Ekstaasi: rakkaushuume

Ekstaasia kutsutaan yleensä rakkaushuumeeksi, sillä se korostaa värien, äänien ja kosketuksen havainnointia seksin aikana.
Ekstaasi: rakkaushuume

Viimeisin päivitys: 06 lokakuuta, 2021

Psykoaktiivinen aine, jonka tunnemme nimellä ekstaasi, on synteettinen huume. Se tarkoittaa sitä, että se tehdään laboratoriossa kemiallisen synteesin avulla. Huumeita tuotetaan usein tällä tavalla, jotta ihmiset voisivat kiertää laillisen järjestelmän. Tuottajat käyttävät laittomia aineita ja tekevät niihin pieniä muutoksia laboratoriossa. Siten saadaan uusia kemiallisia kaavoja, jotka eivät teknisesti ottaen ole laittomia.

Ekstaasi on MDMA-huumeen (metyleenidioksimetamfetamiini) puhekielinen nimitys. Sitä kutsutaan yleensä “rakkaushuumeeksi”, sillä se korostaa käyttäjän värien, äänien ja kosketuksen havainnointia seksin aikana.

Tällä huumeella on tuhoisia vaikutuksia kehoon ja mieleen. Ekstaasin “suloinen” nimi on vain markkinointitaktiikka, jota diilerit käyttävät huumeen markkinoinnissa.

“Paheet tulevat kuin matkustajat, ne tulevat luoksemme vieraina ja pysyvät hallitsijoina.”

-Kungfutse-

ekstaasin luoja

Ekstaasin historia

Yhdysvaltojen Merck Labin tiedemies Anton Köllisch valmisti ekstaasia ensimmäistä kertaa historiassa vuonna 1912. Hän kutsui sitä MDMA:ksi huumeen ainesosien alkukirjainten mukaan. Tiedämme, että Yhdysvaltojen hallitus käytti huumetta psykologisiin kuulusteluihin ja kokeiluihin 50-luvulla.

60-luvulla ihmiset alkoivat käyttää ekstaasia terapeuttisena lääkkeenä sosiaalisten estojen ylipääsemiseksi. Se muuttui vasta 70-luvulla juhlissa ja muissa sosiaalisissa tapahtumissa käytettäväksi huumeeksi. Myöhemmin 80-luvulla sen käytöstä tuli suositumpaa. Vuonna 1985 Yhdysvaltojen hallitus kielsi huumeen jakelun.

1990-luvun alussa huumeiden salakuljettajat alkoivat kutsua useita synteettisiä huumeita “ekstaasiksi”. Näin tapahtui siitä huolimatta, että monilla niistä oli vain vähän tekemistä alkuperäisen MDMA-huumeen kanssa. Asiantuntijat pitivät tällaisten huumeiden ainesosia matolääkityksenä koirille ja jopa rotanmyrkkynä. Nykyään ekstaasin katuostajalla ei ole mitään tietoa siitä, mitä hän oikeasti saa. Sen seurauksena kyseessä on hyvin vaarallinen huume.

Suurin osa ekstaasista tuotetaan Euroopassa, pääosin Hollannissa ja Belgiassa. Venäläiset järjestäytyneet rikollisryhmät työskentelevät yhdessä israelilaisten rikollisten kanssa ja he hallitsevat suurelta osin ekstaasin salakuljettamisesta. Sitten yhdysvaltalaiset tukkuostajat ostavat merkittävän prosenttiosuuden tätä huumetta.

Ekstaasi ja sen käyttöön liittyviä faktoja

Yleisesti ottaen ekstaasi tulee pillerin muodossa. Sitä voidaan kuitenkin käyttää myös nestemäisessä muodossa sekä jauheena vedessä ja ruiskutettuna. Nykyään sen valmistajat ja myyjät myyvät sitä eri väreissä ja muodoissa. He yrittävät tehdä siitä erityisesti nuorille ihmisille houkuttelevan huumeen.

ekstaasi houkuttelevina pillereinä

Yhdysvalloissa on suuri määrä ekstaasin käyttäjiä. The National Study of Drug Consumption and Health selvitti vuonna 2007, että yli 12 miljoonaa ihmistä oli käyttänyt ekstaasia vähintään kerran elämänsä aikana. Se vastaa 5 % maan senhetkistä väestöä. Lisäksi The United Nations Office on Drugs and Crime osoitti vuonna 2016, että vähintään 20 miljoonaa ihmistä käytti huumetta kyseisenä vuonna.

Vuoden 2007 tutkimus selvitti myös, että melkein 92 % ekstaasin käyttäjistä siirtyi myös käyttämään muita huumeita, kuten kokaiinia, heroiinia tai amfetamiinia. Tutkimuksessa todettiin myös, että jotkut ekstaasin käyttäjät olivat vasta 12-vuotiaita.

Näistä huolestuttavista löydöksistä huolimatta Andrew Parrot teki toisen tutkimuksen yhdessä tuottoa tavoittelemattoman Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) -järjestön kanssa. Tavoitteena oli arvioida voiko MDMA:lla olla positiivinen vaikutus tietyissä terapiahoidoissa. Loppupäätelmänä oli se, että se vaikutti auttavan joitakin traumaperäisestä stressistä kärsiviä potilaita. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että aine aiheuttaa pitkäkestoista vahinkoa, eikä siten ylitä vähäisten hyötyjen määrää.

Ekstaasin vaikutukset

MDMA luokitellaan psykedeeliseksi hallusinogeeniksi. Hallusinogeeninen vaikutus tarkoittaa sitä, että käyttäjät näkevät tai kokevat asioita, joita ei oikeasti ole olemassa. Yleistä uskomusta vastoin nämä hallusinaatiot eivät ole aina miellyttäviä. Itse asiassa huumeen vaikutuksen alaisena ollessa on mahdollista kokea todella kauheita kokemuksia.

Ekstaasi aiheuttaa ruuminlämmön nopeaa kohoamista. Vaarallisen huumeesta tekee se, että huume myös vaikeuttaa käyttäjän kykyä ymmärtää selvästi mitä hänen kehossaan tapahtuu. Koska ihmiset käyttävät sitä yleensä juhlissa, suljetuissa tiloissa ja monien ihmisten ympäröiminä, ei ole yllättävää, että sillä voi olla vakavia seurauksia.

naisen paha olo

Psykedeelinen vaikutus liittyy aistihavaintojen vaihteluun. Ekstaasia käytettäessä värit vaikuttavat erityisen voimakkailta ja miellyttäviltä. Samoin tapahtuu äänien ja ihokosketuksen kanssa. Siksi “rakkaushuume” rohkaisee fyysiseen kontaktiin ja edustaa “erilaista” kokemusta monille nuorille ihmisille.

Huume alkaa vaikuttaa yleensä 20 minuuttia sen ottamisen jälkeen. Ensin tunnet yhtäkkistä kihelmöintiä, sitten rauhallisuuden tunnetta. Huume aiheuttaa myös euforiaa. Tunnet voimakasta elinvoimaisuuden ja innostuksen tunnetta. Toisinaan se aiheuttaa vainoharhaisuutta, vakavaa ahdistusta ja sekavuutta. Käyttäjät saattavat myös oksentaa ja tuntea pahoinvointia tai saada rytmihäiriöitä ja kouristuksia.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset haittavaikutukset

Ekstaasin vaikutukset riippuvat paljon käyttäjän sietokyvystä. Toisinaan suuri annos ei vaikuta paljon ihmiseen. Toisinaan taas pienikin annos voi aiheuttaa epämukavuutta tai jopa vakavia ongelmia. Se tarkoittaa sitä, että huumeen käyttömäärän ja vaikutusten välillä ei ole mitään suoraa korrelaatiota.

Ekstaasi auttaa vapauttamaan aivojen välittäjäainetta nimeltä serotoniini. Serotoniini on aivokemikaali, joka parantaa mielialaa. Ekstaasin käyttö luo kuitenkin paradoksaalisesti esteen hormoniin käsiksi pääsemiseksi. Tämä tunnetaan “serotoniinioireyhtymänä” ja sitä esiintyy silloin, kun aivoissa on suuri määrä serotoniinia. Seurauksena on hämmennystä, levottomuutta ja hypertermiaa.

ekstaasi aiheuttaa jäykkyyttä

Yksi ekstaasin käytön tyypillisistä sivuvaikutuksista on bruksismi. Sillä tarkoitetaan hampaiden narskuttelua. Näin tapahtuu siksi, että huume laukaisee voimakasta lihasjännitystä leuassa. Se voi myös aiheuttaa jäykkyyttä niskassa, selässä ja hartioissa. Sen tuloksena paikoista, joissa ekstaasia on käytetty, löytyy yleensä tutteja, purkkaa ja hierontavälineitä.

Joitakin vakavampia pitkäaikaisia vaikutuksia ovat:

  • Oppimiskykyyn ja muistiin vaikuttavat aivovammat
  • Unihäiriöt
  • Jatkuvan hämmennyksen tunne
  • Vakava masennus ja ahdistus
  • Munuaisten vajaatoiminnot
  • Kardiovaskulaariset vajaatoiminnot
  • Kuolema

Riippuvuus ja käyttöriskit

Ei ole mitään todistetta siitä, että ekstaasin käyttö aiheuttaa riippuvuutta fyysisestä näkökulmasta katsoen. Huumeen säännöllisille käyttäjille aiheutuu kuitenkin konkreettisia vaaroja. Ensimmäinen vaara on, kuten mainitsimme aikaisemmin, että käyttäjä ei tiedä mitä hänen ottamassaan pillerissä oikeasti on. Voit olla varma, että valmistajat eivät muuta huumetta tehdäkseen siitä paremman. He muuttavat sitä siten, että sen valmistaminen on halvempaa.

Toinen riski on se, että käyttäjä alkaa sietää huumetta nopeasti. Hänen tulee käyttää sitä enemmän ja enemmän tunteakseen samoja vaikutuksia kuin sitä ensimmäistä kertaa käyttäessään.

sekopää

Lisäksi käyttäjät kokevat mielialan alenemista tai antikliimaksia, kun huumeen vaikutukset lakkaavat. Mitä suurempi annostus, sitä voimakkaampi tunne on. Sen seurauksena jotkut käyttäjät kääntyvät muiden aineiden puoleen saadakseen helpotusta. Siitä syystä ekstaasi johtaa usein muiden psykoaktiivisten huumeiden käyttöön.

Psykologisesta näkökulmasta katsoen ekstaasi voi aiheuttaa riippuvuutta. Yksilö voi alkaa ajatella, että hänestä tuntuu hyvältä vain silloin, kun hän käyttää ekstaasia. Tämä uskomus on syy siihen, miksi hän jatkaa pillereiden ottamista kehoon kohdistuvista epämiellyttävistä tai vakavista sivuvaikutuksista huolimatta.

Ekstaasi ja sen vaikutuksiin liittyvät tutkimukset

Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat osoittivat, että MDMA aiheuttaa vahinkoa aivosoluille. Testatakseen olettamustaan he antoivat ainetta rotille. He pystyivät osoittamaan, että vahinko ilmeni hermosoluissa.

Ihmisaivojen tarkkailussa aivokuvausta apuna käyttäen tehty tutkimus osoitti, että ekstaasia käyttävien aivoissa tapahtui rajua serotoniinin alenemista. Tämä vaikutus ei näy ainoastaan säännöllisillä käyttäjillä, vaan myös vain yhden pillerin ottaneilla ihmisillä.

ekstaasipillerit

Niin ikään Teksasin yliopiston Center for Social Work Research -keskuksen tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että säännölliset MDMA-huumeen käyttäjät kehittävät yleensä masennuksen oireita ja keskittymisvaikeuksia. He myös havaitsivat monilla MDMA:n käyttäjillä hermostuneisuutta sekä useita kasvaimia.

Näiden tutkimusten lisäksi tiedemies David Nutt teki ekstaasiin liittyvän tutkimuksen vuonna 2007 Iso-Britanniassa. Tutkimus pyrki laittamaan 20 vaarallisinta psykoaktiivista huumetta laskevaan järjestykseen. Ekstaasi oli listan sijalla 18 ja monet ihmiset tulkitsivat sen niin, että se ei ole kovin vaarallinen. On kuitenkin tärkeää toistaa, että yksi suurimmista riskeistä on sen väärentäminen ja yhdistäminen muiden kadulla myynnissä olevien aineiden kanssa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Baggott, M. J., Kirkpatrick, M. G., Bedi, G., & de Wit, H. (2015). Intimate insight: MDMA changes how people talk about significant others. Journal of Psychopharmacology29(6), 669-677.
  • Bedi, G., Hyman, D., & de Wit, H. (2010). Is ecstasy an “empathogen”? Effects of±3, 4-methylenedioxymethamphetamine on prosocial feelings and identification of emotional states in others. Biological psychiatry68(12), 1134-1140.
  • May, A. L., & Parrott, A. C. (2015). Greater sexual risk‐taking in female and male recreational MDMA/ecstasy users compared with alcohol drinkers: a questionnaire study. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental30(4), 272-275.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.