Logo image
Logo image

Kuinka luomme sosiaalisia odotuksia? Kuinka ne vaikuttavat meihin?

3 minuuttia
Kuinka luomme sosiaalisia odotuksia? Kuinka ne vaikuttavat meihin?
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Olemme vuorovaikutuksessa monien ihmisten kanssa joka päivä. Jotkut heistä ovat tuttuja ja jotkut tuntemattomia. Meillä on tietty käsitys jokaisen heidän persoonallisuudestaan, jonka olemme saaneet kanssakäydessämme näiden ihmisten kanssa. Tämä saa meidät luomaan sosiaalisia odotuksia heidän käytöksestään. 

Psykologia on aina tutkinut sosiaalisia odotuksia. Tämän tutkimuksen ansiosta tiedämme nyt, että odotuksilla on paljon tekemistä niiden vaikutusten kanssa, joita meillä on muista. Ensiksi tarkastelemme ja keskustelemme sosiaalisesta havainnoinnista.

Sosiaalinen havainnointi

Ihmiset yleisesti ottaen tarvitsevat monimutkaisia sosiaalisia suhteita. Aivot ovat valmiita havaitsemaan sosiaalisia ympäristöjä ja arvioimaan niitä. Todella tärkeä osa suhteidemme hallintaa on tietää millaisia ne ihmiset ovat, jotka muodostavat sosiaalisen ympäristömme. Tässä vaiheessa sosiaalinen havainnointi tulee kehiin.

Yksinkertainen ja mielenkiintoinen malli, joka selittää tätä ilmiötä, on Fisken sosiaalisen havainnoinnin malli. Tämän mallin mukaan me lokeroimme kaikki ihmiset eri kategorioihin tapaamattakaan heitä, ja he tulevat pysymään näissä kategorioissa aina siihen saakka kunnes (jos) suhteemme heidän kanssaan syventyy, ja kunnes huomaamme heistä jotain uutta, joka saa meidät muuttamaan tätä kategoriaa.

Monesti pyrimme todistamaan, sopiiko heidän käytöksensä tähän kategoriaan. Jos se ei sovi, me muutamme tätä kategoriaa, kunnes olemme lokeroineet tai muodostaneet tästä yksilöstä tietyn käsityksen.

Some figure

Tämä on todella tärkeä prosessi. Ilman sitä sosiaalisten suhteiden hallinta olisi paljon monimutkaisempaa. On tärkeää pitää mielessä, että kyseessä on nopea ja hyödyllinen prosessi, mutta ei tarkka sellainen. Useimmilla ihmisillä on todella monimutkainen persoonallisuus, ja heitä voi olla todella vaikea sisällyttää mihinkään kategoriaan. Mutta tämä ”henkinen oikotie” on hyödyllinen siinä mielessä, että se sallii meidän tietää kuinka kohdella meitä ympärillä olevia ihmisiä.

Kun olemme luokitelleet sosiaalisen ympäristömme ja kun olemme muodostaneet käsitteitä jokaisesta henkilöstä, alamme luomaan odotuksia. Mutta mitä nämä odotukset tarkalleen ottaen ovat?

Sosiaaliset odotukset

Sosiaaliset odotukset ovat ajatuksia, joita meillä on sosiaaliseen ympäristöömme kuuluvista ihmisistä ja kuinka he käyttäytyvät tulevaisuudessa tai tietyssä tilanteessa. Kun me luomme ensivaikutelman jostain henkilöstä, nämä odotukset ovat yhteydessä luomaamme imagoon. Tämä auttaa meitä kuvittelemaan kuinka meidän on käyttäydyttävä tai toimittava heidän ympärillään, ja kuinka voimme ennustaa heidän käyttäytymistään.

Odotusten tuottaminen suhteistamme täyttää adaptiivisen toiminnon. On melko yksinkertaista arvata mikä se on. Keinotekoisessa ympäristössä, perustuen monimutkaisiin yhteiskuntiin joissa useimmissa olemme itse osana, muiden käyttäytymisen ennustaminen sallii meidän sopeuttaa omaa käytöstämme. Täten voimme hyötyä suuresti sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Mutta se ei ole tarkka prosessi, väärässä oleminen silloin tällöin on parempi kuin emme tekisi sitä tai emme koskaan arvaisi oikein.

On tärkeää tietää, että nämä sosiaaliset tai käytökselliset odotukset vaikuttavat suuresti omaan käytökseemme. Emme kohtele kaikkia samalla tavalla, aivan kuin emme kohtele samaa ihmistä samalla tavalla eri tilanteissa. Voimme huomata tämän monissa jokapäiväisissä tilanteissa.

Lisäksi yritämme aina saada muut täyttämään odotuksemme, joko pakottamalla heidät epäsuoraan tai muuttamalla omaa havaintoamme heistä. Tämä prosessi tapahtuu molempiin suuntiin. Olemme myös tietoisia muiden odotuksista meitä kohtaan. Yritämme näin sopeuttaa omaa käytöstämme.

Pientä pohdiskelua

Elämä on täynnä sosiaalisia odotuksia, sekä omiamme muista, että myös muiden odotuksia meistä. Tässä mielessä, pitääksemme suhteemme muihin mukavina, meillä on taipumusta täyttää nämä odotuksetNiiden rikkominen voi saada aikaan epävarmuutta, ja täten myös ahdistusta. Meidän on pidettävä mielessä, että tämä ei ole tarkka prosessi. Siksi usein sosiaalisia odotuksia ei täytetä.

Virhe odotusten lukemisessa voi johtaa kolmeen tilanteeseen. Ensiksi henkilö, joka saa nämä odotukset, muuttaa käytöstään sopeutuakseen siihen. Seuraavaksi henkilö, joka loi nämä odotukset, muuttaa oman havaintonsa voidakseen uskoa, että hänen käytöksensä sopii näihin odotuksiin. Ja kolmanneksi, odotusten ja käytöksen välinen korrelaatio on rikki, ja tämä hyväksytään virheenä. 

Some figure

Kaksi ensimmäistä skenaariota välttävät sosiaalisen konfliktin ja ne onnistuvat pitämään suhdetta yllä. Mutta totuus on, että tämä voi johtaa suurempiin ongelmiin pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu siitä, että ensimmäisessä tapauksessa henkilö muuttaa omaa käytöstään tyydyttääkseen toisen henkilön. Tämä saa toisen osapuolen luomaan vääristyneen käsityksen todellisuudesta. Toisessa tapauksessa henkilö, joka on luonut odotukset, valehtelee. Tiedostamattomasti hän suorittaa itsepetoksen sen suhteen, millainen toinen henkilö on.

Ahdistuksen jälkeen läheisempi side

Kolmas vaihtoehto on se, joka saa aikaan eniten ahdistusta, johtuen hallinnan puutteesta siitä, mitä tapahtuu. Tästä huolimatta, jos suhde pääsee tästä ahdistuksesta yli tai osapuolet hyväksyvät sen, on mahdollista saavuttaa vakaampi suhde. On mahdollista, että väliaikaisessa tai vähemmän merkittävässä suhteessa (esimerkiksi naapurin kanssa), kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat sopivia, sillä naapurin välillä ei ole pitkäkestoista suhdetta tai läheistä sidettä. Olisi kuitenkin todella ikävää toimia näin läheisen ystävän tai perheenjäsenen kanssa.

Kuinka sinä uskot toimivasi odotustesi suhteen? Entä kuinka haluaisit toimia?

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.