Logo image
Logo image

Mikä vuorovaikutussuhde on? Neuvoja terapeuteille

5 minuuttia
Mikä vuorovaikutussuhde on? Neuvoja terapeuteille
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Sana vuorovaikutussuhde tulee ranskan kielen sanasta rapporter, joka tarkoittaa “takaisin tuomista”. Se viittaa yhteen viestin lähettävään henkilöön ja toiseen viestin palauttavaan henkilöön. Vuorovaikutussuhde on kahden tai useamman ihmisen välinen side. Se on myös psykologinen ja henkinen harmonia, jota tarvitaan toisen henkilön muutokseen.

Vuorovaikutussuhde on tärkeä tekijä terapiasuhteissa, mutta sitä katsotaan yleensä alentavasti. Tutkijat uskovat, että suuri osa psykologisen hoidon avulla saavutetusta menestyksestä johtuu hyvästä terapeuttisesta suhteesta. Tai toisin sanoen hyvästä vuorovaikutussuhteesta terapeutin ja potilaan välillä.

Potilaan ja terapeutin välinen suhde

Terapeuttinen lähestymistapa, joka oli aikaisemmin psykologista arviointia, sekä hoidon aikana käytetyt tekniikat ovat erittäin tärkeitä potilasta hoidettaessa. Niin on myös hyvän suhteen luominen potilaan kanssa. Hänen täytyy luottaa sinuun täysin ja ottaa hoito vakavasti.

Millään tällä ei ole väliä, jos sinulla ei ole hyvää suhdetta potilaaseen, koska se voi vaikuttaa kaikkiin muihin muuttujiin. Hän ei välttämättä tule terapiatunneille, ole sitoutunut hoitoon, motivoitunut muuttumaan tai usko sitä mitä sanot tai ehdotat.

Kun on kyse terapeuttisesta vuorovaikutussuhteesta, tarkoitamme sitä, että ihmisillä olisi yhteinen ymmärrys, yhteistyökykyinen asenne ja tarpeeksi empatiaa selvitä tavallisista ongelmista ja saavuttaa haluttuja tavoitteita. Nykyään on hyvin tärkeää, että tulevaisuuden terapeuteille opetetaan tämä. On jopa erityisiä aiheeseen liittyviä kursseja, jotka on suunnattu eri ammattilaisryhmille, etenkin terveydenhuollon alalla.

Vuorovaikutussuhteen alkuperä

Terapiasuhteen, tai vuorovaikutussuhteen ajatus kehitettiin 1900-luvulla. Vuonna 1912 psykoanalyytikko Sigmund Freud osoitti The dynamics of transference -kirjoituksessaan tarvetta siihen, että analyytikot ovat kiinnostuneita ja että heillä on ymmärtävä asenne potilasta kohtaan. Tavoitteena oli se, että potilaan terve osa loisi positiivisen suhteen analyytikon kanssa.

Freud määritteli potilaan kiintymyksen terapeuttia kohtaan hyödyllisenä ja positiivisena tunteidensiirron muotona. Psykoanalyysissä tunteidensiirto on psykologinen prosessi, jonka avulla potilas siirtää tiedostamattomat ajatuksensa ja tunteensa toiselle ihmiselle, terapeutille.

Some figure

Freud ajatteli, että positiivinen tunteidensiirto edisti luottamusta, hyväksyntää ja uskottavuutta potilaan terapeutista tekemässä tulkinnassa. Myöhemmin kuitenkin havaittiin, että tätä terapeutin ja potilaan välistä luottamuksellista ja yhteistyökykyistä ympäristöä ei luonut tunteidensiirto. Toisinaan se johti väärinymmärryksiin, jotka eivät tietenkään ole positiivisia.

James Zetzel teki eron tunteidensiirron ja terapialiiton välille. Hän ehdotti, että liitto oli suhteen epäneuroottinen osa, joka sai aikaan terapeuttisten muutosten oivalluksen ja omaksumisen.

Myöhemmin tämä vuorovaikutussuhde sisällytettiin useimpiin terapeuttisiin lähestymistapoihin, joilla siitä erotettiin psykoanalyytikoiden ehdottama ajatus tunteidensiirrosta.

Suhteen laatu

Humanistisen psykologian isän Carl Rogersin mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota terapeutin ja potilaan välisen suhteen laatuun. Rogers ehdotti kolmea perusominaisuutta, jotka terapeutilla pitää olla: kongruenssi (tai autenttisuus), ehdoton positiivinen näkemys (tai hyväksyntä) sekä empaattinen ymmärrys.

Rogersin mukaan terapeuttisen etenemisen todennäköisyys riippuu vähemmän terapeutin luonteesta ja asenteesta ja enemmän tavasta, jolla potilas kokee nämä asiat. Jotta hänen tulkintansa olisi positiivinen, hänen täytyy tuntea tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi ehdoitta.

1970-luvulla Edward Bordin kuvaili tavallisia luonteenpiirteitä, jotka terapiasuhteessa tulee olla. Hän tunnisti kolme vuorovaikutussuhteen rakennetta, joista potilaan ja terapeutin täytyy olla samaa mieltä: tehtävät, tavoitteet ja side.

Hyvän vuorovaikutussuhteen luomistavat

Kaksi perustukipilaria perustuvat luottamukseen ja sujuvaan kommunikaatioon. Terapeutin ja potilaan tulee ymmärtää toistensa sanallista ja sanatonta viestintää. Viestinnän pitäisi olla epäsymmetristä, koska potilaan pitäisi paljastaa enemmän kuin terapeutin.

Tässä joitakin tehokkaita tapoja luoda hyvä vuorovaikutussuhde:

Aktiivinen kuuntelu

Tämä saattaa vaikuttaa helpolta tavalta, mutta se on usein oikeastaan melko vaikeaa saavuttaa. Siihen sisältyy potilaan kuuntelemista keskeyttämättä tai arvostelematta. Siinä on myös kyse läsnäolon osoittamisesta eleiden ja ilmeiden avulla, tarkkaavaisesta kuuntelusta, potilaan sanomien asioiden ymmärtämisestä sekä hänen tunteidensa empatisoinnista.

Some figure

Lämpö

Jotta vuorovaikutussuhde olisi hyvä, on tärkeää osoittaa lämpöä potilasta kohtaan, vaikka tietäisitkin monia hyödyllisiä tapoja ja sinulla on paljon kokemusta.

Ilman lämpöä potilas ei tule luottamaan sinuun tai olemaan avoin kanssasi ja hän ei paljasta tärkeitä tietoja. Luottamuspula vaikuttaa suoraan potilaan hoitoon sitoutumisen tasoon. Se tekee terapeutin ehdottamien tapojen kokeilemisesta vähemmän todennäköistä.

Jos ihminen kärsii henkisestä ongelmasta, ei kylmyys auta lainkaan. Edistääkseen Rogersin mainitsemaa empatiaa ja hyväksyntää, täytyy terapeutin tuoda lämpöä.

Empatia

On ilmiselvää, että sinun täytyy pystyä asettamaan itsesi muiden ihmisten kenkiin, mikäli haluat auttaa heitä. Sillä ei ole merkitystä kärsiikö potilas affektiivisesta häiriöstä tai onko hän tehnyt rikoksen. Jos aiot hoitaa häntä, sinun täytyy nähdä maailma hänen silmillään. Sinun täytyy tehdä niin, vaikka et tuntisikaan samoin hänen kanssaan tai hyväksyisi hänen tekojaan. Empaattisuus on ainoa tapa luoda luottamusta ja auttaa potilasta.

Luottamus

On tärkeää, että potilas tuntee olonsa mukavaksi terapiatunneilla käydessä. Kaiken muun lisäksi luottamuksen luomisen onnistumiseksi täytyy vaikuttaa uskottavalta.

Potilaan täytyy uskoa, että olet ammattilainen, että sinulla on hyvä koulutus ja tekisit mitä vain tarjotaksesi hänelle hänen tarvitsemaansa apua. Se voi olla joko toiselle terapeutille ohjaamista tai itsesi kouluttamista sen suhteen mistä potilas kärsii. Sillä tavalla potilas luottaa sinuun.

Some figure

Yhteiset tavoitteet

Vuorovaikutussuhdetta kehitettäessä yritä keskittyä teillä oleviin yhteisiin asioihin, jotka auttavat sinua siirtymään eteenpäin kohti potilaan terapeuttista päämäärää. On tärkeää olla joutumatta sivuraiteille ja päätyä keskustelemaan yhteisistä mielenkiinnon kohteista, joilla ei ole mitään tekemistä päämäärän kanssa. Siten tuhlaat vain aikaasi ja suhde lakkaa olemasta epäsymmetrinen.

Joustavan ja rennon ympäristön luomisesta ei kuitenkaan ole haittaa ja voit sivuta terapeuttisten päämäärien ulkopuolella olevia asioita kunhan vain olet varovainen, että et eksy liian kauas aiheesta.

Sanallisen ja sanattoman viestinnän välinen johdonmukaisuus

Ole varovainen kun keskustelet potilaan kanssa, sillä ihmiset sanovat usein asioita, jotka ovat ristiriidassa heidän ilmeidensä ja eleidensä kanssa. Sanallisen ja sanattoman viestinnän välinen johdonmukaisuus on perustavanlaatuista terapiasuhteessa. Ilman sitä et voi luoda luottamuksellista ja yhteistyökykyistä ympäristöä.

Kun ryhtisi tai kasvojesi ilmeet ovat ristiriidassa sanomiesi asioiden kanssa, sanaton viestintä voittaa, koska se on tiedostamatonta ja siten myös aidompaa.

Kuten Rogers sanoi, sinun tulee olla aito ja vilpitön potilaan kanssa. Tarkkaile ryhtiäsi ja säilytä lämpö, hyväksyntä ja empatia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässäsi.

Some figure

Mitä teet, kun et pysty luomaan hyvää vuorovaikutussuhdetta

Vaikka nämä tavat saattavatkin vaikuttaa maalaisjärjellä selitettäviltä, ei niitä ole helppo ottaa käytäntöön silloin kun olet oikeasti potilaan kanssa vastaanotollasi. Terapeutit ovat myös ihmisiä omine arvoineen, asenteineen ja tunteineen. Jätä nämä kun astut sisään toimistoon, jotta potilas pystyy edistymään.

Vaikka et pysty siltikään luomaan hyvää suhdetta potilaan kanssa, älä tunne oloasi pettyneeksi. Aivan kuten sinulla ei aina ole hyvää kemiaa yksityiselämässäsi olevien ihmisten kanssa, samoin voi myös tapahtua terapiasuhteiden kanssa. Niin voi tapahtua jopa silloin, kun teet kaikkesi varmistaaksesi että niin ei tapahdu.

Tässä tapauksessa olisi rehellisintä ohjata potilas toisen terapeutin puoleen, joka pystyy kehittämään paremman terapialiiton potilaan kanssa ja jatkaa hänen henkilökohtaisen kasvun prosessia. Sillä tavalla kumpikaan teistä ei haaskaa aikaansa ja pystytte yhä etenemään kohti yhteistä päämäärää – potilaan kehittymistä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Rogers, C. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory. London: Constable.

Corbellá, S., Botella, L. (2003). La alianza terapéutica: historia, investigación y evaluación. Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. ISSN: 0212-9728

Freud, A. (1936). The ego and the defense mechanisms. Wien:Int. Psychoanal. Verlag.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.