Logo image
Logo image

Miten huumeiden käyttö vaikuttaa murrosikäisen mielenterveyteen?

4 minuuttia
Miten huumeiden käyttö vaikuttaa murrosikäisen mielenterveyteen?
Viimeisin päivitys: 30 syyskuuta, 2019

Huumeiden käyttö murrosiässä on monien mielenterveysongelmien lähde. Teini, joka käyttää huumeita kokee todennäköisemmin myös melankolisuutta, ahdistusta, oppimisvaikeuksia tai käytöshäiriöitä.

Kun teini on omilla rajoillaan, se mitä hän etsii on nopea ratkaisu, mikä tahansa se sitten onkin, kokeakseen välitöntä helpotusta. He ovat väsyneitä kuulemaan aikuisilta mitä he voivat ja saavat tehdä. Alkoholi tai huumeet tarjoavat heille pakotien. Tämä monesti johtaa johonkin jota kutsutaan komorbiditeetiksi.

Mitä komorbiditeetti on

Komorbiditeetti on tila, jossa henkilö kärsii useammasta kuin yhdestä mielenterveysongelmasta samanaikaisesti. Useimmissa tapauksissa näitä tauteja pitäisi käsitellä ja hoitaa yksitellen. Yksi yleisimmistä yhteen kuuluvien tautien muodoista on huumeriippuvuus ja masennus, erityisesti teini-ikäisillä.

masennus

Monesti huumeiden käyttö ei kuitenkaan ole muiden mielenterveysongelmien lähtökohta. Joskus mielenterveysongelma on lisäriski huumeiden käyttöön. Joten mieliala tai ahdistus saattaa johtaa teinin käyttämään huumeita “itselääkityksen” muotona.

Päihteiden käyttöä (alkoholiriippuvuutta tai huumeiden jatkuvaa käyttöä) pidetään mielisairautena.

Komorbiditeetissä on lisäksi osatekijänä vuorovaikutus kahden sairauden välillä, joten toisen oireiden pahentuminen pahentaa myös toisen oireita.

Huumeiden käyttö on mielenterveysongelma

Huumeriippuvuus on krooninen ja toistuva tauti, jota luonnehditaan näiden aineiden etsinnällä ja pakonomaisella kulutuksella, niiden tiedossa olevista haittavaikutuksista huolimatta. Se luokitellaan mielen sairaudeksi, koska huumeet muokkaavat aivojen rakennetta ja toimintoja, vakavasti muovaten ja rajoittaen potilaan elämää.

Riippuvuus muuttaa aivoja olennaisesti häiriten normaalia aivojen hierarkiaa halujen ja tarpeiden suhteen ja korvaa ne uusilla prioriteeteilla, jotka liittyvät huumeiden hankkimiseen ja käyttöön.

pillerit aivoissa

Seurauksena pakonomaisesta käytöksestä on heikkous hallita mielijohteita haitallisista seurauksista piittaamatta. Nämä käytöstavat ovat hyvin samankaltaisia kuin muissakin mielen sairauksissa.

Vaikkakin alunperin päätös käyttää huumeita on vapaaehtoinen, muuttaa näiden aineiden jatkuva käyttö henkilön kykyä harjoittaa itsehillintää, mikä voi olla hyvin teennäistä. Tämä itsehillinnän heikentyminen on riippuvuuden tunnusmerkki.

Riippuvuudesta kärsivien ihmisten aivokuvien tutkimukset paljastavat fyysisiä muutoksia aivojen niillä osa-alueilla, jotka liittyvät oleellisesti arviointiin, päätöksentekoon, oppimiseen ja muistiin, samoin kuin käyttäytymisen hallintaan. Tieteilijät uskovat, että nämä muutokset muuttavat tapaa jolla aivot toimivat, ja auttavat selittämään riippuvuuden aiheuttaman pakonomaisen ja tuhoisan käytöksen.

Huumeiden käytön riskitekijät teini-ikäisillä ja mielenterveysongelmat

Huumeiden käytöllä ja muilla mielenterveysongelmilla on paljon yhteistä, mukaan lukien tapausten lukumäärä. Jotkin riskitekijät, jotka voivat johtaa huumeiden väärinkäyttöön ja henkiseen epävakaisuuteen teini-ikäisillä, ovat seuraavat:

Aivojen kehitys

University of Rochester Medical Centerin mukaan ihmisaivot eivät kehity täydellisesti ennen 25 vuoden ikää. Erityisesti etuaivokuori, joka on vastuussa tunteiden säätelystä kehittyy pitkään.

Siihen asti teinit ja nuoret etsivät hyväksyntää ja keinoja ilmaista itseään ilman, että heidän tarvitsee miettiä sen seurauksia. He ovat edelleen taipuvaisia tekemään impulsiivisia päätöksiä, luottaen vähemmän tunteisiin ja järkeen. Tämä tekee heistä erityisen alttiita kehittämään lukuisia mielen terveyden ongelmia.

Henkinen ja fyysinen väkivalta

Henkinen ja fyysinen väkivalta lapsuudessa ja murrosiässä voi jättää henkisiä ja fyysisiä haavoja. Nuoret ihmiset, jotka ovat olleet tällaisen hyväksikäytön uhreja, etsivät keinoja tukahduttaa kivun jota he ovat kokeneet, jopa paljon sen jälkeen kun he ovat kärsineet tällaisesta hyväksikäytöstä.

perheväkivalta

Hyväksikäytön jättämistä arvista seuraa monesti heikko itsetunto, toivottomuus, vainoharhaisuus ja jopa itsemurha-ajatuksia.

Aikainen altistuminen

Tilastot kertovat, että kun lapset altistuvat huumeille ja/tai alkoholille, he todennäköisemmin kehittävät riippuvaisuusongelmia. Katso lähiympäristöäsi.

Huumeiden tai alkoholin käyttö saattaa olla edesauttava tekijä henkiseen epätasapainoon, erityisesti nuoressa iässä, sillä huumeet saattavat muuttaa nuorten ihmisten neurologisten järjestelmien kehittymistä, sekä sitä tapaa jolla ne vastaavat stressiin.

Paine

Ympäristö painostaa jatkuvasti nuorille ihmisille ohjeistusta sen suhteen mitä heidän pitäisi ja ei pitäisi tehdä. Vanhemmat, opettajat ja media asettavat kovat paineet teineille, jotka tuntevat painetta joka suunnalta sen suhteen, että heidän pitäisi muovautua täydellisiksi ihmisiksi.

Kaikki tämä paine on epäilemättä osatekijä siihen, miksi nuoret ihmiset tuntevat ahdistusta ja heillä on matala itsetunto. Tämä johtaa sisäiseen jatkuvaan ja tarpeettomaan taisteluun itsepuolustuksen kanssa, joka saattaa päätyä riippuvuuteen, masennukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin tai taipumuksiin. Aikuiset “tietävät”, että on tärkeää miellyttää kaikkia. Teinit kuitenkin vielä opettelevat.

Ennaltaehkäisyn tärkeys korkean riskin aikakausina

Aikainen huumeiden kokeilu kohottaa mahdollisuutta, että henkilö kehittää riippuvuuden. Aikaisen huumeiden ja alkoholin käytön ennaltaehkäisy voi tehdä suuren eron näiden riskien pienentämisessä. Jos voimme estää nuoria kokeilemasta huumeita, voimme mahdollisesti estää riippuvuuden.
ei huumeille

Riski huumeiden väärinkäytölle kohoaa muutosten aikana. Varhaisessa vaiheessa murrosikää, kun lapset siirtyvät ala-asteelta yläasteelle, he kokevat uusia ja haastavia sosiaalisia ja teoreettisia tilanteita.

Tämän ajanjakson aikana lapset altistuvat ensi kertaa aineille jotka helposti tulevat väärinkäytetyiksi (kuten tupakka ja alkoholi) ensimmäistä kertaa. Aloittaessaan lukion murrosikäiset ovat lähempänä kanavia, joiden kautta pääsee käsiksi huumeisiin, eikä ole epätavallista että he näkevät niiden käyttöä.

Samaan aikaan moni normaali käytös heidän kehityksessään, kuten halu kokeilla uusia asioita tai ottaa suurempia riskejä saattaa nostaa heidän taipumustaan kokeilla huumeita. Toiset saattavat ajatella, että huumeiden käyttäminen parantaa heidän fyysistä ulkonäköään tai heidän älyllistä tai urheilullista suoritustaan, vähentämällä heidän ahdistustaan sosiaalisissa tilanteissa.

Toisaalta murrosikäisten kyky harjoitella hyvää arvostelukykyä ja päätöksentekoa on vielä kehittymässä ja se saattaa rajoittaa heidän kykyään arvioida tarkasti kaikkia näitä erilaisia huumeiden käytön riskejä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.