Kärsitkö henkisestä väkivallasta?

14.3.2016

Joskus henkisen väkivallan merkkejä voi olla hankala havaita. Toisin kuin fyysinen väkivalta, henkinen väkivalta on sellaista, että sen uhrin ympärillä olevien ihmisten voi olla hyvin vaikea ymmärtää, mitä todella tapahtuu.

Mikä on vielä kamalampaa on se, että uhri ei välttämättä itsekään ymmärrä olevansa henkisen väkivallan kohteena, mikäli väkivalta lisääntyy tai voimistuu pikkuhiljaa. Usein uhri saattaa jopa kokea henkisen väkivallan täysin oikeutetuksi.

Henkinen väkivalta saattaa olla haitallisempaakin kuin fyysinen väkivalta, sillä se voi todella muuttaa omaa käsitystämme itsestämme. Se voi lamaannuttaa kaiken sen, mitä me todella olemme. Kun annamme henkisen väkivallan tapahtua, se alkaa virheellisesti määrittämään meitä. Henkistä väkivaltaa voi tapahtua lapsen ja vanhemman, aviopuolisoiden, perheenjäsenten, työkavereiden tai jopa ystävien välillä.

Väkivallan käyttäjä kohdistaa sanansa, käytöksensä ja tekonsa valitsemaansa uhriin tai uhreihin. Yksi yleisimmistä taktiikoista on yrittää välttää kaikenlaisia konflikteja, jolloin henkisen väkivallan uhri saattaisi alkaa kyseenalaistamaan väkivallan käyttäjän itsetuntoa. Tämä toimii myös tapana hyökätä uhria kohtaan, ja näin hänestä tulee riippuvainen ja avuton.

Miten voimme tietää, olemmeko henkisen väkivallan uhreja?

Seuraaviin kysymyksiin vastaamalla voimme saada käsityksen siitä, mitkä merkit kertovat henkisestä väkivallasta.

Nöyryytys, alentaminen, kieltäminen, tuomitseminen ja arvosteleminen.

Pitääkö joku sinua pilkkanaan tai asettaako hän kaikkien muiden tarpeet omiesi edelle?

– Pilkkaako joku sinua sarkastisesti ja yrittää näin asettaa sinut alempiarvoiseen asemaan?

Kertooko joku sinulle, että sinun mielipiteesi ja tunteesi ovat huonoja, tai että niillä ei ole merkitystä?

– Vähätteleekö joku sinua taukoamatta? Jättääkö hän mielipiteesi, ajatuksesi, ehdotuksesi ja tunteesi huomioimatta?

Dominointi, kontrollointi, häväistys. 

– Kohteleeko tämä henkilö sinua kuin lasta?

– Korjaileeko hän tekemisiäsi koko ajan, sillä hänen mielestään käytöksesi on ”sopimatonta”?

– Onko sinulla tunne, että sinun tulee ”kysyä lupaa” ennen kuin voit mennä jonnekin tai tehdä jotakin, vaikka olisi kyse vain pienistäkin asioista?

– Kontrolloiko hän rahankäyttöäsi?

– Kohteleeko hän sinua kuin olisit alempiarvoinen?

– Saako hän sinut ajattelemaan, että hän olisi aina oikeassa?

– Huomautteleeko hän puutteistasi?

– Vähätteleekö hän saavutuksiasi, tavoitteitasi ja suunnitelmiasi?

– Paheksuuko hän ulkonäköäsi, sanomisiasi tai käytöstäsi?

Syyttely ja häpäisy, kohtuuttomat odotukset ja vaatimukset, omien puutteiden kiistäminen.

– Syyttääkö hän sinua asioista, vaikka hän tietää, että ne eivät ole totta?

– Eikö hän kykene nauramaan itselleen?

– Ottaako hän erittäin huonosti sen, jos muut pilailevat hänen kustannuksellaan tai puhuvat hänestä vähänkin negatiiviseen sävyyn?

– Keksiikö hän tekosyitä ongelmilleen?

– Keksiikö hän tekosyitä käytökselleen tai syyttääkö hän muita ihmisiä tai tapahtumia omista virheistään?

– Kutsuuko hän sinua ilkeällä lempinimellä?

– Saako hän sinut tuntemaan, että olisit vastuussa hänen ongelmistaan tai epäonnestaan?

– Käyttäytyykö hän tämän tästä epäkunnioittavasti sinua kohtaan?

Henkisen etäisyyden asettaminen, mykkäkoulu, eristäytyminen, hylkääminen ja henkinen kaltoinkohtelu.

– Osoittaako hän kiintymystään vai pidätteleekö hän sitä?

– Eikö häntä kiinnosta sinun perustarpeittesi takaaminen tai käyttääkö hän kaltoinkohtelua tai hylkäämistä tapana rankaista?

– Yrittääkö hän heijastaa omat vikansa sinuun sen sijaan, että ottaisi itse vastuun omista teoistaan ja käytöksestään?

– Ymmärtääkö hän sinun tunteitasi, vai eivätkö ne edes kiinnosta häntä?

– Eikö hän osoita empatiaa tai kysy kysymyksiä saadakseen tietoa?

Riippuvaisuus ja kietoutuminen.

– Kohteleeko hän sinua enemmänkin itsensä jatkeena kuin yksilönä?

– Eikö hän kunnioita henkilökohtaisia rajojasi ja kertooko hän sinulle asioita, joista et halua puhua?

– Vaatiiko hän jatkuvaa yhteydenpitoa? Eikö hän ole kehittänyt omaa tervettä verkostoaan, jossa hän saisi tukea myös muilta ihmisiltä?

Mikäli vastasit ”kyllä” joihinkin näistä kysymyksistä, on mahdollista, että olet tekemisissä henkilön kanssa, joka kohdistaa sinuun henkistä väkivaltaa. Tukeudu ihmisiin, joihin voit luottaa ja joille voit puhua kokemuksistasi. Hyväksikäyttäjäsi tarvitsee hiljaisuutta, sillä silloin hän voi jatkaa rauhassa tekemisiään.

Pyyhi pois tekohymy, joka on kasvoillasi muita ihmisiä varten. Ja mikä tärkeintä, anna itsellesi lupa hakeutua ammattiauttajan pakeille; kenelläkään ei ole oikeutta talloa sinun elämääsi.