Voiko traumaattisen lapsuuden elänyt tulla onnelliseksi?

Voiko traumaattisen lapsuuden elänyt tulla onnelliseksi?

Viimeisin päivitys: 04 toukokuuta, 2021

Kaikki ihmiset eivät elä onnellista lapsuutta. Valitettavasti jotkut joutuvat käymään läpi vaikeitakin kokemuksia, jotka voivat joissain tapauksissa käydä ylivoimaisiksi ja jättää syvät jäljet ihmisen sisimpään. Tällä voi olla vaikutuksia useilla elämän eri osa-alueilla. Lapsuudessa punotaan osa psyykkisen elämämme langoista. Siksi on aiheellista kysyä, voiko traumaattisen lapsuuden jälkeen elää onnellista elämää.

Ei ole mikään arvio, vaan vahvistettu tosiasia, että traumaattisen lapsuuden jälkeen on hyvin vaikeaa olla onnellinen, joskaan se ei ole mahdotonta. Ensimmäisten elinvuosien aikana olemme tunnetasolla erityisen herkkiä. Kuten edellä todettiin, elämänkokemukset jättävät meihin syviä jälkiä. Niin hyvät kuin huonotkin kokemukset painavat lähtemättömän leiman elämäämme.

“Ihmisen todellinen synnyinmaa on lapsuus.”

-Rainer Maria Rilke-

Lapsi on hyvin haavoittuvainen olento, joka on riippuvainen hoitajistaan – aikuisista, jotka muodostavat hänen lähiympäristönsä. Hänellä ei ole vielä fyysisiä eikä psyykkisiä keinoja ymmärtää ja käsitellä kokemuksiaan. Lapsi ylimitoittaa tai vääristelee helposti kokemaansa, mikä voi saada hänet tuntemaan surua tai kokemaan tilanteen ylivoimaiseksi.

Traumaattisen lapsuuden vaikutukset ovat kauaskantoisia.

 

Traumaattisen lapsuuden vaikutukset

Lapseen kohdistuva hyväksikäyttö tai pahoinpitely eri muodoissaan jättää leiman, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Tämä on kiistaton tosiasia, mutta se ei silti tarkoita, ettei traumaattisen lapsuuden jälkeen olisi mahdollista elää onnellista elämää. Sen saavuttamiseksi voi kuitenkin joutua tekemään paljon töitä.

Lapsuuden traumat ilmenevät vaikeuksina elää harmonista elämää aikuisiällä. Rakkaus itseä kohtaan vahingoittuu ja samoin käy itseluottamukselle. Joissakin tapauksissa käy miltei mahdottomaksi rakastaa tai ottaa vastaan rakkautta. Voi käydä jopa niin, ettei henkilö kykene ilmaisemaan edes tunteitaan tai tietoisesti tuntemaan kipua.

Yleisesti henkilölle kehittyy myös pahanolontunnetta, pettymystä tai surua. Tätä taustaa vasten on vaikeaa rakentaa ja ylläpitää myönteistä asennetta. Kaikkea tätä vastaan voi kuitenkin taistella tullakseen onnelliseksi traumaattisen lapsuuden jälkeen.

Miten tulla onnelliseksi traumaattisen lapsuuden jälkeen?

Menneisyyden jäljet eivät välttämättä katoa kokonaan. Positiivista on kuitenkin se, että oikealla tavalla työstettynä onnellisuuden voi tavoittaa lapsuuden kärsimyksistä jääneistä heijastuksista huolimatta, vaikka niiden täydellinen lieventäminen olisikin vaikeaa. Itse asiassa tuskallisesta menneisyydestä ylitsepääseminen tekee ihmisistä usein kypsempiä, herkempiä ja rakentavampia.

Traumaattisen lapsuuden käsitteleminen aikuisiällä on tärkeää.

Seuraavassa on joitakin tärkeitä tekoja, joiden avulla voi saavuttaa onnellisen elämän traumaattisen lapsuuden jälkeen:

  • Etsi tietoa trauman vaikutuksista. On suureksi avuksi etsiä tietoa (luotettavista lähteistä) lapsuuden traumojen luonteesta ja seurauksista.
  • Suojele ja pidä huolta itsestäsi. On hyvin tavallista, että vaikean lapsuuden kokenut on taipuvainen pitämään vähemmän tärkeänä itsensä suojelemista ja huolenpitoa. Älä anna tämän tapahtua. Pidä itsestäsi huolta niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja sosiaalisestikin. Kohtele itseäsi kuin jotakuta, joka tarvitsee suojelua.
  • Pidä yllä hyviä ystävyyssuhteita. Trauman varjo johtaa usein eristäytymiseen ja voi ilmetä vaikeutena hakeutua muiden seuraan. Taistele sitä vastaan. Hoida ystävyyssuhteitasi ja anna niille tärkeä rooli elämässäsi. Älä eristäydy.
  • Etäänny ihmisistä, jotka tekevät sinulle kipeää. Älä suvaitse ihmisiä, jotka saavat sinut voimaan pahoin tai herättävät sinussa negatiivisia tunteita itseäsi kohtaan. Jos tällainen henkilö ilmaantuu elämääsi, etäänny hänestä viipymättä.
  • Hyväksy menneisyytesi ja anna sille uusi tulkinta. Se, että yrität välttää ajattelemasta menneisyyden tapahtumia ei auta heikentämään niiden vaikutusta elämääsi, vaan päinvastoin. On parempi käydä kaikki tapahtunut läpi hyväksynnän ja ymmärryksen kautta.

Menneisyyden traumoista toipuminen

Lapsuuden traumoista ylipääsemiseksi on suositeltavaa hakea ammattiapua. Olimmepa sitten miten vahvoja tai älykkäitä tahansa, mikään ei korvaa ammattitaitoisen terapian vaikutusta. Ulkopuolisen ammattiapuun nojaaminen tekee tien itsensä ymmärtämiseen ja sisäiseen harmoniaan helpommaksi.

Vaikean lapsuuden kokeneella on erilainen näkökanta elämään. Tämän voi nähdä haittana tai hyötynä riippuen tavasta, jolla sitä lähestytään ja käsitellään.

Traumaattisesta lapsuudesta voi päästä yli.

Ei ole helppoa löytää motivaatiota tuskallisen menneisyyden korjaamiseen. Siihen kannattaa kuitenkin ryhtyä kasvaakseen ihmisenä ja saavuttaakseen hyvinvoivan olotilan.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.