Logo image
Logo image

Lasten hyväksikäytön eri muodot

3 minuuttia
Lasten hyväksikäytön eri muodot
Gema Sánchez Cuevas

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Gema Sánchez Cuevas

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön muodot vaikuttavat joskus olevan lähes huomaamattomia. Ne on jopa hyväksytty luonnolliseksi osaksi meidän pienimpiemme kasvatusta. Jotkut taas näkevät lasten hyväksikäytön välttämättömänä ja heille on mahdotonta käyttää muita metodeja, sellaisia jotka eivät perustu väkivaltaan.

On tehty tutkimuksia jotka osoittavat, että eräiden lauseiden takana ei ole pelkästään vale, vaan myöskin tragedia. Puhumme sellaisista lauseista kuten “asiat on aina hoidettu näin, joten älä huoli”, ” joka vitsaa säästää se lastaan vihaa” ja “hänen on opittava keinolla millä hyvänsä”.

Ongelmat lasten hyväksikäytössä

Kuuluisa kirjailija Agatha Christie oli oikeassa sanoessaan, että “yksi parhaista asioista joka meille voi tapahtua on kokea onnellinen lapsuus”. Epäilemättä positiivinen vanhemmuus osoittaa paljon rohkaisevampia tuloksia lasten koulutuksessa ja kehityksessä.

Elisabet Rodríguez on lasten, nuorten ja aikuisten psykologi ja asiantuntija, joka on ollut syvästi mukana lapsien hyväksikäytön seurauksien tutkimisessa. Hän uskoo, että viime vuosina lapsien hyväksikäyttö on kohdannut huomattavan kasvun.

Some figure

Kuinka näin voi oikein olla? Vanhemmat ja opettajat ovat yhä tietoisempia tiettyjen perinteisten “opetusmuotojen” vaikutuksista, jotka yhteiskunta on iloisesti hyväksynyt menneisyydessä. Kuinka ne voivat edelleen olla niin syvään juurtuneita?

Syy on siinä, että meille on osoitettu että lasten hyväksikäyttö ei ole aina fyysistä. Vaikka psykologinen väkivalta on aina ollut läsnä, se on paljon huonommin yhteiskunnassamme tunnistettu kuin fyysinen väkivalta. Siksi psykologinen väkivalta kehittyy niin nopeaan tahtiin.

Lasten hyväksikäytön muodot

Me ymmärrämme lasten hyväksikäytön olevan käsite, jossa aikuinen toimii alaikäistä vastaan, joka joko suoraan tai epäsuoraan asettaa lapsen emotionaalisen, henkisen tai fyysisen eheyden vaaraan. Tämän määritelmän mukaan me voimme korostaa kolmea todella selvää lapsen hyväksikäytön muotoa. Kaikki nämä kolme ovat edelleen osa monia modernin yhteiskuntamme alueita.

Fyysinen hyväksikäyttö

Tämä on ollut yksi yleisimmistä hyväksikäytön muodoista aina aikojen alusta asti. Asiantuntijat määrittelevät tämän vapaaehtoisena toimintana joka aiheuttaa lapselle fyysistä vahinkoa tai fyysisten sairauksien kehittymistä.

Tämän tyyppinen hyväksikäyttö pyrkii tarkoituksenmukaisesti vahingoittamaan lasta, ja siihen sisältyy eri toimintoja jotka vaihtelevat niiden tarkoitusten mukaan. Tämä voi tarkoittaa lapsen hylkäämistä, kurinalaisuuden asettamista, sadistista ja aggressiivista luonteenilmaisua tai kontrollin menettämistä.

Psyykkinen hyväksikäyttö

Emotionaalinen hyväksikäyttö on seuraava lapsen hyväksikäytön tyyppi jonka haluamme tuoda esille. Tämän tyyppisessä hyväksikäytössä rajat on vaikeampi tunnistaa ja mielipiteet niistä vaihtelevat. Silti useimmat asiantuntijat pitävät tätä muotoa käyttäytymisenä ja toimintana lasta kohtaan. Nämä käytökset ja toiminnat perustuvat verbaaliseen vihamielisyyteen loukkausten, uhkailun ja halveksunnan välityksellä.

“En keksi mitään yhtä vahvaa tarvetta lapsuudessa kuin lapsen tarve tulla isänsä suojelemaksi.”

-Sigmund Freud-

Tämän tyyppinen hyväksikäyttö hylkää kaikki lapsen pyrkimykset olla vanhemman kanssa vuorovaikutuksessa. Se saa aikaan emotionaalista hylkäämistä sekä passiivisia asenteita vanhemmassa, kun hän kohtaa lapsensa tarpeet. Tämä tapahtuu sekä suoraan että epäsuoraan.

Some figure

Lapsen laiminlyöminen

Kolmas lapsen hyväksikäytön muoto on lapsen laiminlyönti. Me puhumme nyt totaalisesta tai osittaisesta lapsen hylkäämisestä, lapsen hoidon eväämisestä. Tässä vanhempi ei täytä lapsen tarpeita ja pysyy etäällä lapsesta. Tämä ei ole aina selvästi havaittavissa ja tämä voi sisältää tarkoituksenmukaista avun eväämistä lapselta.

Eri tutkijoiden mukaan laiminlyöminen voi olla fyysistä, mutta myöskin sosiaalista ja psyykkistä. Jälkimmäiset kaksi eroavat fyysisestä hylkäämisestä. Laiminlyöminen voi olla tietoinen tai tiedostamaton teko, ja se voi tapahtua tietämättömyyden johdosta tai sitten hyvien arvojen puuttumisesta. Laiminlyövä henkilö saattaa tietää tai voi olla tietämätön siitä, että nämä teot saavat lapsessa aikaan psykologista vahinkoa.

Me olemme nähneet, että lapsen hyväksikäytöllä voi olla useita eri muotoja. Sitä ei ole aina helppo havaita tai ainakaan havaita sitä ajoissa. Lapsen hyväksikäytölle on olemassa lukuisia syitä ja monet niistä eivät ole aina näkyviä. Mutta näitä vastaan taisteleminen ei ole kuitenkaan ylitsepääsemätön tehtävä, jos pidämme silmämme auki ja uskallamme avata suumme.

”Paras tapa tehdä lapset onnellisiksi on tehdä heidät onnellisiksi.”

-Oscar Wilde-

Me voimme ja meidän on taisteltava lasten hyväksikäyttöä vastaan. Mutta miten? Tietoisuuden avulla, empatian ja positiivisten arvojen avulla. Tämä on ongelma jota me voimme auttaa lievittämään jos me kaikki teemme oman osamme. Lapset ansaitsevat meidän tukemme.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.