Logo image
Logo image

Tehokas kommunikoiminen: 8 vinkkiä

4 minuuttia
Tehokas kommunikoiminen: 8 vinkkiä
Viimeisin päivitys: 28 huhtikuuta, 2019

Olemme luonteeltamme sosiaalisia. Tehokas kommunikoiminen toisten ihmisten kanssa on tärkeää. Toisiin ihmisiin samaistuminen antaa meille emotionaalisia etuja, kuten toisten ymmärtäminen ja tukeminen sekä parempi itsetunto. Tästä huolimatta monet eivät osaa pitää yhteyttä ympärillään oleviin ihmisiin. Tämä voi johtua monista syistä, kuten siitä, että ei ole ryhdytty toimiin tehokkaan kommunikoimisen saavuttamiseksi.

Ihmiset, joilla ei ole ongelmia tehokkaan kommunikoimisen kanssa, ovat niitä, jotka osaavat kehittää sosiaalista älykkyyttään. Jotkut kirjoittajat, kuten amerikkalainen psykologi Daniel Goleman, puhuvat tämäntyyppisen kapasiteetin merkityksestä tutkimuksessaan. Tärkeää on kyky ylläpitää sopusointuisia ja rauhallisia suhteita muiden kanssa ilman, että luovutaan itsevarmuudesta.

Taidot, kuten empatia ja ymmärrys, ovat olennaisia ​​sosiaalisen yhteyden luomisessa. Toisen henkilön olon tekeminen itsevarmaksi, turvalliseksi ja ymmärretyksi ei kuitenkaan ole usein helppo tehtävä.

On olemassa useita työkaluja, joilla voidaan parantaa tämäntyyppistä emotionaalista älykkyyttä. Ne ovat vaiheita tehokkaan viestimisen aikaansaamiseksi, jota voidaan oppia ja toteuttaa, jos panostamme siihen. Joka tapauksessa voimme ymmärtää hieman paremmin sosiaalisten suhteiden maailmaa lukemalla ja soveltamalla niitä.

Tehokas kommunikoiminen: 8 ohjetta

Kaikessa vuorovaikutuksessa on otettava huomioon myös sanaton viestintä. Sanatonta viestintää ei juurikaan painoteta, kun opimme asioita, vaikka monissa tapauksissa se on tärkeämpää kuin itse viestin sisältö. Eleet, ulkonäkö ja kehonkieli ovat suurelta osin vastuussa siitä minkälaisen kuvan luomme itsestämme sille kenen kanssa keskustelemme.

Some figure

Kommunikaatioprosessissa synkronismi on myös pääosassa. Daniel Goleman sanoo, että tämä kyky sallii sinun lukea jokaisen ihmisen sanatonta kieltä, kuten hymyä ja pään nyökkäyksiä. Ihmiset, jotka eivät pääse synkronismiin, ovat niitä, joiden käyttäytyminen luo epämukavuutta ja kummastusta muissa. Tätä käyttäytymistä kutsutaan “dyssemiaksi”, ja sille on tunnusomaista, että ihminen ei ymmärrä keskustelua päättäviä tai muuttavia signaaleja.

Nämä sosiaaliset puutteet eivät ole neurologisia, vaan liittyvät oppimisen epäonnistumiseen. Tällä hetkellä on olemassa useita ohjelmia synkronismin opettamiseksi sekä lapsille että aikuisille. Niille, joilla on tällainen ongelma, tehokkaan viestinnän saavuttaminen voi olla melko helppoa. Voimme parantaa sosiaalisia taitojamme ja välittää viestejä tehokkaasti seuraamalla näitä ohjeita.

”Empatia on kyky ajatella ja tuntea itsensä toisen henkilön paikalle.”

-Heinz Kohut-

1. Kertaa omin sanoin ja kysy

Kysymysten esittäminen ja asian omin sanoin kertaaminen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä tehokkaassa viestinnässä. Toisin kuin miltä se saattaa näyttää, tämä ei osoita haluttomuutta, vaan kiinnostusta. Toinen henkilö tuntee, että häntä kuunnellaan, mikä luo empatiaa ja ymmärrystä.

Asian kertaaminen omin sanoin puolestaan ​​sallii meidän selventää keskustelun osia, joita emme täysin ymmärtäneet, samalla kun näytämme, että kuuntelemme mitä meille sanotaan. Tämä on tietenkin sellainen resurssi, kuten monet muutkin, jota meidän on käytettävä oikeaan aikaan; jos käytämme sitä väärin hetkinä, se voi haitata komminikoimista: toinen henkilö voi ajatella, että me pilkkaamme häntä.

2. Anna kehuja

Kehujen antaminen vahvistaa sitä, mitä toinen henkilö sanoo. On erittäin hyödyllistä käyttää ilmauksia, jotka osoittavat hyväksynnän, kuten “se mitä sanoit kuulostaa hyvältä”, “olen samaa mieltä” tai “rakastan viettää aikaa kanssasi”. Voit myös käyttää vähemmän suoria lauseita, kuten “fantastista!” tai “hyvä”.

3. Näytä empatiaa

Empatia on ominaisuus, jota ei ole kaikilla. Mahdollisuus laittaa itsensä toisen asemaan parantaa viestinnän sujuvuutta huomattavasti. Se luo positiivisen yhteyden, emotionaalisen myötätunnon, joka luo ymmärryksen ja luottamuksen ilmapiirin.

Lisäksi se luo kuvan, että voimme olla lähellä ja tarkkaavaisia. Se luo koordinaatiota puhujien välille, mikä mahdollistaa tehokkaan kommunikoimisen.

Some figure

4. Mukaudu kontekstiin

Hyvä viestintätyyli voidaan pilata, jos emme ota huomioon asiayhteyttä. Ympäristö, ihmisten määrä tai keskusteltava aihe ovat hyvin merkityksellisiä. Meidän pitäisi välttää kiistelemistä tai nuhtelemista muiden ihmisten edessä. Muiden edessä oleminen on parempi aika kehuille.

Melun määrä, paikka ja hetki tulisivat olla mahdollisimman sopivat. Jos näemme, että keskustelumme saattaa estyä, on parempi siirtää se parempaan aikaan.

5. Kunnioita toisen mielipidettä

Muiden mielipiteiden kunnioittaminen on olennaisen tärkeää. Toisen henkilön uskomusten loukkaaminen, vähättely ja aliarviointi osoittaa, että henkilön kypsyys on puutteellista. Elämämme aikana tapaamme monia ihmisiä, jotka ajattelevat hyvin eri tavalla kuin me. Pystymme keskustelemaan ja väittelemään asioista heidän kanssaan, mutta monissa tapauksissa hyväksymme myös, että mihin tahansa asiaan voi liittyä useita näkökulmia.

Kuunneltuamme heidän ajatuksiaan ja argumenttejaan voimme jakaa heidän mielipiteensä, mutta on myös todennäköistä, että kyseenalaistamme joitakin asioita. Avoin mieli ei hyödytä ainoastaan ​​ihmissuhdetaitoja, vaan myös omaa tietämystämme.

6. Katso toista henkilöä silmiin

Tehokas kommunikoiminen edellyttää usein katsekontaktin luomista toisen henkilön kanssa. Se on tehtävä luonnollisesti, koska katse on erittäin ilmeikäs elementti. Se saa henkilön, jonka kanssa puhumme, tuntemaan että häntä kuunnellaan, mikä parantaa yhteyttä hänen kanssaan.

Päinvastainen tilanne ilmenee, kun emme voi säilyttää katsekontaktia, koska se lisää epävarmuutta vuorovaikutukseen. Toiseen suuntaan katsominen puhuttaessa ilmaisee kiinnostuksen puuttumista toiselle henkilölle; alaspäin katsominen taas viittaa siihen, että saatamme valehdella.

”Tehokas viestintä on 20 % sitä mitä tiedät, ja 80 % sitä miltä sinusta tuntuu.”

-Jim Rohn-

7. Älä tunkeudu toisen henkilökohtaiseen tilaan

Yritettäessä vahvistaa siteitä toiseen henkilöön tai vahvistaa asemaamme, saatamme vahingossa hyökätä toisen henkilökohtaiseen tilaan. Liian lähelle tunkeutuminen, toisin kuin joskus ajattelemme, harvoin synnyttää läheisyyttä. Monet ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi ja haluavat siirtyä pois.

Meidän olisi mukautettava ylläpitämämme etäisyys kahteen asiaan: luottamuksen määrän ja aiheen luonteeseen. Meidän ei tulisi olla liian kaukana tai liian lähellä, koska emme yritä osoittaa epäilystä tai epäluuloa, eikö vain?

Some figure

8. Kunnioita toisen puheenvuoroa

Jos emme kunnioita toisen puheenvuoroa, on se hyvin epäkohteliasta ja osapuolten välinen tehokas kommunikoiminen keskeytyy. On tarpeen odottaa, kunnes toinen on lopettanut puhumisen, jotta voisimme itse puhua. Suullisessa viestinnässä kaikkien osallistujien on kunnioitettava toistensa puheenvuoroja.

Toimenpiteet tehokkaan viestinnän aikaansaamiseksi ovat yleensä melko yksinkertaisia. Aluksi ne saattavat tuntua jonkin verran pakotetuilta, mutta harjoittelemalla niitä alamme havaita vaikutuksia. Kommunikoiminen on luonnollinen prosessi ja siihen liittyvien taitojen parantaminen auttaa meitä kohtaamaan maailman rohkeasti.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.