Logo image
Logo image

Rakas päiväkirja, anteeksi että taas häiritsen: huono itsetunto

3 minuuttia
Rakas päiväkirja, anteeksi että taas häiritsen: huono itsetunto
Viimeisin päivitys: 23 syyskuuta, 2019

 

Ihmiset, joilla on huono itsetunto, eivät välttämättä näe itseään turhina tai huonoina, mutta he harvoin sanovat mitään hyvää itse itsestään. Tällä selvästikin on korkea hinta, koska moinen elää sovussa epäonnen ja epätoivon kanssa.

Niille, joilla on matala itsetunto, ovat kaikkein pahimmat vaikeudet elämässä onneton olo, turhautuneisuus ja epätoivo. Tämä perustuu vaikeuteen hyväksyä itsensä ja pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Tästä syystä on erittäin tärkeää tutkia mitä me tunnemme itseämme kohtaan, koska suhde matalan itsetunnon ja henkilökohtaisten ongelmien välillä on todella vahva ja tulee esiin monella tapaa. Tutkitaanpa tätä aihetta hieman tarkemmin…

Some figure

En pysty rakastamaan itseäni; onko minulla huono itsetunto?

Matala itsetunto tarkoittaa samaa kuin huono minäkuva. Ihminen, jolla on huono itsetunto paheksuu ja aliarvostaa itseään, ja on jatkuvasti tyytymätön itseensä ja omiin tekoihinsa.

Usein huono itsetunto kehittyy aikaisen sosiaalisen hylkäämisen aiheuttaman kivun seurauksena, ahdistuksesta kun ei olekaan mitä muut haluaisivat yksilön olevan ja suuresta surusta, kun ei täytä muiden odotuksia.

Tutkijat eivät ole vielä päässeet yksimielisyyteen siitä, miten kuvastaa kaikkia erilaisia tapoja joilla tämä rakenne kehittyy. Ja suurin osa nykyisin käytössämme olevista välineistä arvioivat itsetuntoa suoraan ja tavalla, jossa siitä tehdään selkoa itse.

Yksi kaikkein yleisimmin käytetyistä mittareista itsetunnon mittaamiseen on Rosenbergin itsetuntomittari.

Some figure

Jos haluat pikaisen katsauksen omasta itsetunnostasi, voit tehdä sen nopeasti vastaamalla rehellisesti kymmeneen yksinkertaiseen väittämään.

________________________________________

Ensimmäiset viisi väittämää pitää arvioida seuraavilla ehdoilla: 4 (vahvasti samaa mieltä), 3 (samaa mieltä), 2 (eri mieltä) ja 1 (vahvasti eri mieltä).

 1. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen itseeni ja ajattelen olevani henkilö, joka on arvostuksen arvoinen.
 2. Toisinaan minä ajattelen, että en ole missään hyvä.
 3. Minusta tuntuu, että minulla on joitakin hyviä ominaisuuksia.
 4. Minä pystyn tekemään asioita yhtä hyvin kuin suurin osa ihmisistä.
 5. Minusta tuntuu, että minulla ei ole kovin montaa asiaa, joista olla ylpeä.

Seuraavat viisi väittämää pitäisi arvioida näillä ehdoilla: 4 (vahvasti eri mieltä), 3 (eri mieltä), 2 (samaa mieltä) ja 1 (vahvasti samaa mieltä).

 1. Toisinaan tunnen oloni todella hyödyttömäksi.
 2. Minusta tuntuu, että olen arvokas ihminen, ainakin saman arvoinen kuin muut ihmiset.
 3. Toivon, että kunnioittaisin itseäni enemmän.
 4. Yleisesti ottaen minulla on taipumus ajatella, että olen epäonnistuja.
 5. Toisinaan minä ajattelen, että en ole hyvä ihminen.

Laske nyt pisteesi yhteen ja arvioi tuloksesi seuraavien kriteerien mukaan:

 • 30 – 40 pistettä: Hyvä itsetunto. Pidetään normaalina ja terveenä itsetuntona.
 • 26 – 29 pistettä: Keskiverto itsetunto. Mitään vakavia itsetunto-ongelmia ei ole, mutta on suotavaa parantaa sitä.
 • Alle 25 pistettä: Matala itsetunto. Itsetunnon kanssa on merkittäviä ongelmia.
Some figure

Matalasta itsetunnosta kärsivän ihmisen psykologinen profiili

Kun arvioidaan huonosta itsetunnosta kärsivän ihmisen psykologista profiilia, meidän pitäisi kysyä kokeeko tämä yksilö äärimmäistä torjuntaa itseään kohtaan vai onko kyseessä vain omien ominaisuuksien ja kykyjen vääristyminen, joka pakottaa hänet keskittymään ainoastaan kielteiseen.

On olemassa todisteita, että parantuakseen matalasta itsetunnosta siitä kärsivien ihmisten pitää ajatella itsestään myönteisemmällä tavalla. Ongelma on siinä, että kun jokin uhkaa heidän kokemustaan arvosta, eivät he löydä juurikaan syitä käsitellä ja korostaa omia myönteisiä ominaisuuksiaan.

Huonosta itsetunnosta kärsivillä ihmisillä on taipumus kuvailla itseään epäinnokkaaseen tapaan. Se tapahtuu tyypillisesti käyttämällä termejä, kuten “Minä pidän itseäni melko mukavana tai ystävällisenä,” “keskivertona työntekijänä” jne.

Heillä on taipumus kokea olevansa enemmän vastuussa ikävistä tapahtumista kuin he todellisuudessa ovat. Samalla tavoin kun jotakin myönteistä tapahtuu, eivät he usko tämän tapahtuman olevan millään tavalla yhteydessä heidän luonteenomaisiin piirteisiinsä ja käytökseensä.

Some figure

Huonosta itsetunnosta kärsivät ihmiset ovat taipuvaisia sitoutumaan huonosti määriteltyihin tai liiallisen yleviin tavoitteisiin, joten he ajattelevat että heidän “täytyy saada aivan kaikki mitä he tavoittelevat.” Heillä on vähemmän selviytymistaitoja ja toisinaan he jopa boikotoivat itseään saavuttamasta omia tavoitteitaan. Tämä auttaa jatkamaan ikuisuuksiin heidän negatiivista kuvaa itsestään.

Kuten huomaamme, on huonossa itsetunnossa kyse rakkauden puutteesta itseään kohtaan. Kohentaaksemme itsetuntoamme meidän pitää välttää vertaamasta itseämme muihin, työskennellä muuntaaksemme negatiivisen positiiviseksi, sekä kehittää henkilökohtainen toimintasuunnitelma, joka auttaa meitä visualisoimaan itsemme myönteisessä valossa. Siinä tapauksessa että meidän tapauksemme on erittäin tuskallinen, pitäisi meidän kääntyä psykologin puoleen mahdollisimman pian.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.