Älä kilpaile tai vertaile itseäsi muihin

20.3.2017

Älä kilpaile tai vertaa itseäsi kehenkään muuhun. Ihaile muita ja opi heiltä. Tässä meidän neuvomme.

On kerrottu, että vuonna 1709 kardinaali Ottobonin palatsissa oli musikaaliset turnajaiset Georg Friedrich Händelin ja Domenico Scarlattin välillä. Molemmat pysyivät hyvin tasavertaisina, mutta lopulta Händel vei voiton. Kilpailu jatkui turnajaisten jälkeenkin, mutta he eivät koskaan lopettaneet toistensa ihailua. Scarlatti siunasi aina itseään kun Händelin nimi mainittiin, osoituksena kunnioituksestaan.

Tarina Händelista ja Scarlattista näyttää meille, että vaikka kahden muusikon välillä olisi tietynlainen kilpailu, ei se tarkoita että he eivät molemmat olisi loistavia omalla alallaan ja voisi osoittaa molemminpuoleista kunnioitusta. Tämä riippuu kyvystäsi rakastaa itseäsi ja riittävän inhimillisyyden omaamisesta, jotta voi ihailla toisia ihmisiä joilla on erikoislaatuinen taito ja jotka ovat tunnustuksen arvoisia.

Älä kilpaile kenenkään kanssa, se ei ole tarpeen

Tämän päivän yhteiskunnassa meidät on opetettu jo lapsuudesta lähtien kilpailemaan toistemme kanssa. Vaikuttaa jopa siltä, kuin kaikkein tärkein asia olisi päihittää muut. Kilpailukyky on läsnä monilla osa-alueilla, ei ainoastaan urheilussa. Kilpailemme työpaikasta, ylennyksestä, saadaksemme eniten ystäviä tai ollaksemme parhaita jossain aktiviteetissa. Kilpailuita ja kisoja luodaan jatkuvasti, jotta löydetään parhaat jokaiselta alalta.

Lasten autokilpailut

Mutta tutkimukset ovat esittäneet, että yhteistyö on tuottavampaa kuin kilpaileminen, koska ryhmä ihmisiä jotka työskentelevät yhdessä ja yhdistyvät, voi saavuttaa korkeampia tavoitteita kuin yksi ihminen. Mutta työskennelläksemme ryhmässä meidän täytyy kontrolloida omaa egoamme ja joskus se vaatii vaivannäköä ja suurta nöyryyden harjoittelua.

Kilpailua voi esiintyä myös omassa itsessä; tämä tarkoittaa sitä, että me voimme olla kilpailevia yrittäessämme parantaa itseämme ja savuttaaksemme tavoitteemme. Mutta tässä tarkoituksessa meidän pitää olla varuillamme, koska liiallinen kilpaileminen saattaa aiheuttaa turhautumista.

Meillä on se virheellinen uskomus, että meidän pitää saada tunnustusta ollaksemme rakastettuja, ja ajattelemme monesti, että jos me olemme parhaita jossain me saavutamme tämän tunnustuksen ja rakkauden. Tämä uskomus on joka tapauksessa virheellinen, koska voittaminen ei tarkoita rakkauden saavuttamista. Voittaminen on ohimenevää. Pysyvää on se, mitä me opimme kun me teimme sen.

Älä siis kilpaile kenenkään kanssa, vaan työskentele mieluummin jonkun kanssa yhdessä. Ja varo myös itsesi kanssa kilpailua, koska liioittelu siinä johtaa itsetunnon menetykseen ja turhautumiseen.

Vertailu ja itsetunto

Vertailu oikeaan aikaan saattaa nostaa meidän itsetuntoamme, mutta usein tavalla jolla sen teemme on enemmän sivuvaikutuksia. Tapa verrata itseämme muihin asettaa meidän huomiomme pois itse tehtävästä, minimoiden luontaisen motivaation jonka se voi meille antaa.

Heinäsydän

Jos me esimerkiksi keskitymme lukemaan enemmän kirjoja kuin kollegamme ja me pidämme lukemisesta, saa kilpailuasetelmaan siirtyminen kuitenkin meidät vihaamaan jopa kirjan avaamista. Muista, älä kilpaile kenenkään kanssa edes jostain mistä pidät, koska saatat päätyä vihaamaan sitä…

Tärkeä asia voidaksemme välttää kilpailua joka mahdollisesti satuttaa meitä, on parantaa omaa itsetuntoamme ja ymmärtää, että kaikki ihmiset ovat ainutlaatuisia ja erilaisia, koska meidän olosuhteemme ovat myös erilaisia. Häpeäminen tai nolostuminen siitä, että joku muu onnistuu saamaan paremman kodin kuin me, tai paremman työpaikan, saa meidät kadottamaan perspektiivimme. Meidän elämissämme on erilaisia tavoitteita sen perusteella mitä me itse haluamme, eikä sen perusteella mitä muut ovat saavuttaneet.

Jos me hallitsemme kunnolla omaa itsetuntoamme, voimme me nähdä positiivisen puolen vertailusta ja käyttää heidän motivoivaa voimaansa tehtävään, joka meidän pitää tehdä ja josta emme pidä. Ole kuitenkin varovainen, koska raja joka jakaa positiivisen vertailun negatiivisesta on erittäin ohut, ja sitä ei pidä ylittää.