PIL-testi elämän tarkoituksen arvioimiseksi

Elämän tarkoitus on jokaisen ihmisen ensisijainen motivaatio. Elämän tarkoitus on se, joka ajaa meitä jatkamaan kaikkein epäsuotuisimmissakin tilanteissa. PIL-testi on yksi tämän hetken suosituimmista välineistä, joka auttaa arvioimaan ja mittaamaan tämän tarkoituksen yksilöllistä saavuttamista.
PIL-testi elämän tarkoituksen arvioimiseksi
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Elämän tarkoitus on muotoiltu yhdeksi logoterapian perustavanlaatuisista oletuksista. Tämän psykologian suuntauksen mukaan se on jokaisen ihmisen ensisijainen tarve. Kyseessä on näkökulma, joka liittyy läheisesti siihen motivaatioon, jota tunnemme oman olemassaolon suhteen. PIL-testi (englanniksi Purpose In Life Test), josta puhumme tänään, on 20 kohdasta koostuva kyselylomake, jonka tarkoituksena on arvioida yksilöllistä elämän tarkoituksen saavuttamista.

Psykiatri Viktor Frankl tunnetaan logoterapian perustajana ja kehittäjänä. Jouduttuaan useiden vuosien ajaksi natsien ylläpitämille keskitysleireille toisen maailmansodan aikaan, Frankl huomasi, että jokaisen elämälle antama tarkoitus voi ajaa meitä jatkamaan eteenpäin myös tilanteissa, jotka ovat niin synkkiä, että uskoa ulospääsyyn on vaikeaa pitää yllä.

Elämän tarkoituksessa on kyse ensisijaisesta motivaatiosta, koska se antaa meille mahdollisuuden käsittää ja kokea elämä arvokkaana kaikissa epäsuotuisissa olosuhteissa. Juuri tämän merkityksen saavuttamista arvioidaan alla esitetyssä PIL-testissä.

Elämän tarkoituksessa on kyse ensisijaisesta motivaatiosta, koska se antaa meille mahdollisuuden käsittää ja kokea elämän arvokkaana

PIL-testi: elämän tarkoitus

PIL-testi on 20 kohdasta koostuva arviointiväline. Siihen vastataan niin kutsutun likert-asteikon kautta, jonka pisteet määritellään pohjimmiltaan seuraavan kaavan mukaan: täysin eri mieltä, eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä, samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Seuraavassa PIL-testissä testin kohteena oleva henkilö vastaa välillä 1 – 7, jossa numero 1 merkitsee väitteen yhtä vastapäätä ja 7 toista vastapäätä.

Tämän pohjalta jokaisen lausunnon pisteiden yhteenlaskettu tulos on osoitus siitä, millaisen elämän tarkoituksen kyseinen henkilö on saavuttanut. Testissä analysoidaan pääasiassa seuraavaa neljää tekijää:

 • Tarkoituksen havaitseminen. Tämä tekijä mittaa arviota, jonka yksilö tekee omasta elämästään ja missä määrin hän löytää syitä sen elämiseen.
 • Tarkoituksen kokemus. Tämä kohta arvioi sitä tekijää, kokeeko henkilö elämänsä olevan täynnä hyviä asioita.
 • Tavoitteet ja tehtävät: Tämä kohta arvioi yksilön tavoitteita ja henkilökohtaista vastuuta, jota hän tuntee omista tavoitteistaan.
 • Kohtalon/vapauden dialektiikka. Tämä kohta tutkii yksilön suhtautumista kuolemaan jonakin pelottavana ja hallitsemattomana.

Kyselylomakkeen 20 eri kohtaa

Kuten yllä jo mainitsimme, PIL-testi koostuu pohjimmiltaan 20 eri kohdasta tai väittämästä, joihin testin kohteena olevan henkilön on vastattava asteikolla 1-7. Nämä väittämät ovat seuraavat:

 1. Tunnen itseni yleensä: 1 (täysin tylsistynyeeksi) – 7 (aina innostuneeksi ja motivoituneeksi).
 2. Elämä vaikuttaa minusta: 1 (täysin rutiininomaiselta) – 7 (aina jännittävältä ja innostavalta).
 3. Elämässäni minulla on: 1 (ei tavoitteita tai merkitystä) – 7 (täynnä tavoitteita ja merkitystä).
 4. Henkilökohtainen olemassaoloni on: 1 (ilman merkitystä tai tarkoitusta) – 7 (täynnä merkitystä ja tarkoituksia).
 5. Jokainen päivä on: 1 (täsmälleen samanlainen) – 7 (aina uusi ja erilainen).
 6. Jos voisin valita: 1 (en olisi koskaan syntynyt) – 7 (minulla olisi vielä jäljellä yhdeksän elämää, jotka vastaisivat nykyistä elämääni).
 7. Eläkkeelle jäämisen jälkeen: 1 (laiskottelen lopun elämästäni) – 7 (tekisin kaikki niitä jännittäviä asioita, joita olen aina halunnut tehdä).
 8. Elintärkeiden tavoitteideni saavuttamisessa: 1 (en ole saavuttanut mitään edistystä) – 7 (olen saavuttanut tärkeitä tavoitteitani kokonaisvaltaisesti).
 9. Elämäni on: 1 (tyhjä ja täynnä epätoivoa) – 7 (täynnä hyviä ja jännittäviä asioita).
 10. Jos kuolisin tänään, minusta tuntuisi, että elämäni on ollut: 1 (täydellistä roskaa) – 7 (erittäin arvokas).
 11. Kun ajattelen omaa elämääni: 1 (ihmettelen usein, miksi olen olemassa) – 7 (löydän aina syitä jatkaa elämääni eteenpäin).
 12. Kuten näen sen suhteessa omaan elämääni, maailma: 1 (sekoittaa minut täysin) – 7 (mukautuu merkittävästi elämääni).
 13. Pidän itseäni: 1 (vastuuttomana ihmisenä) – 7 (erittäin vastuullisena ihmisenä).
 14. Mitä tulee vapauteen, joka ihmisellä on omien valintojensa suhteen, uskon, että ihminen on: 1 (täysin perinnöllisyyden ja ympäristön rajoitusten orja) – 7 (täysin vapaa tekemään kaikki elintärkeät valintansa).
 15. Kuoleman suhteen olen: 1 (valmistelematon ja peloissani) – 7 (valmistautunut ja peloton).
 16. Itsemurhan suhteen: 1 (olen vakavasti ajatellut sitä päästäkseni ulos tilanteestani) – 7 (en ole koskaan omistanut kyseiselle teemalle ajatustakaan).
 17. Katson, että kykyni löytää merkitys ja elämän tarkoitus on: 1 (käytännössä olematon) – 7 (erittäin suuri).
 18. Elämäni on: 1 (täysin oman kontrollini ulkopuolella ja ulkoisten tekijöiden hallinnassa) – 7 (käsissäni ja hallinnassani).
 19. Päivittäisten tehtävieni kohtaaminen on: 1 (tuskallinen ja tylsä ​​kokemus) – 7 (ilon ja tyytyväisyyden lähde).
 20. Olen huomannut, että elämässäni: 1 (ei ole päämäärää tai tarkoitusta) – 7 (on selkeitä tavoitteita ja tyydyttävä tarkoitus).
Elämän tarkoitus on jokaiselle yksilöllinen ja henkilökohtainen määritelmä, joka muuttuu koko elinkaaremme ajan

PIL-testin tulosten analysointi

Tämän testin mukaan yllä asetetuista väitteistä voi saada enintään 140 pistettä (20 x 7). Voidaan sanoa, että ne vastaajat, joiden yhteenlasketut pisteet jäävät alle 90, elävät tuona hetkenä omassa eksistentiaalisessa tyhjyydessä. Toisaalta taas niillä, joilla pisteiden yhteenlaskettu tulos on välillä 90–105, löytyy jotakin epävarmuutta oman elämän tarkoituksesta. Ja kuten voimme arvata, ne vastaajat, joiden pistetulos ylittää 105, olisivat testin mukaan asettaneet elämälleen selkeitä tavoitteita ja heiltä löytyy tarkka elämän tarkoitus.

Elämän tarkoitus on jokaiselle yksilöllinen ja henkilökohtainen määritelmä, joka muuttuu koko elinkaaremme ajan. Tästä syystä jokaisen ihmisen tehtävänä on omalla tavallaan löytää se motivaatio, joka antaa meille merkityksen ja syyn nousta sängystä ylös jokaisena aamuna, elimme sitten miten epätasapainoista tai surullista hetkeä elämässämme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.