Neil Howen teoria sukupolvista ja kriiseistä

Neil Howe yhdessä William Straussin kanssa on kehittänyt teorian, jonka mukaan yhteiskuntamme kohtaa 80-90 vuoden välein suuren kriisin. Jo 1990-luvulla he ennustivat suurta kriisiä vuoteen 2020 mennessä.
Neil Howen teoria sukupolvista ja kriiseistä

Viimeisin päivitys: 22 helmikuuta, 2021

Neil Howe on yhdysvaltalainen taloustieteilijä ja demografi. Hän on myös kiistellyn teorian kirjoittaja, joka on herättänyt kiinnostusta erityisesti viime kuukausien aikana. Mistä Neil Howen teoria sitten kertoo? Kiinnostus teoriaa kohtaan on noussut sen vuoksi, että tämä kuuluisa taloustieteilijä on määritellyt teoriassaan, kuinka Yhdysvallat tulee kokemaan suuren kriisin vuoteen 2020 mennessä.

Teoria perustuu Neil Howen tekemään erilaisten historiallisten kaavojen sarjaan, joita hän löysi tehdessään tutkimustaan. Yhdessä kollegansa kanssa Howe havaitsi, että suuret muutokset niin Yhdysvalloissa kuin muualla maailmassa liittyivät läheisesti sukupolvenvaihdoksen muutoksiin. He mittasivat tutkimuksissaan jokaista sukupolvea 20–23 vuoden ajan.

Neil Howen teorian mukaan monissa maissa esiintyy ratkaisevia muutoksia neljän sukupolven välein, mikä vastaa 80–90 vuoden aikaväliä. Kun tämä aikakausi saadaan päätökseen, poliittiset ja yhteiskunnalliset rakenteet näyttävät muuttuvan radikaalisti.

“Millenniaalien sukupolvi, joka kokee, ettei koskaan tule saavuttamaan vanhempiensa elintasoa, voi äänestämällä johtaa taloudelliset instituutiot täydelliseen muutokseen.”

-Neil Howe-

Neil Howen ja William Straussin luoman teorian mukaan jokainen neljästä sukupolvesta vastaa yhtä vuodenaikaa

Neil Howe ja sukupolvenvaihdoksen muutokset

Neil Howen varhaiset tutkimukset julkaistiin vuonna 1991 kirjassa nimeltä Generations. Teoria itsessään julkaistiin kokonaisuudessaan vasta muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1997 julkaistussa teoksessa The Fourth Turning. Tässä viimeksi mainitussa teoksessaan Howe yhdessä kollegansa kanssa ennusti ihmiskuntaan suurta kriisiä vuoteen 2020 mennessä.

Kirjoittajat eivät kuitenkaan koskaan puhuneet terveyteen liittyvästä kriisistä. He ennustivat teoriassaan suurta yhteiskunnallista muutosta, joka liittyi taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin. He olivat vakuuttuneita siitä, että sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa esiintyy suurten kriisien syklejä, jotka toimivat “kuten vuodenaikojen kierre”.

Tutkimuksessaan he osoittivat, että eri sukupolvien syklit ovat osuneet samaan aikaan suurten historiallisesti merkittävien tapahtumien kanssa, joita ovat olleet aikajärjestyksessä: Espanjan vallankumous, Yhdysvaltain vallankumous, sisällissota, toinen maailmansota ja suuri lama.

Sukupolvien neljä eri tyyppiä

Se, mitä Neil Howe ja William Strauss kuvaavat teoriassaan, on neljän sukupolven olemassaolo. Jokainen niistä vastaa tiettyä arkkityyppiä. Tutkijoiden mukaan jokaisen syklin ensimmäinen käänne eli ensimmäinen sukupolvi on kuin kevät. Tämä sukupolvi syntyy suuren kriisin jälkeen.

Tämä ensimmäinen käänne synnyttää järjestäytyneitä yhteiskuntia, joilla on vahvat instituutiot ja suuri kollektiivisen edistyksen tunne. Individualismille tällaisessa yhteiskunnassa ei ole sijaa, ja valtakulttuurit ovat niitä, jotka määräävät suunnan. Howe ja Strauss kutsuvat tätä hiljaiseksi sukupolveksi.

Toinen käänne eli toinen sukupolvi on kuin kesä. Sille on ominaista, että se käyttäytyy päinvastaisesti kuin edellinen sukupolvi. Kyse on individualismin suuresta vahvistumisesta ja huomattavista vaikeuksista sopeutua ennalta vahvistettuihin normeihin.

Tämä on intohimoinen ja hyvin luova sukupolvi: hyve, joka palvelee suuria muutoksia sekä kulttuurissa että yhteiskunnan arvoissa. Lisäksi ne ajavat muutoksia uskonnollisessa horisontissa ja nostattavat usein esille heräämisiä useilla eri aloilla.

Neil Howen syksyn ja talven sukupolvet

Neil Howen ja William Straussin optiikassa kolmas käänne tai kolmas sukupolvi vastaa puolestaan syksyä. Näissä sukupolvissa vallitsee vastuuton individualismi, jossa yhteisöllisyyden tunne käytännössä ottaen katoaa kokonaan. Kirjoittajat sanovat, että kyynisyys ja huonot tavat ovat hallitsevia näkökohtia tässä yhteiskunnassa.

Kolmannen sukupolven jäsenet haluavat itse vahvistaa yksilöllisyyttään täysimääräisesti ja aiheuttavat siksi yhteiskunnassa suurta epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. He omaavat alhaisen kansallismielisyyden ja he pyrkivät suojelemaan ennen kaikkea omaa yksilöllistä vapauttaan.

Neljäs käänne eli syklin neljäs sukupolvi on puolestaan talvi. Se vastaa vaihetta, jossa suuri poliittinen ja sosiaalinen kriisi on päässyt valloilleen. Sille on ominaista kansalaismielisyyden ja yhteisöllisten arvojen uudelleensyntyminen. Kirjoittajat osoittavat, että tämä sykli osuu yleensä samaan aikaan aseellisen sodan tai muun väkivaltaisen yhteenoton kanssa.

Neil Howen mukaan kolmannen sukupolven jäsenet haluavat vahvistaa yksilöllisyyttään täysimääräisesti ja aiheuttavat siksi yhteiskunnassa suurta epätasa-arvoa

Havainnot

Neil Howe ja William Strauss ovat huomauttaneet, että he ovat pystyneet havaitsemaan nämä syklit erityisesti Yhdysvaltain historiassa. Niitä on kuitenkin nähty myös Itä-Euroopassa sekä Etelä- ja Itä-Aasiassa. Itse asiassa tutkijat ajattelevat, että kaikki yhteiskunnat ympäri maailmaa elävät samanlaista kiertokulkua, joka on alkanut toisen maailmansodan aikaan.

Neil Howe ennustaa, että vuoden 2020 edetessä ja tulevina vuosina hallituksia kehotetaan yhä radikaalimmin tekemään enemmän. Radikaali konservatismi on menettämässä voimansa ja sen sijalle avautuu enemmän sosiaalisempia vaihtoehtoja.

Neil Howe uskoo, että maailma elää jo neljännen käänteen jälkipuoliskolla. Tämä tarkoittaa sitä, että suuria muutoksia on tulossa ja että on todennäköistä, että suuria sotaisia tapahtumia on vielä edessäpäin. Tähän teoriaan pohjautuen voidaan siis odottaa radikaaleja muutoksia tulevien vuosien aikana. Nähtäväksi jää, onko hän oikeassa.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Jinjang-teoria: tasapainon kaksinaisuus
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Jinjang-teoria: tasapainon kaksinaisuus

Jinjang-teoria kertoo meille, että kaikkialta ympäriltämme voimme löytää kaksi vastakkaista voimaa, jotka yhdistyvät harmoniassa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Howe, N., & Strauss, W. Millennials Rising: la próxima gran generación.


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.