Hyvä työkaveri: kymmenen käskyä

22.12.2019
Hyvä työkaveri tekee työstä nautinnollisempaa. Vietämme suuren osan elämästämme tekemällä töitä, joten on välttämätöntä, että ympärillämme on rakentavia ihmisiä. Voimme tietysti myös suosia sitä olemalla itse hyviä työkavereita muille.

Hyvä työkaveri on työelämässä kenties yksi parhaimmista lahjoista, jotka onni voi meidän eteemme tuoda. Ajattele kaikkea sitä aikaa, jota vietät työssäsi. Jos sinulla on työkaverinasi sellainen ihminen, johon voit luottaa ja joka tekee päivästäsi miellyttävämmän, kaikesta tulee helpompaa ja miellyttävämpää. Loogisesti toki hyvälle työilmapiirille löytyy myös muitakin muuttujia, mutta hyvä työkaveri tai työkaverit ovat yksiä tärkeimmistä.

Tietysti me kaikki haluaisimme saada hyvän työkaverin. Kysymys kuitenkin kuuluu, omaammeko me itse juuri sen kapasiteetin ja asenteen ollaksemme niitä erinomaisia työkavereita, joita kaikki haluavat vierelleen. Mietitään sitä, että sosiaalinen vuorovaikutus toimii vastavuoroisuuden ansiosta, ja että muille osoittamamme kohtelu vaikuttaa paljonkin siihen, millaista kohtelua me saamme.

Toisaalta sanakirjassa sanotaan, että kumppani tai toveri on uskollinen seuralainen ja kaveri, joka on valmiina olemaan toisen seurana. Ja toisen seurana oleminen tarkoittaa läsnä ja tarkkaavaisena olemista ja valmiutta vaikuttaa positiivisesti. Nyt kun olemme listanneet muutamia hyvän kaverin tai kumppanin piirteistä… Mitkä ovat sitten hyvän työkaverin ominaisuuksia? Seuraavat hyvän työkaverin kymmenen käskyä määrittelevät ne.

”Taidolla voitetaan pelejä, mutta ryhmätyöllä voitetaan mestaruuksia.”

-Michael Jordan-

Hyvä työkaveri on ammatillisella alalla kenties yksi parhaimmista lahjoista, jotka onni voi meidän eteemme tuoda

1. Pitää kunnioitusta kaiken perustana

Hyvä työkaveri on sellainen, joka osaa kunnioittaa toisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme hyväksymään toiset sellaisina kuin he ovat, tunnustamaan toisten erot luonnollisesti ja ilman halua kumota niitä. Kunnioitus tarkoittaa myös sen tietämistä, kuinka ohjata muita hienotunteisella ja ystävällisellä tavalla, ja tavalla, jolla odottaisimme myös muiden ohjaavan meitä.

2. Osaa jakaa käytettävissä olevat resurssit 

Ei ole harvinaista, että työpaikalla jaetaan erilaisia resursseja. Tämä on yksi yleisimmistä työkonfliktin lähteistä. Asianmukaisin tapa olisikin luoda sellaisia mekanismeja, joiden avulla kaikki voisivat hyötyä näistä resursseista. Että tiedämme milloin antaa periksi, mutta samalla olla vakuuttavia siitä, milloin meillä on oikeus käyttää näitä resursseja.

3. Tarjoaa orientaatiota silloin, kun toinen sitä tarvitsee

Me kaikki joudumme jossain vaiheessa pyytämään toisilta apua tietyn tehtävän suorittamiseen tai ongelman ratkaisemiseen. Hyvä työkaveri on valmis antamaan ohjeita silloin, kun toinen niitä tarvitsee. Kyse ei ole toiselle kuuluvien tehtävien tekemisestä, vaan niiden elementtien, työkalujen tai käsitteiden täydentämisestä, joita toisella ei ole.

4. Tarjoaa tukea tarvittaessa

Kaikilla on joskus huonoja päiviä tai huonoja hetkiä. Näinä hetkinä hyvän työkaverin tuki on todellinen siunaus.

Tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulisi toisen terapeutteja, vaan sitä, että osaamme ymmärtää ja olla hiljaa silloin, kun toinen on ärsyyntynyt tai että osaamme tarjota rohkaisevia sanoja silloin, kun huomaamme, että toisen mieliala on maassa. Nämä pienet yksityiskohdat voivat vaikuttaa työilmapiiriin suuresti.

5. Ottaa muiden virheet vastaan aikuismaisesti

On selvää, että me kaikki erehdymme – emme pelkästään kerran vaan useamman kerran – niin yksityis- kuin työelämässäkin. Huono työtoveri käyttää hyväkseen näitä virheitä pilkatakseen tai tehdäkseen niistä viittauksia epäonnistumisten korostamiseksi.

Toisaalta, hyvä työkaveri ymmärtää, että on normaalia että jokainen meistä tekee joskus virheitä, ja hän auttaa meitä korjaamaan ne.

6. Osaa kuunnella

Kuunteleminen on aktiivinen tehtävä, jossa meidän on kiinnitettävä huomiomme siihen, mitä toinen meille kertoo. Meidän on käsiteltävä näitä tietoja yhdistämällä ne siihen, mitä me jo tiedämme. Tämä merkitsee tarkkaavaisuutta toisen maailman suhteen, pyrkimystä ymmärtämään tätä maailmaa omilla ehdoillamme ja arvostamaan sitä, mitä toinen sanoo oikeassa mittasuhteessa. Kuuntelemisen taito on avautumisen signaali, joka myös vahvistaa hyvää kommunikointia yleisellä tasolla.

7. Turvautuu vuoropuheluun

Vuoropuhelu on tapa ratkaista mahdolliset työpaikalla tapahtuvat konfliktit. Se on taito, joka on myös osoittautunut erittäin rakentavaksi ryhmätyöskentelyssä.

Ei ole hyväksi olla hiljaa silloin, kun jokin häiritsee meitä, mutta samalla ei myöskään ole tarkoituksenmukaista muuttaa meitä häiritsevät asiat suurten mittasuhteiden ongelmaksi. Ongelman edessä hyvän työkaverin ominaisuuksiin kuuluu itsensä ilmaiseminen rauhallisella ja suoralla tavalla.

8. Ottaa oppia niiltä, jotka tietävät enemmän

Monien ihmisten on vaikeaa hyväksyä sitä, että työkaveri tietää enemmän kuin he itse. Tämä ei kuitenkaan ole fiksua.

Järkevintä olisi avata mieltämme ottaaksemme oppia niiltä työkavereilta, ​​jotka tietävät enemmän kuin me: kuuntelemalla mitä heillä on sanottavanaan, ja hyödyntämällä sitä onnea, että meillä on tiimissämme joku jolla on niin paljon tarjottavanaan.

Hyvä työkaveri auttaa ja tukee muita sekä ymmärtää, että tiimityöskentelyssä määränpäänä on päästä yhteisiin tavoitteisiin

9. Tekee yhteistyötä kilpailemisen sijaan

Yhteistyö on työskentelyä tiimissä, samoilla ehdoilla. Ja että jokainen tarjoaa parastaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lyhyesti sanottuna, jokainen täyttää omat vastuualueensa ja tekee sen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kilpaileminen sen sijaan ​​tarkoittaa keskittymistä omiin tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on asettaa itsemme muiden yläpuolelle. Kuten vanha sananlasku sanoo: ”Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä perille, kulje yhdessä toisten kanssa”.

10. Tunnustaa muiden saavutukset

Epävarmalla tai alhaisen itsetunnon omaavalla ihmisellä on vaikeuksia tunnistaa työkaverinsa saavutukset ja menestys. Hyvä työkaveri taas on sellainen ihminen, joka osaa arvostaa muiden onnistumisia ja osaa antaa heille ansaitsemansa arvon. Tämä myös luo ja ylläpitää tervettä työympäristöä.

Hyvän työkaverin kymmenen käskyä ei ole testi, jonka avulla voisit arvioida muita ihmisiä. Kyseessä on pikemminkin luettelo erilaisista piirteistä, joita voit kenties käyttää viitteenä tullaksesi itse arvostetuiksi työkaveriksi.

  • Littlewood, H. F., & Rojas, L. E. A. (2017). Comportamiento Organizacional Ciudadano o Buen Compañero de Trabajo: Antecedente y Consecuencias. Revista de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, 2(3), 1-17.