Logo image
Logo image

Myrkyllinen työympäristö: 7 merkkiä

3 minuuttia
Myrkyllinen työympäristö: 7 merkkiä
Viimeisin päivitys: 08 huhtikuuta, 2019

Terve työympäristö parantaa tyytyväisyyttä, hyvinvointia sekä hyviä suhteita työtovereihin. Mutta työympäristö ei aina ole terve. Joskus saatamme olla työpaikallamme turhautuneita, väsyneitä ja ilman motivaatiota, emmekä ehkä halua edes mennä aamulla töihin kollegoidemme tai pomomme takia. Tällainen on myrkyllinen työympäristö, ja sillä on meihin negatiivisia vaikutuksia.

Jos pidämme yrityksiä tai organisaatioita tunteiden sulatusuuneina, sitten siellä saattaa olla olemassa konflikteja ja eroavaisuuksia. Ongelma on siinä kuinka hallitsemme niitä ja mistä voimme aloittaa, ei niiden alkuperä. Alentava kohtelu, epäterve kilpaileminen ja aggressiiviset, pahat ja manipuloivat käytökset, ovat myrkyllisen työympäristön ominaisuuksia.

Seuraavat ominaisuudet ovat yleisiä tällaisissa ympäristöissä.

1. Poissaolot

On normaalia että ihmiset sairastuvat, että he käyvät lääkärintarkastuksissa tai että he joutuvat ottamaan osaa tilaisuuksiin, jotka pakottavat heidät olemaan poissa töistä. Mutta kun tämä käytös toistuu yhä useammin ja useammin, se saattaa olla varoittava merkki.

Some figure

Poissaolot kolme kertaa kuukaudessa tai useammin, tai poissaolon anominen tiheään, oli se sitten henkilökohtaisista syistä, lääkärintarkastuksista tai sairauksista johtuvaa, on hälyttävä merkki. Se saattaa olla merkki myrkyllisestä työympäristöstä.

Toinen toistuvien poissaolojen muoto on henkinen poissaolo. Tämä tarkoittaa töissä käymistä, mutta ajan kuluttaminen työhön liittymättömiin asioihin.

Tällaiset käytökset voidaan korjata, jos johtaja ottaa vastuun työntekijöiden motiivin lisäämisestä. Jos työntekijät ovat motivoituneita, kaikki sujuu hyvin.

2. Kaltoinkohtelu esimiesten toimesta

Toinen merkki myrkyllisestä työympäristöstä on esimiesten osoittaman kunnioituksen puute alaisia kohtaan. Tämä on asian laita myös silloin, jos he käyttävät kyynisyyttä ja sarkasmia puhutellessaan työntekijöitään.

Halventavat huomautukset, hyödytön tai ei-rakentava kritiikki ja muihin alaisiin vertailu vaikuttavat tähän myös. Sen sijaan että työnantajat rohkaisevat yhteistyöhön, nämä hallintamenetelmät johtavat liikaan kilpailuun ja saavat työntekijät tuntemaan olonsa pahalta.

3. Kommunikaation puute

Kommunikaatio-ongelmat työpaikalla ilmenevät usein kun siellä esiintyy epäsuoraa, epätäydellistä tai puolitotuudellista kommunikaatiota. Tämä luo kaksoismerkityksiä ja hämmennystä, joka ilmenee virheinä.

Monissa tapauksissa pomot eivät kerro tarkasti kuinka he haluavat että tehtävät suoritetaan, vaan he olettavat että heidän alaisensa ’’lukevat heidän ajatuksensa’’ tai arvaavat ohjeiden yksityiskohdat. Tämän seurauksena työntekijät tuntevat olonsa turhautuneeksi ja epävarmaksi, ja heiltä puuttuu motivaatiota.

4. Vähäinen työntekijöiden turvaaminen

Tätä tapahtuu, kun yritykset asettavat omat intressit työntekijöiden edelle (asiakkaat, säästäminen, jne.). Työpaikalla ei tapahdu lainkaan vaihtelua eikä siellä ole etenemismahdollisuuksia. Työntekijöillä ei ole myöskään koulutusohjelmaa tai mahdollisuutta urasuunnitelmiin.

Työntekijät saattavat kuluttaa 10 vuotta tehden samoja tehtäviä ilman lainkaan ylennystä tai heille ei edes harkita sellaista. Toinen asia mitä saattaa tapahtua on se, että sisäiset menettelytavat muuttuvat ilman aikaisempia ilmoituksia. Yleisesti, kaikki nämä tilat saavat aikaan suurempaa tyytymättömyyttä työntekijöiden kesken ja tämä luo myrkyllisen työympäristön.

Some figure

5. Diktatorinen tapa johtaa

Tässä tapauksessa johtaja tekee kaikki päätökset kysymättä ryhmän mielipiteitä. Hän ei kuuntele tai kysy muiden mielipiteitä, näin saaden aikaan pelkoa työntekijöiden keskuudessa.

Diktatoriset johtajat ovat usein epäluuloisia ihmisiä, sillä he uskovat, että vain he pystyvät yksin suorittamaan työn hyvin, eikä kukaan tiedä yhtä hyvin kuin he. Usein tämä epäluuloisuus on peräisin henkilökohtaisista epävarmuuksista, etenkin silloin, jos yksi työntekijöistä erottuu muiden joukosta ja hänestä tulee työnjohtajalle uhka.

Tällaisessa myrkyllisessä työympäristössä pahentaa asioita se, että työntekijät eivät näe esimiestään henkilönä, joka voisi auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia.

6. Rooliongelmat

Jokaisella työntekijällä on oma roolinsa työpaikalla. Vaikka roolit voivat olla monimutkaisia, niiden on oltava selvästi määriteltyjä. Muuten työntekijät eivät välttämättä ymmärrä rooliaan yrityksessä selvästi.

Kun tätä tapahtuu, he saattavat ottaa itselleen kuulumattomia tehtäviä tai päinvastoin, he voivat olla tekemättä itselleen kuuluvia toimia sitä tiedostamattaan.

7. Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on usein todella yleistä myrkyllisessä työympäristössä. Tätä tapahtuu kun yksi tai useammat työkumppaneista vaikeuttavat muiden työtovereiden oloa työpaikalla, herjaten heitä ammatillisella tai henkilökohtaisella tasolla. Tässä suhteessa huono suhde kollegoihin voi olla suuri stressin lähde.

Kaikki nämä ongelmat voivat vaikuttaa työntekijöihin sekä fyysisesti että psykologisesti, vaikuttaen heidän hyvinvointiinsa. Siksi on tärkeää puhua näistä voidaksemme hallita tai välttää myrkyllisiä työympäristöjä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.