Myrkyllisen pomon pääpiirteet

Myrkyllisen pomon pääpiirteet
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 11 syyskuuta, 2018

Myrkyllinen pomo on sellainen, joka väärinkäyttää valta-asemaansa. Työpsykologiset tutkimukset osoittavat, että tiimin jäsenten hyvät suhteet merkitsevät parempaa tuottavuutta ja edistystä. Näistä tutkimuksista huolimatta on edelleen runsaasti esimiehiä, jotka käyttävät työntekijöille haitallisia menetelmiä.

Tällaisilla “johtajilla” on tietynlainen feodaalinen perintö. Heillä on itsevaltainen käsitys vallasta. Siksi he eivät ole huolissaan, että heidän käyttäytymisensä aiheuttaa haittaa. He näkevät yrityksen tai organisaation koneena, jonka täytyy toimia oikein. Heidän alaisensa ovat vain koneen rattaita. Myrkylliset pomot keskittyvät enemmän tuloksiin kuin prosessiin.

“… proletariaatti, joka ei salli itsensä käsiteltävän osana laumaa, tarvitsee sen rohkeutta, itseluottamusta, ylpeyttä ja itsenäisyyden tunnetta, jopa enemmän kuin sen leipää.”

-Karl Marx-

Tutkijat todistavat kerta toisensa jälkeen, että positiivinen johtajuus lisää tehokkuutta. Pitkällä aikavälillä demokraattiset ja horisontaaliset mallit luovat suurempaa kunnioitusta työntekijöiden keskuudessa.

Todelliset johtajat käyttävät ennen kaikkea moraalista valtaansa. He eivät ole riippuvaisia pakottamaan tai rankaisemaan, jotta työntekijät tuntisivat sitoutuneensa yrityksen tavoitteisiin. Sen sijaan he motivoivat ja palkitsevat heitä. Tämä rohkaisee yhteenkuulumisen tunnetta ja motivoi työntekijöitä sitoutumaan töihin entistä enemmän.

Myrkyllinen pomo luottaa pelkoon. Se on työkalu, jota tämän tyyppinen pomo käyttää saadakseen työntekijät noudattamaan yrityksen tavoitteita. Vaikka tämä malli toimii lyhyellä aikavälillä, pitkällä aikavälillä se johtaa pysähtyneeseen organisaatioon. Lisäksi henkilökunta tuntee turhautumista ja on valmis lähtemään heti, kun heillä on siihen mahdollisuus. Myrkyllinen pomo on haitaksi koko organisaatiolle. Seuraavaksi käymme läpi tämäntyyppisten pomojen yleisimpiä piirteitä.

Myrkylliset pomot ovat ylimielisiä

Myrkylliset pomot uskovat, että heidän voimansa tekee heistä muita paremman. Ei ole väliä kuinka he päätyivät asemaansa, he tuntevat aina itsensä ylemmiksi. Lisäksi he uskovat, että heillä on oikeus kohdella muita vähemmän tärkeinä, vain koska he ovat pomoja.

miehen suusta tulee lieskoja

Tämä ylimielisyys ilmenee kehonkielellä, äänensävyllä ja toimintatavoilla. Myrkylliset pomot haluavat olla pelottavia. He tulkitsevat työntekijän pelon jonain positiivisena. Heidän ylimielisyytensä liittyy aina epävarmuuteen ja itseluottamuksen puutteeseen, enemmän kuin aitoon paremmuuteen.

He eivät osaa kuunnella tai kommunikoida

Yksi myrkyllisten pomojen selkeistä merkeistä on se, kuinka vaikeaa heidän on kuunnella muita. Tämäntyyppiset pomot uskovat, että heidän työntekijöidensä kuunteleminen antaa näille ansaitsematonta merkitystä. He olettavat, että jos he kuuntelevat alaisiaan, heidän valtaansa heikentyy.

Myrkylliset pomot eivät osaa viestiä. Itse asiassa heidän ohjeensa saattavat olla tarpeettoman monimutkaisia. He tekevät tämän tarkoituksella, yrittäen pelotella työntekijöitään. Myrkylliset pomot puhuvat varmuudella yrittäen korostaa, että heillä on viimeinen sana kaikesta. On tavallista, että myrkylliset pomot eivät arvosta mitä toiset sanovat. He voivat tehdä tämän välinpitämättömästi tai kyseenalaistamalla työntekijät epäkunnioittavalla tavalla.

He ovat kontrolloivia ja joustamattomia

Myrkylliset pomot eivät ymmärrä hallinnan ja valvonnan välistä eroa. He eivät myöskään näe johtamisen ja komentamisen välistä eroa. He eivät luota ihmisiin, joiden kanssa he työskentelevät. Tämän takia he ajattelevat, että paras strategia on mikromanageerata kaikkea. He olettavat, että heidän tehtävänsä on valvoa ja rangaista siitä, mitä he pitävät epäsopivana käytöksenä.

legotyöpaikka

Myrkylliset pomot ovat myös joustamattomia. He näkevät tilanteet mustavalkoisina. He olettavat, että vahvuus on sama kuin joustamattomuus, ja jos he eivät ole äärimmäisen tiukkoja, ihmiset pitävät heitä heikkoina. Siksi et voi kyseenalaistaa heidän käskyjään, ja he painostavat muita hyväksymään näkemyksensä. Työntekijöiden on tehtävä kaikki aivan kuten he sanovat, muuten heitä rangaistaan.

He eivät osaa hallita ristiriitoja

Tämäntyyppiset pomot suhtautuvat suopeasti suuttumukseen. He uskovat, että huonotuulisuus ja ärtyneisyys ovat vakavan ja vastuullisen työntekijän merkkejä.  Niinpä he tulkitsevat nämä piirteet sitoutumisen ja perusteellisuuden ilmaisuiksi. Niinpä he kuulostavat usein ärtyneiltä kun he antavat määräyksiä, tai “ratkaisevat” ongelmia töissä huutamalla. He ajattelevat, että heillä on oikeus “nuhdella” työntekijöitään.

Jos heillä on ongelma työntekijän kanssa, heidän ratkaisunsa on antaa uusia käskyjä tai jonkinlainen rangaistus. He eivät yleensä välitä, jos heidän kanssaan työskentelevät ihmiset ovat vaivautuneita. Jos muut ihmiset eivät noudata sääntöjä tarkalleen, he suuttuvat ja näkevät nämä ihmiset heikkoina. Myrkylliset pomot luovat jännittyneen ja tukahdutetun ympäristön. He uskovat, että tämä kannustaa työntekijöitä työskentelemään kovemmin.

He torjuvat muiden aloitteet

Aloitteen tekeminen on merkki itsenäisyydestä, voimasta ja kyvystä. Siksi myrkylliset pomot tuntevat aloitteen tekevän työntekijän uhkaavan heitä. He saattavat jopa ajatella, että työntekijä on ylittänyt rajansa ja haastaa auktoriteetin. Myrkylliset pomot hylkäävät kenet tahansa, jolla on innovaatisia tai edistyksellisiä ideoita.

myrkyllinen pomo huutaa alaisilleen

Tällaisille pomoille on vain yksi tapa tehdä asioita – heidän tapansa. Työntekijät oppivat nopeasti, että itsenäinen ajattelu tai yritys avustaa provosoi heidän myrkyllistä pomoaan. Lopulta kärsii organisaatio. Pomon tai esimiehen käyttäytyminen tekee henkilöstölle mahdottomaksi rikastuttaa organisaatiota tai liiketoimintaa uusilla ideoilla.

He eivät osaa ajanhallintaa

Kunnollinen ajanhallinta on välttämätöntä henkilöstön valvomiseksi, ohjaamiseksi ja ongelmien välttämiseksi. Yksi niistä asioista, jotka tekevät henkilöstä huonon pomon, on huono ajanhallinta. Tämä sisältää heikon suunnittelun ja toimien priorisoinnin.

Huono ajanhallinta luo kaoottisen työpaikan. Työntekijöiden on usein tehtävä työnsä ennätysajassa. Tai on aikaa, jolloin heillä ei ole mitään tekemistä. Näissä tapauksissa työpaikka tuntuu epävakaalta ja epäsäännölliseltä, jonka seurauksena työntekijät ovat stressaantuneita ja jännittyneitä.

He eivät tunne työntekijöidensä tarpeita

Huonoilla pomoilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä heidän työntekijänsä tarvitsevat. Itse asiassa heillä ei ole edes kiinnostusta selvittää sitä. He uskovat, että henkilökohtaiset asiat ovat sopimattomia tai merkityksettömiä työpaikalla. He näkevät ihmisten henkilökohtaisen elämän esteenä työn tekemiselle.

myrkyllinen pomo osoittaa myöhästymisen alaiselleen

Myrkylliset pomot ovat sitä mieltä, että heidän työntekijänsä henkilökohtaiset tarpeet eivät ole tekemisissä työtehtävien kanssa. Koska he näkevät kaiken mustavalkoisena, he olettavat että henkilökohtaiset ongelmat ovat vain tekosyy, jota työntekijät käyttävät selittääkseen poissaoloa tai tekemätöntä työtä. Myrkyllisten pomojen on todella vaikea nähdä työntekijöitään kokonaisina ihmisinä.

Työlainsäädäntö yrittää suojella työntekijöitä kaikkialla maailmassa, mutta tosiasia on, että on paljon pomoja jotka ylittävät laillisuuden rajat. He heikentävät työntekijöiden oikeuksia ja piilottavat loukkaavat asenteensa ihmissuhteiden arvaamattomuuden taakse.

Myrkyllisiä pomoja ilmaantuu runsaasti kriisiaikoina. He tietävät että he voivat ylittää rajat ja useimmat työntekijät eivät sano mitään, koska he pelkäävät menettävänsä työpaikkansa. Kaikkien työntekijöiden on kuitenkin tunnettava oikeutensa ja oltava tietoisia siitä että he voivat puhua, jos he uskovat että heitä kohdellaan huonosti.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.