Logo image
Logo image

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö: vihan tunne muita kohtaan

3 minuuttia
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö: vihan tunne muita kohtaan
Kirjoittanut Francisco Pérez
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt vähät välittävät muiden ihmisten oikeuksista. Tämän lisäksi heidän halveksuva suhtautumisensa muihin ihmisiin saa heidät tavallisesti suhtautumaan epäkunnioittavasti niitä henkilöitä kohtaan, jotka asettavat rajoitteita heidän elämäänsä. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ilmenee tavallisesti jo lapsuudessa tai varhaisteini-iässä ja tämän sairauden oireet voivat jatkua aikuisuuteen asti.

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö tunnetaan myös psykopatiana tai sosiopatiana. Muiden ihmisten huijaaminen ja manipuloiminen kuuluvat myös tästä häiriöstä kärsivän henkilön ominaispiirteisiin.

Kuinka epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö voidaan diagnosoida?

Tiettyjen kriteerien pitää täyttyä, jotta henkilöllä voidaan todeta epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Ensimmäinen edellytys on se, että henkilön täytyy olla yli 18-vuotias. Tämän vuoksi alaikäisillä henkilöillä ei voi diagnostisoida epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä, vaikka heillä olisikin kaikki tämän häiriön tunnusmerkit.

Tämän lisäksi henkilöllä on pitänyt olla menneisyydessä jokin persoonallisuushäiriö, joka on ilmennyt ennen 15. ikävuotta. Persoonallisuushäiriöt muodostuvat toistuvista ja jatkuvista käyttäytymisen ilmentymistä, joille on tyypillistä piittaamattomuus muiden ihmisten oikeuksista. 

Persoonallisuushäiriöt voidaan jaotella neljään pääkategoriaan. Ne ilmenevät aggressiivisena käyttäytymisenä muita ihmisiä tai eläimiä kohtaan, omaisuuden tuhoamisena, petoksina tai varkauksina tai vakavina rikoksina.

Some figure

Tähän persoonallisuushäiriöön liittyvän epäsosiaalisen käytöksen ilmeneminen ei lakkaa ilman, että siihen puututaan. Oireet voivat jatkua jopa aikuisikään asti. Nämä henkilöt eivät sopeudu sosiaalisiin normeihin tai lakiin. Heillä on itse asiassa taipumus toistaa epäsosiaalisen käyttäytymisen muotoja, jos heillä on tilaisuus siihen.  Esimerkkejä näistä käyttäytymisen ilmentymistä ovat omaisuuden tuhoaminen, ihmisten vainoaminen tai ahdisteleminen ja laittomaan toimintaan sekaantuminen.

Epäsosiaaliset ihmiset kokevat vihaa ja suuttumusta toisia ihmisiä kohtaan

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt suhtautuvat vihamielisesti muiden ihmisten toiveisiin, oikeuksiin ja tunteisiin. Heillä on tapana valehdella ja manipuloida ympärillään olevia ihmisiä saadakseen sitä mitä he tarvitsevat tai haluavat pelkän huvin vuoksi (esimerkiksi saadakseen rahaa tai valtaa, tai tyydyttääkseen seksuaaliset tarpeensa).

Jatkuva valehtelu on myös epäsosiaalisten ihmisten tunnusmerkki. Epäsosiaaliset henkilöt voivat valehdella toistuvasti, esiintyä väärällä nimellä, huijata ihmisiä tai teeskennellä kärsivänsä olemattomista sairauksista.

Heille on lisäksi tyypillistä impulsiivinen käyttäytyminen, joka ilmenee sen johdosta että he eivät kykene tekemään suunnitelmia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämän johdosta heillä on tapana tehdä hätiköityjä päätöksiä, joita he eivät harkitse tarkasti.

Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä potevat henkilöt ovat kärttyisiä ja aggressiivisia. He voivat lisäksi ryhtyä fyysiseen väkivaltaan. He saattavat toisaalta myös asettaa muut henkilöt vaaraan ilman ennakkovaroitusta. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi liikenteessä siten, että henkilöt voivat rikkoa nopeusrajoituksia tai ajaa alkoholin vaikutuksen alaisina.

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt saattavat päätyä varsin riskialttiiseen toimintaan, jolla on hyvin haitallisia vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi suojaamattomat sukupuoliyhteydet tai laittomien huumeiden käyttäminen. He saattavat myös laiminlyödä lapsiaan tai altistaa heidät vaaratilanteisiin.

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät henkilöt ovat äärimmäisen edesvastuuttomia

Edesvastuuttomuus omista teoista voi ilmetä työelämässä siten, että he voivat olla työttöminä pitkiä ajanjaksoja omasta halustaan, vaikka heille tarjoutuisi useita työmahdollisuuksia. Heille on myös tyypillistä se, että he irtisanoutuvat toistuvasti eri työpaikoistaan ilman realistista aikomusta tai suunnitelmaa löytää toista työpaikkaa.

He voivat myös jäädä pois työstä muista syistä kuin sairauden tähden. Heidän rahankäyttönsä on myös hyvin edesvastuutonta varsinkin siinä, mitä tulee lainan hoitamiseen. He eivät myöskään välttämättä huolehdi lastensa perustarpeista.

Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset eivät kärsi tunnontuskista tai kadu tekemäänsä. He suhtautuvat välinpitämättömästi kanssaihmisiinsä ja heillä on tapana puolustella aikaansaamiaan vahinkoja esimerkiksi seuraavalla tavalla: “elämä on kovaa” tai “luuserit saavat mitä ansaitsevat”.

Epäsosiaaliset ihmiset saattavat syyttää uhrejaan naiiviudesta ja pyrkiä hakemaan oikeutusta omille teoilleen sanomalla, että uhrit ansaitsivat saamansa kohtalon. He näkevät toimintansa syyt muualla kuin itsessään ja käyttävät tavallisesti seuraavan kaltaisia ilmaisuja puolustellessaan omia tekemisiään: “he ansaitsivat sen joka tapauksessa” tai “heille olisi käynyt huonosti ennemmin tai myöhemmin”.

Kuten kaiken tämän perusteella voimme päätellä, epäsosiaalisella persoonallisuushäiriöllä on hyvin vakavia seurauksia. Kyseessä on persoonallisuuden häiriö, jota on vaikea hoitaa ja joka ilmenee käyttäytymisen häiriönä tavallisesti lapsuuden tai nuoruuden aikana.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Rosenblum, L. (2011). Trastorno antisocial de la personalidad. Disponible en http/www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=127457


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.