Logo image
Logo image

Elimistön mikrobiota ja sen yhteys riippuvuuksiin

3 minuuttia
Tiesitkö, että suolistossamme on oma hermojärjestelmänsä, joka on yhteydessä aivoihin? Juuri tästä syystä tutkijat ovat pohtineet suoliston mikro-organismien suhdetta tiettyjen patologioiden, kuten riippuvuuksien kannalta.
Elimistön mikrobiota ja sen yhteys riippuvuuksiin
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Riippuvuudet ovat hyvin vaikeasti hoidettavissa olevia häiriöitä johtuen niiden monista vaikuttavista tekijöistä. Siksi tutkimukset riippuvuuden mekanismeista ja mahdollisista hoidoista eivät ole lähelläkään loppua. Tähänastisten tutkimusten perusteella tiedämme jo paljon niistä mekanismeista, jotka aiheuttavat riippuvuuksia, mutta samalla tutkimuksista on käynyt ilmi mielenkiintoisia löydöksiä, jotka voivat olla riippuvuuksien hoidon kannalta merkittäviä tietoja, kuten elimistön mikrobiota ja sen rooli riippuvuuksien esiintymisessä.

Elimistön mikrobiota on joukko mikrobeja, joita esiintyy suussa, emättimessä, iholla ja suolistossa. Tämä kehon ekosysteemi on jo liitetty muihin patologioihin, kuten autismiin, Parkinsonin tautiin, ahdistuneisuuteen ja skitsofreniaan. Ja ilmeisesti se myötävaikuttaa myös riippuvuuksien kehittymiseen.

Some figure

Aivojen ja suoliston välinen yhteys

Tänä päivänä tiedämme, että ruoansulatuskanavalla on oma hermojärjestelmä, niin kutsuttu enteerinen hermosto, joka koostuu yli 500 miljoonasta eri hermosolusta. Tällä tapaa se kommunikoi keskushermoston kanssa, mikä puolestaan edistää aivojen toimintaa ja tasapainoa.

Näiden kahden järjestelmän välinen viestintä on dynaamista ja kaksisuuntaista, joten elimistön mikrobiota voi muuttaa aivojen hermosolujen toimintaa ja päinvastoin. Vaikutus ei kuitenkaan ole suora, koska aivoja on suojaamassa niin kutsuttu BBB (eng. Blood-Brain Barrier) eli aivo-verineste. Täten suoliston välittäjäaineet toimisivat suoliston seinämän solujen läpi aiheuttaen sen, että välittäjäaineet pääsevät kontaktiin keskushermoston kanssa.

Tässä mielessä onkin havaittu, että enteerinen hermosto pystyy tuottamaan suuren osan aivojen välittäjäaineista, joita meiltä löytyy, näistä hyvinä esimerkkeinä dopamiini, GABA tai serotoniini.

Riippuvuudet ja elimistön mikrobiota

Riippuvuus huumaavia aineita kohtaan tapahtuu, koska ne aktivoivat aivojen palkitsemisen tunteesta vastaavan järjestelmän ja stimuloivat välittäjäaineiden, erityisesti dopamiinin, eritystä. Tämä puolestaan vastaa erittäin miellyttävän tunteen tuottamisesta, johon aivot tottuvat nopeasti, jolloin ne myös vaativat yhä enemmän ja yhä suurempia annoksia.

Kuten edellä jo todettiin, tällä hetkellä tiedetään, että enteerinen hermosto tuottaa myös aivojen välittäjäaineita, kuten dopamiinia, ja että silloin, kun elimistön mikrobiota ei ole tasapainossa, se voidaan liittää joidenkin patologioiden esiintymiseen. Tämä on puolestaan johtanut siihen, että tämä elimistön merkittävä ekosysteemi on pystytty asettamaan riippuvuuksien kannalta merkittävään valokeilaan erittäin mielenkiintoisin tuloksin.

Elimistön mikrobiota ja alkoholismi

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa on tarkasteltu suolistobakteerien ja alkoholiriippuvuuden suhdetta. Tätä varten tutkimuksessa käytiin läpi, muuttuvatko suoliston läpäisevyys ja elimistön mikrobiota alkoholismista kärsivien ihmisten tapauksessa, ja liittyykö tämä alkoholiriippuvuuden aiheuttamiin oireisiin.

Tutkijat havaitsivat, että ihmisillä, joille oli kehittynyt vuotavan suolen oireyhtymä, joka aiheuttaa lisääntynyttä suoliston läpäisevyyttä, esiintyi myös korkeampaa ahdistuneisuutta sekä voimakkaampia vieroitusoireita.

Tämän lisäksi todettiin, että näillä ihmisillä sekä mikrobiotan koostumus että sen aktiivisuus muuttuivat. Tutkijat päättelivät näiden tulosten perusteella, että alkoholiriippuvuudessa myös elimistön mikrobeilla on tärkeä rooli, erityisesti riippuvuuden uusiutumisriskissä.

Ruokariippuvuus

Alkoholiriippuvuuden ohella myös ruokariippuvuuden ja elimistön mikrobiotan suhdetta on tutkittu analysoimalla terveiden ihmisten ulosteita, heidän BMI:tä sekä aivokuvia. Tätä varten tutkimuksissa keskityttiin niin kutsuttuihin metaboliitteihin, joita syntyy monissa elintarvikkeissa olevan tryptofaani-nimisen aminohapon hajoamisen vuoksi. Tämän hajoamisen jälkeen kyseinen aminohappo muuttuu serotoniiniksi, jolla jo tiedämmekin olevan mielihyvää aiheuttavia vaikutuksia aivoissa, ja joka näin ollen vaikuttaa ihmisen mielialaan ja käyttäytymiseen.

Tällä prosessilla on kaksi eri merkitystä. Ensinnäkin, tryptofaani poistuu elimistöstä ulosteiden läpi, kun suolistobakteerit hajottavat sen. Toisaalta hajoamisen aikana tryptofaani puolestaan muuttuu indoli-nimiseksi metaboliitiksi, joka osallistuu suoliston ja aivojen väliseen toimintaan.

Tällä tapaa tutkijat pystyivät tutkimuksissaan havaitsemaan, että indoli liittyi suurempaan liikalihavuuteen ja hallitsemattomampaan ruoan saantiin. Tämä johtuu mahdollisesti sen vaikutuksesta aivojen palkitsemisjärjestelmään, ja erityisesti aivoissa sijaitsevaan mantelitumakkeeseen liittyviin hermoratoihin.

Some figure

Millaisia hoitomenetelmiä nämä löydökset voisivat tarjota?

Nämä tutkimuksista saadut havainnot ovat tarjonneet erilaisen näkökulman niin riippuvuuksiin kuin mahdollisiin uusiin hoitomuotoihin. Tämän pohjalta voidaankin toivoa, että palauttamalla suoliston mikrobiotan tasapaino, joihinkin riippuvuuksiin liittyviin merkittäviin avainkysymyksiin voitaisiin saada vastauksia.

Jotkut tutkijat ehdottavat esimerkiksi erilaisia interventioita, jotka liittyvät suoliston hormoneihin. Toiset tutkijat ovat puolestaan ehdottaneet hoitomuotoja, joilla voi olla yllättävän silmiinpistäviä vaikutuksia huolimatta siitä, että ne vaikuttavat yksinkertaisilta ja koska niitä on käytetty laajasti kiinalaisessa lääketieteessä.

Yksi mielenkiintoinen esimerkki tällaisesta vaihtoehtoisesta hoidosta liittyy ulosteessa sijaitsevan mikrobiotan siirtoon. Tämä menettely koostuisi nimensä mukaisesti ulosteen siirrosta, jossa terveestä luovuttajasta peräisin olevia mikro-organismeja siirrettäisiin vastaanottajana olevan potilaan suolistoon.

Tällä hetkellä tämän hoidon tehokkuutta on testattu vain toistuvassa paksusuolen tulehduksissa, joten sen soveltaminen muihin patologioihin on toistaiseksi vain ajatuksen tasolla. Elimistön mikrobiotan roolia riippuvuuksissa ja muissa sairauksissa tutkitaan kuitenkin edelleen uusien sekä nykyistä tehokkaampien ja menestyksekkäämpien hoitomenetelmien löytämiseksi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.