Mitä dopamiini on ja mitä se tekee?

7.2.2018

Dopamiini on yksi hermojärjestelmämme tunnetuimmista aivojen välittäjäaineista. Se tunnetaan mielihyvän välittäjäaineena. Sen päätehtävänä on aktivoida aivojen palkitsemiskierrot, mutta sillä on myös muita vähemmän tunnettuja tehtäviä. Dopamiini toimii sekä aktivoidakseen että rajoittaakseen aivojen aktiivisuutta riippuen siitä, missä sitä vapautuu.

Ensinnäkin aivojen välittäjäaineet ovat biomolekyylejä, joita vapautuu hermosolujen synapsissa, joiden tehtävänä on toimia välittäjäaineena – tai muuttaa välitystä – tiedon jaossa. Mitä tulee dopamiiniin, dopaminergiset hermosolut ovat vastuussa tämän aivojen välittäjäaineen vapauttamisessa ja tuottamisessa.

Aminohappotyrosiini valmistaa dopamiinia synteettisesti ja kerää synaptisia rakkuloita dopaminergisten hermosolujen aksonaalisissa päätteissä. Näitä hermosoluja löytyy pääasiassa aivojemme osasta, jota kutsutaan mustatumakkeeksi.

Sitten nuo hermosolut levittäytyvät eri polkujen läpi, jokaisella ollen eri tehtävät. Nyt selitämme mitä nämä polut ovat ja mitä ne tekevät.

Mesolimbinen polku

Tässä hermosolut menevät limbisen järjestelmän eri alueille, kuten mielihyväkeskukseen. Limbinen järjestelmä on ensisijainen järjestelmä, joka on vastuussa aivojemme tunteellisista prosesseista. Se on paikka, jossa dopamiini on isossa roolissa vaihtelevissa tunneperäisissä käytöksissä.

Yksi niistä on aivojen palkitsemisjärjestelmän hallinta. Kun teemme asioita, joita kehomme pitää hyödyllisenä, se vapauttaa dopamiinia tämän polun mukana luoden subjektiivisen mielihyvän tunteen, joka johtaa meidät toistamaan näitä käytöksiä.

Mielenkiintoisesti nämä käytökset vaihtelevat biologisesti ohjelmoiduista, kuten nälästä ja janosta, puhtaasti sosiaaliseen ja opittuun.

aivot

Huumeiden aiheuttamaa riippuvuutta esiintyy, koska ne stimuloivat palkitsemiskiertoa hyvin voimakkaasti. Siten meidän aivomme näkevät näiden aineiden käytön hyödyllisenä meille. Joten jatkamme sitä.

Mesokortikaalinen polku

Nämä ovat polkuja, jotka johtavat aivokuoremme etuosaan. Tämä alue on vastuussa johtamistaidoista kuten suunnittelusta ja päätöksenteosta. Dopamiini toimii tällä alueella synnyttääkseen vaihtoehtoja, valitakseen niistä kaikista sopivimman ja siirtyäkseen sitä kohti.

Dopamiinivaje tällä alueella (kuten skitsofrenian tapauksessa), aiheuttaa vahvaa kognitiivisuuden alentumista. Henkilö lakkaa reagoimasta ulkopuolisiin ärsykkeisiin ja vaikuttaa siltä ettei hän välitä mistään. Täten muut vaihtoehdot tällä polulla ovat yhteydessä sairauksiin kuten ADHD tai masennus.

Nigrostriataalinen polku

Näiden dopaminergisten hermosolujen aksonit ulottuvat kohti aivojemme tyvitumaketta. Tämä polku on osa ekstrapyramidaalista hermojärjestelmää, joka on vastuussa kehomme motorisen liikkumisen hallinnasta.

Tässä dopamiinin puute tuottaa liikkumishäiriöitä, kuten Parkinsonin tauti, jolle ovat luonteenomaista jäykkyys, tärinä ja hitaat liikkeet. Toisaalta dopamiinin yliaktiivisuus tällä alueella aiheuttaa hyperkineettisiä häiriöitä kuten koreaa ja tic-liikettä.

Tuberoinfundibulaarinen polku

Sen sijaan, että aloittaisi mustatumakkeesta niin kuin muut, tämä polku kulkee hypotalamuksen hermosoluista etummaiseen aivolisäkkeeseen. Se on vastuussa tunnetun prolaktiini-hormonin vapauttamisen säätelystä. Prolaktiini on vastuussa maidon tuotannosta synnytyksen jälkeen.

Normaalisti tämä polku on aktiivinen ja dopamiini hillitsee prolaktiinin tuotantoa. Synnytyksen jälkeen näiden hermosolujen aktiivisuus kuitenkin kasvaa, mikä saa aikaan suuren vapautuksen prolaktiinia.

Sen seurauksena imetys on mahdollista. Tämän mekanismin muutokset voivat tuottaa galaktorreaa (maitorauhasen eritys), amenorreaa (kuukautisten poissaolo) sekä seksuaalista toimintahäiriötä.

Talamuksellinen polku

Tämä on polku, joka stimuloi hermosoluja kädellisten talamuksessa ja se on peräisin aivojen eri osista. Vaikka edelleen on olemassa monia isoja kysymyksiä siitä mitä se tekee, osoittavat tutkimukset, että se saattaa olla yhteydessä unen säätelyyn ja valveillaolon mekaniikan ylläpitämiseen.

Tällä hetkellä ei ole todisteita mahdollisen dopamiinin puutteen seurauksista tällä alueella.

nainen nukkuu

Dopamiinin monimutkaisuus

Vaikka tämä aivojen välittäjäaine on tunnettu mielihyvän aiheuttaja, se tekee myös paljon muuta. Se osallistuu kaikkeen motorisen puolen säätelystä rintamaidon tuotantoon. 

Käsitys siitä, kuinka monimutkaisia meidän välittäjäaineemme ovat, auttaa meitä ymmärtämään paremmin kuinka aivomme toimivat. Ja tämän ymmärtäminen on välttämätöntä kun on kyseessä hoitotoimenpiteiden tai lääkkeiden kehittäminen hallitakseen näiden aineiden mahdollista epätasapainoa hermojärjestelmämme eri alueilla.