Logo image
Logo image

Onko ehkäisypillereillä kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia?

2 minuuttia
Toistaiseksi ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että ehkäisypillereillä olisi kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia kaikkiin naisiin. Joidenkin kohdalla vaikutukset ovat kuitenkin melko selvät.
Onko ehkäisypillereillä kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia?
Viimeisin päivitys: 26 maaliskuuta, 2022

Monet naiset ympäri maailman ovat raportoineet, että ehkäisypillereillä on kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia. Aihe on kuitenkin vielä melko kyseenalainen, ja sen on jopa sanottu olevan myytti.

Ongelmallisinta on, että samaan aikaan kun monet naiset puhuvat ehkäisypillereiden kielteisistä emotionaalisista vaikutuksista, on julkaistu useita tutkimuksia, joiden päätelmät ovat melko erilaisia. Jotkut tutkimuksista väittävät jopa päinvastaista: että pilleri parantaa mielialaa.

Tutkimuksia aiheesta on tehty useampia, ja niiden tulokset ovat ristiriitaisia. Yksimielisyyteen ei olla päästy.

“Pilleri saa hänet hulluksi? Hän on hullu. Pentagonin pitäisi käyttää hänen hormonejaan kemialliseen sodankäyntiin.”

-Woody Allen-

Some figure

Aiheeseen liittyviä tutkimuksia

Ensinnäkin on huomattava, että kaikki ehkäisypillereitä ottavat naiset eivät kerro kärsivänsä tai kokeneensa kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia. Sen verran palautetta on kuitenkin tullut, että jotkut tutkijat ovat alkaneet ottaa ne huomioon. Tästä aiheesta on olemassa ainakin neljä suurta tutkimusta.

Vuonna 2003 tehtiin tutkimus 658 naisella, jotka käyttivät säännöllisesti ehkäisypillereitä. Tulos oli se, että ei ollut näyttöä siitä, että pillerit olisivat muuttaneet heidän mielialaansa. Epämukavuus lisääntyi vain hieman niillä, jotka olivat jo kärsineet masennuksesta.

Vuonna 2007 suoritettiin toinen tutkimus Australiassa. Siinä tutkittiin 6 000 naista ja päädyttiin samanlaiseen johtopäätökseen kuin vuoden 2003 tutkimuksessa. Tutkijat lisäsivät vain, että naiset, joilla oli ollut masennusta, kokivat emotionaalisen ahdistuksen lievää lisääntymistä, mutta tämä haihtui ajan myötä.

Kaksi muuta tutkimusta tehtiin vuosina 2011 ja 2013 Suomessa ja Yhdysvalloissa. Jälleen kerran päädyttiin samaan johtopäätökseen. Ei ollut näyttöä siitä, että hormonaaliset ehkäisyvalmisteet olisivat johtaneet negatiivisiin tunnevaikutuksiin. Jos niitä oli, ne olivat merkityksettömiä tai ohimeneviä.

Kysymykset

Vaikka kaikki mainitut tutkimukset päätyivät samaan johtopäätökseen, tulokset on kyseenalaistettu muutamasta syystä. Ensinnäkin siksi, että on vaikea luoda vakaita parametreja termin “hyvinvointi” suhteen. Toisaalta tutkimusten merkityksen suuruus jäi kyseenalaiseksi.

Tähän lisätään se tosiasia, että kaikissa tehdyissä tutkimuksissa mainitaan, että “enemmistölle” naisista suun kautta otettavien ehkäisyvalmisteiden käyttö ei aiheuta ei-toivottuja tunnevaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että vähemmistöllä taas on vaikeuksia tämäntyyppisten ehkäisyvälineiden käytössä.

Aihe herättää vielä rationaalisemman kysymyksen: koska nämä valmisteet muuttavat hormonaalisia syklejä ja hormonit vaikuttavat mielialaan, eikö ole loogista ajatella, että ehkäisypillereillä on kielteisiä emotionaalisia vaikutuksia ainakin joillekin naisille?

Some figure

Muut asiaan liittyvät tutkimukset

Professori Angelica Linden Hirschberg Karolinska Institutesta suoritti Tukholman kauppakorkeakoulun tuella tutkimuksen eri menetelmällä. Tavoitteena oli selvittää, onko olemassa todisteita ehkäisypillereiden ja naisten fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä.

Tätä varten aloitettiin 380 vapaaehtoisen ryhmällä, jotka kaikki olivat iältään 24–35-vuotiaita. Heidät jaettiin heidän tietämättään kahteen ryhmään. Yhdelle ryhmälle annettiin perinteisiä suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita, kun taas toiselle ryhmälle annettiin lumelääkettä. Tutkimuksen lopussa ehkäisypillereitä käyttäneet ilmoittivat kokeneensa heikompaa itsehillintää, energiaa ja mielialaa kuin ennen.

Toisaalta Frontiers in Neuroscience -lehdessä ilmestyi artikkeli, jossa esiteltiin toinen tutkimus. Siinä seurattiin 42 naista, jotka käyttivät pillereitä ja 53:a, jotka eivät käyttäneet.

Kaikki testattiin sen määrittämiseksi, tunnistivatko he monimutkaisia kasvonilmeitä. Pillereitä ottaneet olivat keskimäärin kymmenen prosenttia vähemmän tarkkoja.

Tiedemiehet ovat yhtä mieltä siitä, että tutkittavaa riittää. Toistaiseksi on tärkeää tarkastella tätä keskustelua uudelleen, jotta naisilla, jotka haluavat käyttää ehkäisypilleriä, on käytettävissään riittävästi todisteita päätöksensä tueksi. On myös tärkeää, että heillä on käytettävissään vaihtoehtoisia menetelmiä, jos he ovat sitä mieltä, että ehkäisypillerit aiheuttavat heille haittaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Negret, M. M. A., Despaigne, M. D. J. L., Hechavarría, V. M., Imbert, N. S., & Carbonell, M. M. A. (2013). Efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales en usuarias del método asistentes a las consultas de planificación familiar. Medisan, 17(3), 415-425.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.