Logo image
Logo image

9 parisuhteen tukipilaria

4 minuuttia
9 parisuhteen tukipilaria
Viimeisin päivitys: 17 toukokuuta, 2016

Romanttisessa suhteessa on aina kyse kahdesta ihmisestä, jotka päättävät sulauttaa elämänsä yhteen. On siis äärimmäisen tärkeää, että suhde seisoo vakaalla pohjalla, vahvojen tukipilarien kannattamana. Näiden pilarien pohja-aines on valettu neuvottelukyvystä ja yhteisestä tahtotilasta, ja rakennustiilinä puolestaan toimivat rakkaus, kunnioitus ja ymmärrys.

Parisuhteet epäonnistuvat usein näiden tukipilarien puuttuessa, tai toisin sanoen, koska näitä pilareita ei koskaan edes pystytetty. Suhteesta on jäänyt puuttumaan tietty vakaus ja varmuus. Epäonnistuminen johtuu usein siis siitä, että mikään ei ole niin sanotusti valanut paria yhteen missään suhteen vaiheessa.

Kaikkein ihanteellisinta olisi “pystyttää” nämä parisuhteen tukipilarit heti suhteen alussa, siinä vaiheessa kun pari vasta tutustuu toisiinsa. On äärimmäisen tärkeää puhua kaikki asiat halki ja päästä yhteisymmärrykseen tietyistä avainasioista niin, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Parisuhteen tukipilarit ovat ikään kuin auton renkaat: mikäli yksi niistä hajoaa, on tarpeen tarkastaa ja tarvittaessa paikata ne kaikki huolella vaarojen välttämiseksi.

Usein parit jatkavat yhdessä, vaikka jokin suhdetta kannattelevista pilareista olisikin romahtanut peruuttamattomasti – kunnes koko rakennelma vihdoin romahtaa, aiheuttaen potentiaalisesti hyvin tuskallisen eron.

Mitkä ovat parisuhteen 9 tukipilaria?

Tässä artikkelissa puhumme ns. yhdeksästä päätukipilarista, mutta jokainen parisuhde on luonnollisesti yksilöllinen ja pilareita voi olla niin monta, kuin vain on tarpeellista. Jotta suhde olisi mahdollisimman onnellinen olisi kuitenkin tärkeää, että se pystyisi nojautumaan tasapuolisesti ainakin näiden yhdeksän mainitun varaan.

1. Rakkaus

Rakkaus on eittämättä yksi suhteen tärkeimmistä tukipilareista. Tämän pystyssä pitämisen edellytyksenä ovat molemminpuoliset ja yhtä vahvat tunteet suhteen osapuolten kesken.

Jotta rakkaus pysyisi vakaana ja vahvana, tulee myös osata tiedostaa suhteen eri vaiheet ja se, kuinka rakkaus muuttuu niiden aikana. Mikäli suhde on kokonaisuudessaan tasapainossa kaikkien pilarien varassa, tulisi rakkauden kuitenkin ainoastaan vahvistua ajan kuluessa.

2. Kommunikaatio

Kommunikaatio on se kanava, jonka avulla pari ratkaisee erimielisyytensä ja kasvaa tekemiensä päätösten myötä. On olennaista pyrkiä ratkaisuihin, jotka tyydyttävät molempia osapuolia.

On tärkeää varata oma aikansa yhteisille päätöksille, asioiden jakamiselle ja keskustelulle. Tämä tukipilari on suhteen – ja  muiden pilarien – kestävyyden kannalta äärimmäisen tarpeellinen.

Kommunikaatioon lukeutuu sekä kuunteleminen että omien tunteiden ilmaiseminen, ja avoimuus auttaa rakentamaan luottamusta parisuhteen osapuolten välille.

3. Kunnioitus

Jotta suhde kestäisi ajan koettelemukset ja jotta molemmat osapuolet voisivat kasvaa ja elää onnellisesti, on molemminpuolinen luottamus ensiarvoisen tärkeää.

Toisen kunnioittaminen on yhdessä kasvamista: ilman ennakko-oletuksia, henkistä riippuvuutta, aggressioita tai toista kohtaan luotuja turhia odotuksia. Niin kauan kuin suhteesta löytyy kunnioitusta, ovat edellytykset myös rakkaudelle ja kommunikaatiolle olemassa.

4. Yhteiset arvot

Jokaisella ihmisellä on oma, henkilökohtainen arvomaailmansa. Aloittaessamme uuden parisuhteen meidän tulee kuitenkin rakentaa uusi, yhteinen arvopohja, joka saattaa joltain osin poiketa henkilökohtaisesta ajatusmaailmastamme.

Yhteisten arvojen kautta pari pystyy kohtaamaan maailman sekä sen asettamat haasteet yhtenä rintamana ja rakentamaan yhdessä jotain uutta ja ihmeellistä.

5. Jakaminen

Jokaisessa suhteessa tulee eteen se hetki, kun on aika ajatella elämän ja arjen jakamista sekä yhteensovittamista.

Jotta molemmat tietäisivät missä mennään ja jotta tämä tukipilari olisi yhtä vahva kuin muut, on tärkeää sopia yhdessä tietyistä perusasioista kuten yhteisestä taloudesta, asumisjärjestelyistä, kotiaskareista, sisustuksesta jne.

Mikäli pari ei jostain syystä haluakaan jakaa elämiään täysin, on myös tämän oltava täysin molemminpuolinen ja yhteinen päätös.

Some figure

6. Aitous

Parisuhteessa oleminen ei missään nimessä tarkoita itsensä kadottamista. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää heti alusta alkaen tuoda oma itsensä selkeästi esille: kuka olet, mistä pidät, mitä mieltä olet asioista, mitkä ovat henkilökohtaiset arvosi, sosiaaliset suhteesi jne.

Parisuhteen tulisi olla ikään kuin turvasatama, jossa molemmat osapuolet voivat olla oma itsensä, ja jossa molemmat voivat säilyttää oman aikansa, tilan ja harrastuksensa joita ei tarvitse jakaa kumppanin kanssa.

7. Vapaus

Terveessä parisuhteessa molempien osapuolten tulee pystyä säilyttämään tietty henkilökohtainen vapaus. Molempien täytyy haluta olla suhteessa omasta tahdostaan. Ihmisen ei tulisi siis menettää vapauttaan aloittaessaan parisuhteen, vaan pikemminkin kyse on siitä, että parisuhteessa vapauden voi jakaa jonkun toisen henkilön kanssa.

8. Yhteiset unelmat ja projektit

Pari kasvaa yhteen jaettujen projektien ja unelmien myötä. Yksinkertaisena esimerkkinä tästä on perheen perustaminen.

Kun pari päättää tavoitella jotain asiaa yhdessä ja taistella sen eteen, kasvattaa se yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisten asioiden eteen ponnistelu tekee parisuhteesta vahvemman ja auttaa saavuttamaan asioita, jotka eivät olisi mahdollisia yksin.

Unelmien tavoittelu ei välttämättä aina ole helppoa, mutta se voi olla hyvinkin antoisaa ja palkitsevaa, varsinkin jos suhteen muut tukipilarit ovat kunnossa turvaten parisuhdetta ja pitäen sitä vakaana.

Terveessä parisuhteessa sitoutuminen ja vastuun ottaminen ei tarkoita vapauden menettämistä. Sen sijaan taisteleminen ja tavoitteiden saavuttaminen hitsaa parin tiukemmin yhteen ja auttaa kasvattamaan molempien osapuolten omanarvontunnetta.

9. Uskollisuus

Uskollisuus ja sen määrittäminen on jokaisessa parisuhteessa osapuolten välinen yhteinen sopimus. Ainoastaan pari itse voi päättää, kuinka tämä pilari rakennetaan. Molempien osapuolten tulee pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja luottamaan toiseen yhdessä muodostettujen periaatteiden pohjalta.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.