Tunteiden lukutaito: tunteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja ilmaiseminen

Tunteiden lukutaito: tunteiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja ilmaiseminen
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Omien tunteiden tunteminen ei ole aina helppoa. Tunteiden lukutaito on erittäin tärkeää, sillä henkinen alue on yhä täysi mysteeri meille kaikille, vaikka jotkut meistä saattavatkin suoriutua tunteiden tuntemisesta paremmin kuin toiset.

Kukaan ei ole todennäköisesti koskaan opettanut meille mitä tunteet ovat, miksi ne ovat olemassa ja kuinka ne tunnistetaan. Koulussa ei ole mitään ainetta, jossa niistä puhuttaisiin. Sitä ei myöskään koskaan ole koettu kovin tärkeänä meidän koulutuksellemme, jossa vain hyväksymme sen, että muut ihmiset voivat kertoa meille mitä meidän pitää tehdä. Tunteet ovat jääneet vaille huomiota jo vuosien ajan, mutta pikkuhiljaa ne ovat alkaneet saada ansaitsemaansa huomiota.

Sen lisäksi että olemme sosiaalisia olentoja, olemme myös tunteellisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tapa jolla prosessoit kaiken sisälläsi, määrittelee sen miltä sinusta tuntuu. Nyt tutkimme tarkemmin sitä, mitä tunteiden lukutaito tarkalleen ottaen on.

“Sosioemotionaalinen oppiminen auttaa lapsia kehittämään kommunikaatiotaitoja ja sosiaalista yhdentymistä.”

-Neva Milic Müller-

Mitä tunteiden lukutaito on?

Sanaa “lukutaito” käytetään yleensä lukemaan tai kirjoittamaan oppimisen yhteydessä. Ne ovat koulutuksen perustaitoja. Mutta vaikuttaa myös siltä, kuin tämä käsite olisi haarautunut eri suuntiin riippuen siitä, mitä yrität opettaa. On olemassa esimerkiksi tietoa antavaa, tieteellistä ja teknologista lukutaitoa.

Tunteiden lukutaito on yksi kiinnostavimmista päähaasteista terveytemme ja onnellisuutemme kannalta. Se on tunteista kertova opetusprosessi ja se alkaa koulussa.

tunteiden lukutaito lapsilla

Tunteiden lukutaito tarkoittaa tunteiden merkityksen ja niiden ilmaisemisen opettamista ihmisille. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä opetetaan ymmärtämään itseään ja muita tunneperäisellä tasolla. Se on koulutukseen liittyvä haaste, jonka koulut ja esikoulut ovat kohdistaneet enenevässä määrin tunteisiin liittyviin kasvatusohjelmiin.

Sivuhuomautuksena haluaisimme sanoa, että voit käyttää tunteiden lukutaidon ja tunneperäisen koulutuksen käsitteitä synonyymeina. Ne ovat kuin kaksi junaa, joilla on eri nimet, mutta sama päämäärä.

“Tunneperäinen koulutus on jatkuva, pysyvä koulutusprosessi, joka pyrkii rohkaisemaan henkiseen kehitykseen. Tämä nähdään välttämättömänä kumppanina kognitiivisen kehityksen kanssa, sillä ne ovat molemmat täydellisen persoonallisuuden kehittymisen pääelementtejä.”

-Rafael Bisquerra-

Kirjailijat, kuten Daniel Goleman ja Rafael Bisquerra, ovat kiinnostuneet todella tämän käsitteen kehittämisestä. Goleman sanoo, että luonteeseen, moraaliseen kehitykseen ja kansalaisvelvollisuuksiin liittyvä koulutus kulkee käsi kädessä tunteiden lukutaidon ja tunneälyn kanssa.

Tunteiden lukutaito antaa sinulle kyvyn käsitellä häiritsevää käyttäytymistä, aggressiota sekä parisuhteiden riitoja. Tunnetaitojen puute liittyykin yleensä juuri tällaisiin ongelmiin. Siitä syystä niitä tapahtuu todennäköisemmin harvemmin, jos ihmisille opetettaisiin tunneasioita.

Tunteiden lukutaidon tavoitteet

Sen lisäksi että se auttaa ihmisiä tarkastelemaan tunteikasta maailmaa, on tunteiden lukutaidolla joitakin erityisiä tavoitteita:

On myös kirjailijoita, jotka huomauttavat eri tavoitteista, kuten empatian tuntemisen oppimisesta, tunteiden hillinnästä sekä mielihyvän viivyttämisestä. Nämä ovat kaikki positiivisia käyttäytymisiä, jotka eivät ole vain osa omaa hyvinvointiasi. Ne ovat myös osa muiden ihmisten hyvinvointia.

hymynaama vai vihanaama

Tunteiden lukutaidon hyödyt

Tunteiden ymmärtäminen paremmin tekee meistä viisaampia, jotta voimme olla onnellisempia. Se on eräänlaista kokonaisvaltaista älykkyyttä, jossa ei ole kyse ainoastaan kognitiivisista asioista. Siihen täytyy ehdottomasti liittyä myös henkisiä ja käytökseen perustuvia osia.

Tarkoitamme sillä sitä, että ei ole pelkästään tärkeä tarkkailla omia tuntemuksiaan. On myös tärkeää tarkastella sitä, kuinka ilmaiset itseäsi ja kuinka sinun pitäisi prosessoida tunteidesi sinulle lähettämiä tietoja. Viimeisenä haluamme sanoa, että tapasi prosessoida tunteita vaikuttaa henkiseen terveyteesi.

Lapset eivät ole ainoita, jotka hyötyvät tästä opetus- ja oppimisprosessista. Myös opettajat ja koko kasvatusyhteisö hyötyvät jollakin tavalla tämän aineen opettamisesta. Jopa vanhemmat voivat hyötyä, jos he työstävät lastensa kanssa sitä, mitä lapset oppivat tunneilla.

Tunteiden lukutaito on valtava haaste. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että se on valtava mahdollisuus. Se on arvokas tapa oppia tuntemaan itsesi ja muut ihmiset. Se on ehdottomasti vaivan arvoinen herätys.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Tunnetasoinen lukutaidottomuus: kun aivoilla ei ole sydäntä
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Tunnetasoinen lukutaidottomuus: kun aivoilla ei ole sydäntä

Tunnetasoinen lukutaidottomuus tekee yksilön lähes aina entistä alttiimmaksi mielen sairauksille.


Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.