Logo image
Logo image

Mitä tiede sanoo älykkyydestä?

3 minuuttia
Mitä tiede sanoo älykkyydestä?
Viimeisin päivitys: 27 helmikuuta, 2018

Kun puhumme älykkyydestä psykologisesta näkökulmasta, astumme sisään mustaan aukkoon, jossa varjot sekoittuvat esineisiin.

Kun me yritämme määritellä älykkyyttä, on olemassa tiettyä yhteisymmärrystä siitä että ihmiset ovat älykkäitä, sillä he ovat hyviä ratkaisemaan ongelmia, ehdottamaan uusia ideoita ja löytämään uusia näkökulmia.

Nykyinen psykologia tukee myös ajatusta eri tyyppisestä älykkyydestä globaalin älykkyyden sijaan. Tämän uuden ymmärryksen ansiosta me voimme kaikki olla samaa mieltä siitä että Einstein, Mozart ja Cervantes olivat kaikki älykkäitä.

Ja me voimme myös todeta tämän ilman, että me testaamme heidän älykkyyttään, sillä heidän saavutuksensa, mestariteoksensa sekä löytönsä puhuvat heidän puolestaan. Älykkyys on muiden kykyjen, kuten ponnistusten, muistin ja luovuuden edistämä, ja myös nämä saavat meidät loistamaan.

Useat tiedemiehet uskovat, että älykkyydellä on voimakkaita geneettisiä osatekijöitä. Mutta muistakaa, että DNA antaa meille monta korttia, jotka meidän on elämämme aikana pelattava, mutta se ei anna kuitenkaan kaikkia. 

Voimme hankkia lisää näitä kortteja siitä ympäristöstä jossa me elämme, eritoten ensimmäisten vuosien aikana, kun aivojemme muovailtavuus on korkeimmillaan. Tässä vaiheessa aivomme asettaa perusteet tulevaisuuden rakenteille, erityisesti niille, joilla on tekemistä sosiaalisen käyttäytymisen kanssa.

Älykkyyden tutkiminen alkoi kahdesta mielenkiintoisesta kontekstista, joissa oli kiinnostusta yksittäisten erojen kvantifioinnissa ja arvioimisessa. Toinen näistä oli armeija, jossa Yhdysvaltain armeijan Robert Yerkesin teot ensimmäisessä maailmansodassa tulevat mukaan peliin. Ja toinen näistä oli koulutus (huom. Alfred Binetin työt Ranskan koulutusjärjestelmän uudelleenrakentamisessa).

Molemmissa tapauksissa syy älykkyyden tutkimiseen oli erottaa älykkäät ihmiset vähemmän älykkäistä ihmisistä. Lopulta he halusivat luoda luotettavan välineen, joka voisi määrittää älykkyyttä. Tämä on asia, jota ihmiset yrittävät edelleen tehdä.

Ainutlaatuiset organisoinnin metodit

Älykkäillä ihmisillä näyttäisi olevan jotain yhteistä luovien ihmisten kanssa: ilmeinen rakkaus häiriötä kohtaan. Tämä ominaispiirre, joka voi aiheuttaa paljon ongelmia niissä ihmisissä jotka elävät heidän kanssaan, on heidän kykynsä löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

He organisoivat asiat usein heidän omalla tietyllä tavallaan, joka on erilainen kuin muiden tapa organisoida asioita. Katso esimerkiksi tapaa, jolla Einstein järjesteli hänen pöytänsä:

Some figure

Kathleen Vohs ja hänen työtoverinsa suorittivat mielenkiintoisen tutkimuksen, jossa he jakoivat satunnaisesti ryhmän vapaaehtoisia kahteen pienempään ryhmään.

Ensimmäisen ryhmän jäsenet menivät toimistoon jossa oli sekava työpöytä, ja toisen ryhmän jäsenet menivät toimistoon jossa oli järjestetty työpöytä. Kumpaakin ryhmää pyydettiin suorittamaan aivohiiri ratkaistakseen useita ongelmia. Tulos? Ryhmä, jonka jäsenillä oli sekaisin oleva työpöytä, saivat aikaan parempia ehdotuksia kuin ne, joiden pöytä oli siisti.

Ystävät, jotka voidaan laskea yhden käden sormilla

Näyttää siltä, että älykkäillä ihmisillä ei ole kovinkaan montaa ystävää. Ihmissuhteiden parissa vietetty aika näyttäisi perustuvan enemmänkin niiden ihmissuhteiden nauttimiseen, joita heillä on entuudestaan, sen sijaan, että he perustaisivat uusia suhteita.

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että korkeasti älykkäiden ihmisten keskuudessa on negatiivista korrelaatiota ystävien lukumäärän ja koetun tyytyväisyyden tai yleisen hyvinvoinnin välillä.

Tämä on mielenkiintoista, sillä jos analysoit tätä korrelaatiota yleisen väestön keskuudessa, asia on pitkälti päinvastainen: mitä enemmän ystäviä henkilöllä on, sitä enemmän he kokevat olevansa tyytyväisiä.

Eräs teoria selittää tätä ilmiötä: älykkäät ihmiset eivät tarvitse tukea niin monissa osa-alueissa kuin muut ihmiset. Muiden ihmisten kanssa oleminen saattaa olla heille enemmänkin haitallista kuin hyödyllistä.

Some figure

Laaja pahojen sanojen sanasto

Elämässä loukkauksien lateleminen ei ehkä vaikuta parhaalta lähestymistavalta, ellei päätavoitteesi elämässä ole saada huonoa mainetta tai hengailla ihmisten kanssa, joiden kanssa et tule toimeen.

Mutta netissä ja jopa painetussa sanassa ei ole puutetta kolumnisteista, jotka rakastavat käyttää sopimatonta kieltä. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että ihmiset jotka käyttävät pahaa tai “epäsopivaa” kieltä, ovat älykkäämpiä? Ei, se ei tarkoita sitä.

Näyttää siltä, että eri määrä kirosanoja, joita ihminen kykenee tuottamaan, korreloi älykkyyden kanssa. Tai ainakin vuonna 2009 psykologien Kristin ja Timothy Jayn suorittama tutkimus näyttäisi osoittavan.

Tutkimuksessaan he pyysivät osallistujia sanomaan niin monta kirosanaa kuin he pystyivät. Tulokset paljastivat, että he jotka tuottivat pidemmän kirosanojen listan, pystyisivät tekemään saman myös muiden sanaston kategorioiden kanssa.

On myös muita asioita, jotka ovat yleisiä älykkäille ihmisille, kuten myöhään herääminen, ideologisesti vasemmalle suuntautuva ja ympäristöstä huolehtiva. Vaikuttaa myös siltä, että todella älykkäillä ihmisillä on taipumusta kehittää itselleen riippuvuuksia, jolla he yrittävät korvata mahdollista virikkeiden puutetta.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.