Totalitaarinen ego ja sen kognitiiviset vääristymät

Miten ajattelutapasi muuttuvat? Miten ympäristö vaikuttaa näihin muutoksiin? Tässä artikkelissa kerromme totalitaarisesta egosta ja kuvailemme sen seurauksia.
Totalitaarinen ego ja sen kognitiiviset vääristymät

Viimeisin päivitys: 31 maaliskuuta, 2022

Populaarikulttuuri on jo omaksunut henkilökohtaisten taipumusten ja ympäristön vuorovaikutuksen. Ennen tätä ajatusta oli kuitenkin monia teorioita, joita on mielenkiintoista pohdiskella. Yksi hyvä esimerkki on totalitaarinen ego.

Tätä teoriaa ehdotti sosiaalipyskologi Anthony Greenwald. Hänen ajatuksensa ideoiden muodostumisesta ja maailmankuvasta ovat kiehtovia. Katsotaanpa niitä.

Totalitaarinen ego

Yleensä ajatellaan, että ulkopuolinen maailma konfiguroi ideoiden muodostumista ja subjektiivista näkemystäsi maailmasta kokemustesi kautta. Tällä tavalla muistisi ja ajatuksesi olisivat geneettisten taipumustesi ja ympäristön vaikutuksen tuote. Näin rakennat tarinaasi.

Vuonna 1980 Greenwald väitti, että totalitaarinen ego on vastuussa kaiken tämän tiedon ylläpitämisestä ja yhdistämisestä.

Mutta miten saat tämän tiedon? Vastaus piilee kognitiivisissa harhoissa. Toisin sanoen vääristät tapojasi käsitellä sosiaalisia tietojasi luodaksesi muistoja ja positiivisen käsityksen itsestäsi.

Tätä teoriaa kutsutaan totalitaariseksi, koska itseharhat valitsevat tietoa samalla tavalla kuin totalitaarinen hallitus tekisi. Prosessit, joista luet alla, ovat erittäin samanlaisia kuin sensuuri, jota diktatuurit käyttävät imagonsa ylläpitämiseen.

Totalitaarinen ego näkee eniten itseään.

Kognitiiviset vääristymät totalitaarisessa egossa

Olet ehkä jo kuullut kognitiivisista vääristymistä tai harhoista. Ne voidaan määritellä systemaattiseksi tiedon väärintulkinnaksi arvioita, päätöksiä tai ajatuksia käsiteltäessä. Vaikka tämä saattaa tuntua negatiiviselta prosessilta, todellisuudessa sen tehtävä on mukautuva. Tämä johtuu siitä, että se helpottaa selviytymistä koskevien päätösten tekemistä. Mutta kun kyse on sosiaalisista asioista, kognitiiviset vääristymät voivat osoittautua ongelmallisiksi.

Kognitiivisia vääristymiä on monia. Totalitaarinen ego pitää yllä itsekäsitystä kolmen pääasiallisen ennakkoasenteen kautta. Näitä ovat itsekeskeisyys, konservatiivisuus ja “paremmuus”. Alla voit lukea niistä.

Itsekeskeisyys: minä päähenkilönä

Jos sinua pyydetään puhumaan jostakin henkilökohtaisesta muistostasi, kerrot sen luultavasti ikään kuin olisit tarinan päähenkilö. Vaikka tarinan päätapahtumat tapahtuisivat jollekulle muulle, kerrot tarinan siitä, kuinka tapahtumat vaikuttivat sinuun.

Suurin osa tiedosta, joka sinulla on maailmasta, on omaelämänkerrallista, koska kokemustesi kautta rakennat muistojasi ja opit. Itse asiassa muistat helpommin tiedon silloin kun se koskee sinua, kuin silloin kun se liittyy muihin. Tätä kutsutaan itsekeskeiseksi vääristymäksi.

Yksi tämän vääristymän seurauksista on taipumus liioitella omaa panostasi ympäristösi tapahtumiin. Et kuitenkaan välttämättä muista tarkasti muiden osallistumista. Tällä tavalla totalitaarinen egosi ylläpitää käsitystäsi siitä, kuinka tärkeä olet omassa ympäristössäsi.

“Paremmuus”

Tällä vääristymällä asetat vastuun omasta toiminnastasi tavalla, joka korostaa sitä ajatusta, että olet tehokas ja kykenevä. Voimme havainnollistaa sitä kahdella esimerkillä:

  • Keskityt itseesi kun on kyse menestyksestä. Esimerkiksi sellaisen kokeen läpäiseminen, johon opiskelit vain edellisenä päivänä.
  • Syytät ulkoisia olosuhteita huonon onnen tai epäonnistumisen sattuessa. Epäonnistuit kokeessa vaikkapa siksi, koska olit sairas etkä voinut opiskella.

Tämän vääristymän tavoitteena on suojella itsetuntoasi ja luoda itsekäsitys, joka on yhdenmukainen sinua koskevien positiivisten ajatusten kanssa. Sillä on myös suojaava arvo epäonnistumiseen liittyviltä negatiivisilta tunteilta. Tämä positiivisen minäkäsityksen luominen ja sen suojelu on piirre, joka on myös totalitaarisissa hallituksissa.

Kognitiivinen konservatiivisuus tai muutosvastarinta

Itsetuntosi ja itsekäsityksesi on oltava kohtuullisen vakaa, jotta ne takaavat johdonmukaisuuden. Tämä johtuu siitä, että muuttuva tai hauras identiteetti tekee sinut psyykkisesti epämukavaksi. Yleensä muutokset persoonallisuutesi ja identiteettisi alueella ovat hitaita ja koostuvat pienistä askeleista, jotka tuovat esiin vakauden tunteen.

Siksi totalitaarinen ego suosii kaikkia ajatuksiasi ja tuomioitasi, jotka auttavat vahvistamaan identiteettiäsi. Koska nämä ovat yleensä myönteisiä arvioita, totalitaarinen ego vastustaa muutosta. Kuten autoritaarisessa järjestelmässä, se pyrkii säilyttämään kaiken vakiintuneen.

Henkilö pitelee peiliä.

Termillä “totalitaarinen” ei ole kovin hyvää mainetta. Siitä huolimatta tämän teorian tarkoitus ei ole muu kuin määritellä strategiat, joita mielesi noudattaa suojellessaan itsetuntoasi. Sanomattakin on selvää, että näiden “temppujen” tiedostaminen on erittäin hyödyllistä, kun on kyse itsetutkiskelusta ja rehellisyydestä itseään kohtaan.

On otettava huomioon, tämä teoria muotoiltiin neljäkymmentä vuotta sitten. Siksi tietyt yksityiskohdat eivät välttämättä sovi tänä päivänä niin hyvin. Siitä huolimatta totalitaarisen egon teoria on vuosien varrella kehittynyt jossain määrin ja se on varmasti auttanut mielen syvyyksien purkamisessa.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Minäkäsityksen ja itsetunnon ero
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Minäkäsityksen ja itsetunnon ero

Minäkäsityksen ja itsetunnon erottaminen ei välttämättä ole helppoa. Ne menevät jokapäiväisessä kielessä vähän sekaisin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.