Tietoon perustuva suostumus psykologiassa

Tietoon perustuva suostumus on yksi tärkeimmistä ammattipsykologin vaatimuksista. Lue lisää tästä artikkelista!
Tietoon perustuva suostumus psykologiassa
Marián Carrero Puerto

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Marián Carrero Puerto.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Tietoon perustuva suostumus psykologiassa liittyy henkilön itsemääräämisoikeuteen. Se on yksi tärkeimmistä vaatimuksista ammattipsykologin vastaanotolla, ja se tulisi antaa ennen mitä tahansa psykologista arviointia tai hoitoa.

Tietoon perustuvassa suostumuksessa on kyse siitä, että potilas myöntyy asiaankuuluvat tiedot kuultuaan tai luettuaan johonkin terveyteensä mahdollisesti vaikuttavaan hoitotoimenpiteeseen.

Tietoon perustuva suostumus antaa potilaalle tietoa tämän tilasta

Tietoon perustuvan suostumuksen edeltäjät

Moraalinen tunnustus potilaiden oikeudesta saada tietoa ja päättää omasta hoidostaan on uutta.

Vuonna 1931 Kansanvalistus- ja propagandaministeriö asetti säädöksen koskien ihmisillä tehtäviä hoitoja ja kokeita. Se tunnusti potilaan oikeuden antaa oma suostumus hoitokokeiluihin osallistumiseen. Mutta tätä säädöstä ei ylläpidetty Saksassa toisen maailmansodan aikana. Sitä ei valvottu keskitysleireillä eikä sitä sovellettu mustalaisiin, juutalaisiin, homoseksuaaleihin ja niin edelleen.

Nürnbergin oikeudenkäyntien jälkeen säädöstä valvottiin sen varmistamiseksi, että ihmisillä tehtyihin kokeisiin ja tutkimuksiin sovellettiin etiikkaa ja lakeja.

Tietoon perustuvan suostumuksen tärkeys psykologiassa

Aiemmin lääkäri-potilassuhde perustui holhoukselliseen hyvän tekemisen periaatteeseen, mikä tarkoitti sitä, että potilaan hyvinvointi ja suostumus olivat epäoleellisia asioita.

Oikeus tietoon perustuvaan suostumukseen on parantanut psykologien ja heidän potilaidensa välistä hoitosuhdetta. Lisäksi tämä oikeus tietyssä mielessä hallitsee ja edeltää kaikkia muita oikeuksia, ja sillä on seuraavat piirteet:

Tietoon perustuva suostumus: hyödyt

 • Oikeudelliset hyödyt. Tietoon perustuva suostumus suojelee lääketieteenalan ammattilaista määrittelemällä tulevat toimenpiteet ja potilaan myöntyvyyden niihin. Se suojelee myös potilasta antamalla tälle tietoa omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • Jaetun tiedon laatu. Sen kautta potilas saa totuudenmukaista, johdonmukaista ja tarkkaa tietoa tilastaan.
 • Käsitteiden ja tiedon jakaminen edelleen. Potilaalle annetun tiedon laatu mahdollistaa tiedon ja käsitteiden jakamisen oikein lähipiirille.
 • Parantaa hoidon laatua: Tietoon perustuva suhde ja yhteinen päätöksenteko saavat potilaan sitoutumaan paremmin hoitoon, koska hän ymmärtää tehtävien toimenpiteiden merkityksen.
 • Tehostaa kliinistä tutkimusta. Tietoon perustuva suostumus psykologiassa on ihmistutkimuksen kehityksen työkalu, joka kunnioittaa perimmäisiä eettisiä periaatteita.
 • Suostumus ja sitoutuminen. Osapuolten toimien selkeä ja objektiivinen erittely selkeyttää sopimusta. Se poistaa mahdolliset epäselvyydet, jotka saattaisivat vaikuttaa hoitoprosessiin.

Tietoon perustuvan suostumuksen haittapuolet

Ne, jotka vastustavat potilaan osallistumista päätöksentekoon uskovat, että tietoon perustuva suostumus käsittää seuraavat haittapuolet:

 • Potilaalla ei ole kykyä ymmärtää tällaista tietoa.
 • Potilaat eivät halua kuulla huonoja uutisia.
 • Tieto voi pelästyttää potilaan ja saada hänet torjumaan hoitomuotoja, joihin sisältyy vain minimaalisen vähän riskejä.
 • Kaunistelemattoman totuuden ja hoitavan psykologin rajoitusten tietäminen estävät potilaalla lumevaikutuksen, joka syntyy toivosta ja uskomisesta.

Kaikki nämä argumentit pitävät sisällään huomioimisen arvoisia puolia, mutta kokonaisuudessaan niiden voidaan katsoa kuuluvan perinteiseen näkökantaan. Loogiselta kannalta katsottuna ne näyttävät olevan vain ennalta määriteltyjen ammatillisten käytäntöjen perusteluja, eivät objektiivisia perusteluja.

Nykyään psykologeilla on velvollisuus tiedottaa potilaitaan, jotta nämä kykenevät tekemään päätöksiä. Kun koko prosessi on annettu potilaan tietoon, potilaalla on viimeinen sana.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Ahdistuksen transdiagnostinen terapia
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Ahdistuksen transdiagnostinen terapia

Ahdistuksen transdiagnostinen terapia on tullut kliinisen psykologian käyttämäksi hoitomuodoksi hoidettaessa monia ongelmia samalla menetelmällä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Katz, J. (2002). El mundo silencioso de médico y paciente. JHU Presione.
 • Luelmo, A. D. (2001). Régimen jurídico del consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes en la ley gallega 3/2001, de 28 de mayoRevista xurídica galega, (33), 327-342.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.