Logo image
Logo image

Hyvän psykologin välttämättömiä ominaisuuksia

4 minuuttia
Hyvän psykologin välttämättömiä ominaisuuksia
Kirjoittanut Sara Clemente
Viimeisin päivitys: 01 elokuuta, 2023

Hyvän psykologin täytyy omata tiettyjä perusominaisuuksia ja -taitoja, mihin tahansa hän erikoistuukin. Psykologia on tiedettä, joka tutkii yksilöitä ja heidän käyttäytymistään sekä kokemuksiaan. Tulet todennäköisesti huomaamaan, että kyseessä on erittäin laaja ala, joka vaatii erityisen koulutuksen.

Lääketieteellisen etiikan mukaan psykologin ammatissa tulee olla aina kunnioittava, vastuullinen, rehellinen, vilpitön, huolellinen ja pätevä. Psykologin täytyy myös taata, että hoidot ovat objektiivisia ja tieteellisiä. Mutta hyvänä psykologina oleminen on muutakin kuin vain näiden ominaisuuksien omaamista.

Empatia

On tärkeää, että psykologi tietää kuinka laittaa itsensä potilaiden kenkiin. Hänellä täytyy olla henkisiä menetelmiä ja apuvälineitä ymmärtääkseen potilaan pelot, tarpeet sekä tilanteen yksityiskohdat. Vasta sitten kun hän on päässyt tälle ymmärrystasolle, osaa hän käsitellä tapauksen ja auttaa potilasta.

Monet ihmiset vaikuttavat ajattelevan, että empatia on jonkinlainen mystinen ominaisuus. Mutta psykologit ovat ymmärtäneet ihmismielen olevan niin syvä, että he voivat muokata uudelleen potilaitansa koskevat ajatuksensa.

Tämä tarkoittaa sitä, että he pystyvät ymmärtämään mitä vain muuta ajattelutapaa, huolimatta siitä, kuinka paljon se eroaa heidän omastaan. Se auttaa heitä pitämään muiden ihmisten ideoita yhtä tärkeinä kuin he pitävät omiaan.

Some figure

Avoimuus

Hyvän psykologin tunnistaa myös siitä, että tällä ei ole ennakkoluuloja, stereotypioita tai ennakkokäsityksiä ja -uskomuksia. Se tarkoittaa sitä, että psykologin täytyy olla avoin uusille ideoille, asioille, jotka ovat hänelle erilaisia tai vieraita.

Tämä ominaisuus on mahtava kenelle vain, joka elää elämäänsä enemmän kuin täysillä, mutta se on ehdottoman tärkeää psykologeille. Psykologi ei koskaan tiedä kuka hänen toimistoonsa putkahtaa. Joten hänen tulee aina olla avoin potilaan oppimaan tuntemisessa: hänen perusolemuksestaan, kulttuuristaan, kiinnostuksen kohteistaan ja ideoistaan.

Päästäkseen tälle suvaitsevaisuuden tasolle, on psykologin täytynyt paeta mukavuusalueeltaan ennen sitä. Se on paikka, jossa tunnet olevasi tuttujen asioiden suojaama. On siis tärkeää kyseenalaistaa, havaita ja kaivautua syvemmälle asioihin. Psykologin tulee myös hyväksyä se, että kaikki hänen ympärillään olevat asiat voivat olla todellisia inspiraationlähteitä.

Turvallisuus

Tällä on paljon samankaltaisuuksia avoimuuden kanssa. Turvallisuus tarkoittaa sitä, että hyvä psykologi on varma itsestään ja ammatillisista kyvyistään. Jos psykologi ei vaikuta itsevarmalta, on hänen vaikea antaa sitä tunnetta potilaalle, joka tulee hänen luokseen pyytämään apua.

Se ei tarkoita sitä, että psykologin täytyy olla teennäinen, liian suora tai täysin tunteeton. Se tarkoittaa sitä, että hänen täytyy selittää selvällä, johdonmukaisella ja itsevarmalla tavalla askeleet, jotka potilaan tulee ottaa. Potilaita vahingoittavia asioita ovat epäröinti, epäselvyys, sekavien viestien lähettäminen tai heidän pitäminen alempiarvoisina.

Itsetutkiskelu

Ollakseen todella avoin, täytyy hyvän psykologin tehdä tärkeää itsetutkiskelua. Se tarkoittaa itsestään huolehtimista sekä itsensä analysointia ja ymmärtämistä. Vain oppimalla tuntemaan itsensä paremmin, hän pystyy hallitsemaan mielentilojaan.

Saatavuus

Tämä ominaisuus on jotakin mukavuuden ja ymmärryksen väliltä. On tärkeää, että potilas tuntee olonsa mukavaksi psykologin seurassa. Siten hän pystyy kertomaan psykologille tilanteestaan, ongelmistaan, aikeistaan ja syvimmistä salaisuuksistaan.

Toinen tähän liittyvä ominaisuus on empatia, joka oli ensimmäisenä listalla. Nämä kaksi asiaa luovat yhdessä saatavuuden. Se on asia, joka helpottaa potilasta kertomaan ongelmistaan ja tekee siitä luonnollista.

Some figure

Analyyttiset kyvyt

Psykologin täytyy tietää kuinka tulkita sitä mitä potilas kertoo hänelle, mikäli hän haluaa ryhtyä toimenpiteisiin. Koska psykologi ei voi vain katkaista keskustelua, täytyy hänen tietää kuinka poimia oikeasti tärkeät asiat. Hänen täytyy pitää kiinni siitä, mikä on tärkeää ja tietää mitä jättää pois.

Tämä kyky auttaa myös soveltamaan paremmin meditointitekniikoita ja se varmistaa terapian menestyksen. Se on myös tärkeä osa hoitosuunnitelman tekemistä ja tulosten arviointia.

Hyvät kommunikointitaidot

Tämä saattaa olla yksi psykologin isoimmista haasteista hänen päivittäisessä työssään. Se pitää jopa enemmän paikkansa silloin, kun psykologi ei ole kovin kokenut. Ei ole aina helppoa tietää kuinka tuoda kaikki teoreettiset tiedot oikeisiin tapauksiin.

Siitä syystä on ehdottoman tärkeää hallita tiettyjä kommunikointitaitoja ja sosiaalisia taitoja, jos psykologi haluaa olla hyvä. Tämän taidon parantaminen ja taito keskustella ihmisten kanssa ovat perustavanlaatuisia ominaisuuksia.

On esimerkiksi hyvä tietää kuinka keksiä kysymyksiä istunnon aikana tai puuttua johonkin, joka saattaa olla sairauden tai neuroosin päälaukaisija. Psykologin täytyy myös pystyä järjestämään ajankäytön hyvin istunnoissa ja varmistaa, että hän käyttää kaikki minuutit tehokkaasti.

Some figure

Kuuntelutaidot

Jos psykologi pystyy luomaan rennon ympäristön toimistoon, toteutuu tämä jo puoliksi. Jos hän voi luoda läheisyyden tunteen, pystyy potilas keskustelemaan hänen kanssaan rauhallisesti ja rehellisesti. Kuuntelutaidot tarkoittavat sitä, että psykologilla on aina osallistuva ja avoin asenne, ja että hän osoittaa kiinnostusta sitä kohtaan, mitä potilas sanoo.

Toisin sanoen psykologin täytyy olla hyvä kuuntelija ja osoittaa potilaalle olevansa sellainen. On siis hyvä idea olla keskeyttämättä potilasta. Anna hänen puhua vapaasti. Siten hän pystyy vastaamaan omiin kysymyksiinsä, kun hän on sanonut ne ääneen.

On myös erittäin informatiivista jättää tilaa hiljaisuudelle. Psykologin pitäisi tarkkailla sitä, kuinka potilas kokee nämä tauot. Hänen käsiliikkeensä, ryhtinsä, ilmaisunsa: miltä hän vaikuttaa näissä tilanteissa? Sillä kaikella on merkitystä.

Kuten huomaat, hyvänä psykologina oleminen ei tarkoita ainoastaan tiettyjen taitojen omaamista. Se tarkoittaa myös sitä, että hän osaa käyttää niitä.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.