Synkkä kolmikko: narsismi, häikäilemättömyys ja psykopatia

Synkkä kolmikko: narsismi, häikäilemättömyys ja psykopatia
Gema Sánchez Cuevas

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Gema Sánchez Cuevas.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kutsumme sellaista kategoriaa nimellä “synkkä kolmikko”, jossa ihmisiltä puuttuu kyky olla yhteydessä muiden kanssa tai he pystyvät tietoisesti katkaisemaan tunteensa. Tämä luonteenpiirteiden sarja koostuu narsismista, häikäilemättömyydestä ja psykopatiasta.

Äärimmäisissä tapauksissa ihmiset, joilla on joitakin tämän synkän kolmikon ominaisuuksia, muuttuvat rikollisiksi tai kärsivät mielenterveysongelmista. Mutta keskuudessamme on myös ihmisiä, joita ei ehkä ole diagnosoitu, mutta heillä on yhä näitä piirteitä.

Tällaisten ominaisuuksien ja käyttäytymisen omaavilla ihmisillä sanotaan olevan synkkä luonne. Miksi? Heidän tunteettoman, itsekkään ja häikäilemättömän taipumuksensa takia, joita heillä on ihmissuhteissa. Brittiläisen Kolumbian yliopiston psykologit Delroy L. Paulhus ja Kevin M. Williams antoivat näille ominaisuuksille nimeksi “synkkä kolmikko”, koska ne muodostavat kaikista negatiivisimman näkökulman ihmissuhteissa. Tarkastellaan niitä enemmän ja selvitetään mitä ne ovat.

synkkä kolmikko naisen päässä

Narsismi

“Voin tehdä mitä ikinä haluan” tai “muut ihmiset ovat olemassa rakastaakseen minua” ovat esimerkkejä narsistisesta ajattelutavasta. Kyseessä ovat yleensä itsekkäät ihmiset, joilla on itsekeskeinen näkemys siitä, mikä on oikein ja väärin, sekä positiivinen mielikuva itsestään, mikä on epärealistinen kun sitä verrataan siihen kuinka heidän ympärillään olevat ihmiset näkevät heidät.

Narsistit ovat “käärmeenlumoajia”. Ensin ihmiset rakastavat heitä; he vaikuttavat miellyttäviltä ja viehättäviltä. Mutta kun aika kuluu, heistä voi tulla todella vaarallisia. Heidän ympärillään olevat ihmiset saattavat olla kykenemättömiä näkemään mitkä heidän todelliset aikomuksensa ovat: saada ihailua ja voimaa.

Rutiinien on taipumus väsyttää heitä, joten he etsivät haasteita. Siitä syystä useimmat narsistit ovat johtajia tai työskentelevät ammateissa, joihin sisältyy paljon stressiä. Psykoanalysti Michael Maccobyn mukaan narsismi on lisääntyvässä määrin yleinen sairaus liikemaailman ylemmillä tasoilla olevien ihmisten keskuudessa. Se liittyy suoraan kilpailuun, palkkatasoon ja loistokkuuteen.

Narsismin negatiivinen näkökohta

Yksi heidän vahvuuksistaan on heidän erityinen kykynsä suostutella muita. He käyttävät sitä itsensä ympäröimiseen suurella määrällä seuraajia. He vakuuttavat muut helposti tekemään niin kuin he haluavat heidän tekevän.

Lyhyesti sanottuna he saavat mitä haluavat. Lisäksi, koska heiltä puuttuu empatiakyky, ei se tuota heille vaikeuksia. He eivät ole lainkaan valikoivia tarkoitusperän ja strategioiden suhteen, joita heidän täytyy käyttää tavoitteensa saavuttamiseksi.

Naristeilla ei ole lainkaan kiinnostusta muita kohtaan, eivätkä he ole huolissaan muista, vaikka he saisivatkin sen näyttämään siltä. He eivät tunne katumusta ja ovat tunteettomia muiden ihmisten tarpeille ja tunteille.

Mutta heidän itsetuntonsa on heidän akilleen kantapäänsä. Narsisteilla on usein hyvin heikko itsetunto ja he ovat tietyssä mielessä haavoittuvaisia sekä epävarmoja. Siitä syystä he yrittävät ympäröidä itsensä ihmisillä, joita he pitävät ylempiarvoisina, jotta he voivat hallita ja tuntea olonsa voimakkaaksi.

mies on narsisti

Häikäilemättömyys

Häikäilemättömille” ihmisille tarkoitus pyhittää keinot, seurauksista huolimatta. He ovat yleensä erittäin laskelmoivia ja kylmiä ihmisiä, eikä heillä ole aitoa henkistä yhteyttä muiden ihmisten kanssa.

Vaikka heidän onkin taipumus omata narsistien kanssa yhteisiä piirteitä, kuten itsekkyyttä ja muiden hyväksikäyttöä, on joitakin piirteitä, jotka kuitenkin erottavat heidät narsisteista: he näkevät itsensä ja ihmissuhteensa realistisella tavalla.

Häikäilemättömät ihmiset eivät yritä tehdä vaikutusta kehenkään. Sen sijaan he näyttävät itsensä sellaisena kuin he ovat ja näkevät asiat mieluummin selkeästi, koska sillä tavalla he voivat manipuloida muita paremmin. Itse asiassa he keskittyvät niiden ihmisten tunteisiin, joita he haluavat manipuloida saadakseen haluamansa. Jos he ennakoivat tunteitasi, pystyvät he valitsemaan oikean menetelmän sinun manipuloimiseksi.

Psykologi Daniel Golemanin mukaan häikäilemättömillä ihmisillä on vähemmän empatiakykyä. Heidän kylmyys vaikuttaa tulevan kyvyttömyydestä prosessoida omia sekä muiden ihmisten tunteita.

Oikeastaan tunteet saavat heidän olonsa tuntumaan niin levottomalta, että kun he tuntevat ahdistusta, he eivät yleensä osaa erottaa sitä surusta tai väsymyksestä. Heidän on kuitenkin taipumus olla erittäin hyviä ymmärtämään sitä, mitä muut ajattelevat. Mutta kuten Goleman sanoo, vaikka heidän päänsä tietää mitä tehdä, ei heidän sydämellänsä ole edelleenkään mitään tietoa.

psykopatia

Psykopatia

Psykopaatit pitävät muita esineinä, joita he voivat käyttää ja heittää pois halutessaan. Toisin kuin muut luonteenpiirteet, joista synkkä kolmikko koostuu, psykopaatit eivät melkein koskaan tunne ahdistusta. Aivan kuin heillä ei olisi mitään tietoa siitä, miltä tuntuu olla peloissaan.

He pystyvät olemaan pelotta ja rauhallisia jopa henkisesti intensiivisissä, vaarallisissa ja kauhistuttavissa tilanteissa. He eivät välitä liikaa tekojensa seurauksista. He tulevat kaikista todennäköisimmin päätymään vankilaan näistä kolmesta.

Psykopaateilla on hermostopiirejä, jotka on flegmatoitu henkisen taajuuden marginaalille, joka yhdistetään kärsimykseen. Siten heidän julmuus vaikuttaa tunteettomalta, koska he eivät pysty havaitsemaan sitä. Katumusta ja häpeää ei myöskään ole olemassa heidän maailmassaan.

Psykopaatit voivat kuitenkin tulla ihmisten iholle helposti ja käyttää heitä hyväkseen, jos he vain saavat siitä sen, mitä he haluavat. He ovat mahtavia suostuttelijoita. Vaikka he saisivatkin suuren pistemäärän sosiaalisessa kognitiossa, ymmärtävät he ihmissuhteita ja muiden ihmisten käyttäytymistä vain loogisesta tai älyllisestä näkökulmasta.

synkkä kolmikko vaikuttaa naisen elämään

Kuinka vältyt joutumasta ansaan

Jos synkkä kolmikko kuuluu sinun ihmissuhteisiisi, tulee suhteessa olemaan todennäköisesti hyväksikäyttöä ja henkistä väkivaltaa. Tällaiset ihmiset ovat myrkyllisiä ja he käyttävät valtaansa sekä manipulaatiotaitojansa uhrien vangitsemiseksi. Jotta et joutuisi tähän ansaan, on tärkeää olla terveellä tavalla henkisesti itsenäinen. Opi asettamaan selkeitä rajoja ihmissuhteisiin, äläkä anna kenenkään ylittää niitä. Itsesi suojelemisen tulee olla ensisijainen tehtävä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.