Sosiaaliset kameleontit muuntautuvat tilanteen mukaan

24.5.2018

Sosiaaliset kameleontit ovat mestareita hyvän vaikutelman antamisessa. Nämä henkilöt eivät epäröi käydä eräänlaista tunnetason kauppaa, jossa he peittävät omat tunteensa, ajatuksensa ja mielipiteensä tullakseen hyväksytyiksi ja saadakseen osakseen muiden hyväksyntää. Sosiaalisen kameleontin käytös aiheuttaa tietenkin vakavia sivuvaikutuksia kyseisen henkilön omanarvontunnolle.

On varsin todennäköistä, että monet lukijamme muistavat yhden erikoisen Woody Allenin tekemän elokuvan nimeltä ”Zelig. Elokuvan päähenkilöllä on erikoinen yliluonnollinen kyky. Hän pystyy muuntautumaan sopeutuakseen mihin tahansa ympäristöön, johon hän päätyy. Lopulta nuori psykoanalyytikko varoittaa Leonard Zeligiä siitä, että hänen todellinen ongelmansa on äärimmäinen epävarmuus. Se saa hänet kätkemään todellisen minuutensa ihmisten parissa ollessaan, jotta hän tuntisi itsensä hyväksytyksi.

”Henkilö, joka on aito, ottaa vastuun siitä että hän on sellainen kuin on, ja hän myöntää itselleen vapauden olla se, mikä hän on.”

– Jean Paul Sartre –

Tämä on epäilemättä ääritapaus. Elokuva Zelig on hauskaa audiovisuaalista pohdiskelua, jonka Allen toteutti ottaakseen psykologian, identiteettiongelmat ja yhteiskunnassamme esiintyvät ilmiöt keskustelun kohteiksi. On kuitenkin olemassa tosiasia, jota emme voi torjua – me kaikki olemme jollakin tavalla sosiaalisia kameleontteja.

Ei ole helppoa olla oma itsensä

Omana itsenämme oleminen ilman yhtään säröä ja täydellisen läpinäkyvästi ei ole aina helppoa. Pelkäämme sitä ”mitä he tulevat sanomaan”, pelkäämme tuottavamme pettymyksen, pelkäämme kiinnittävämme muiden huomiota tai pelkäämme että emme ole sitä mitä muut meiltä odottavat.

Yhteiskunnan jäsenenä oleminen pakottaa meidät sopeutumaan, minkä me kaikki tiedämme. On kuitenkin tärkeä muistaa, että meidän on olennaisen tärkeää oppia olemaan ihmisiä, ei henkilöhahmoja. Kun olemme aitoja, tiedämme kuinka kunnioittaa muita sellaisina kuin he ovat, vaikka heillä on omat ominaisuutensa, mielipiteensä, avunsa ja erityispiirteensä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kykenemme olemaan rehellisiä ja oma itsemme ilman, että meillä on tarve muokata identiteettiämme ja arvojamme tullaksemme hyväksytyiksi.

Olennaista on oppia olemaan ihminen, ei pelkkä henkilöhahmo.

sosiaaliset kameleontit

Sosiaaliset kameleontit ja ilmiön psykologinen hinta

Mark Snyder, joka on tunnettu yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Minnesotan yliopistossa, on erikoistunut tämän yleismaailmallisen tarpeen eli sosiaalisen hyväksynnän tutkimukseen. Yksi mielenkiintoinen näkökohta jonka hän paljastaa meille on se, että sosiaaliset kameleontit ovat hyvin onnettomia ihmisiä. Jotta voisimme perehtyä tarkemmin tähän asiaan, kuvitellaanpa hetki sellaista henkilöä, joka pakottaa itsensä joka päivä olemaan samanlainen kuin hänen ympärillään olevat henkilöt.

Jotta kyseinen henkilö voisi onnistua sosiaalisena kameleonttina toimimisessa, hänen pitää tottua ajattelemaan ja tuntemaan jotakin ja tekemään päinvastoin. Henkilön pitää elää jatkuvassa ristiriidassa, häilyä kaiken aikaa oman todellisen minuutensa ja julkisen naamionsa välillä. Hänen pitää nauraa silloinkin kun häntä ei naurata. Hänen pitää elää väkinäisesti teeskennellen. Tämä on lähes addiktoivaa käytöstä, jossa henkilö yrittää aina antaa hyvän vaikutelman itsestään. Sosiaalisen kameleontin toiminta johtaa harvoin kestävien ja tyydyttävien ihmissuhteiden luomiseen. Kaiken lisäksi tämän kaltainen käytös saa yleensä aikaan vakavaa psykologista uupumusta.

Emme voi myöskään jättää huomioimatta sitä seikkaa, että sosiaalisen kameleontin pitää tarkkailla kunkin ympäristön sosiaalisia koodeja voidakseen jäljitellä niitä tehokkaasti. Tämän henkilön pitää tehdä havaintoja sekä tulkita ympärillään tapahtuvaa implisiittistä ja eksplisiittistä viestintää. Sosiaalisen kameleontin pitää jäljitellä muita, mutta ennen kaikkea hänen pitää olla hyvin taipuisa, jotta hän pystyisi olemaan aina hyvin vakuuttava.

naisella on suden naamio

Jotta henkilö pystyisi olemaan oikea roolihenkilö kussakin tilanteessa, hänen pitää olla aina tietoinen siitä tavasta, jolla toiset ihmiset reagoivat hänen käytökseensä. Tämän vuoksi henkilön pitää tarkkailla muiden henkilöiden sosiaalista toimintaa ja sopeuttaa käyttäytymisensä saadakseen aikaan toivomansa kaltaisen vaikutuksen. Kuten voimme päätellä, sosiaalisena kameleonttina toimiminen väsyttää valtavasti sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Aidoille sosiaalisille kameleonteille mikä tahansa käy päinsä. He ovat valmiita tinkimään arvokkuudestaan, antamaan periksi periaatteistaan ja luopumaan jopa arvojärjestelmistään saavuttaakseen suosiota. He haluavat tuntea kuuluvansa ryhmään tai saavuttaa tunnustusta. Jäljittelemällä ja näyttelemällä niin monia rooleja he eivät koskaan kykene luomaan aitoja suhteita, saamaan aitoja ystäviä, pysyviä kumppaneita, joiden kanssa he voivat olla oma itsensä, ilman naamiota…

Sinä valitset, oletko sosiaalinen kameleontti tai sosiaalinen seepra

On olemassa ammatteja, joissa tarvitsemme sosiaalisen kameleontin kykyjä – halusimmepa sitä tai emme. Tarvitsemme sosiaalisen kameleontin kykyjä, jotta saisimme aikaan toivomamme kaltaisen vaikutuksen, miellyttääksemme, houkutellaksemme asiakkaita, luodaksemme luottamusta ja jopa manipuloidaksemme. Siten alat kuten politiikka, oikeustiede, markkinointi, mainonta, teatteri ja diplomatia vaativat sosiaalisen kameleontin taitoja. Näillä aloilla jäljittely on välttämätöntä selviytymisen ja jopa menestymisen kannalta.

Me kaikki olemme olleet sosiaalisia kameleontteja jossakin vaiheessa. Kuitenkin tämän alan tutkijat, kuten tohtori Mark Snyder kertovat meille, että jos todella haluamme saavuttaa aitoa tunnetason terveyttä, tietoa ja tasapainoa, meidän pitäisi opetella olemaan ”sosiaalisia seeproja”.

Missä tahansa seepra onkaan tai mitä tahansa sen lähellä onkaan, se pysyy aina samanlaisena. Seepran raidat eivät koskaan vaihdu. Tästä tietenkin johtuu, että se on helppo saalis petoeläimille, joita esiintyy myös sosiaalisissa verkostoissa, kuten hyvin tiedämme. Meidän raitojamme ovat iho, tyyli, luonne tai äänensävy. Nämä meille ominaiset piirteet eivät välttämättä miellytä kaikkia sosiaalisessa verkostoissamme olevia henkilöitä. Sitä vastoin ne henkilöt jotka pitävät meidän yksilöllisyydestämme ja erityisistä piirteistämme, tulevat olemaan parhaita liittolaisiamme.

seeprat

Harva asia on yhtä hedelmätön ja väsyttävä kuin pyrkimys miellyttää jokaista. On vaikeaa olla se pala joka sopii jokaiseen palapeliin tai se pultti joka sopii kaikkiin laitteisiin. Sosiaalisen kameleontin taito ei ole uskottava tai terve. On parempi oppia elämään ilman naamioita, olla johdonmukainen ja rohkea, yksilöllinen ja erityinen olento, jolla on omat omintakeiset ”raitansa”.