Logo image
Logo image

Tarpeesi tulla hyväksytyksi saa sinut erkaantumaan syvimmästä olemuksestasi

3 minuuttia
Tarpeesi tulla hyväksytyksi saa sinut erkaantumaan syvimmästä olemuksestasi
Viimeisin päivitys: 09 toukokuuta, 2016
Kilpailuhenkinen yhteiskunta, jossa me elämme, saa meidät tuntemaan halua ja tarvetta tulla meitä ympäröivien ihmisten pitämiksi. Tämä tapahtuu automaattisesti selviytymisviettimme pohjalta ja siksi, että saisimme kaiken haluamamme ja että pysyisimme “normien” sisäpuolella.

Tämä tarve tulla pidetyksi saattaa syntyä milloin tahansa ja minkä tahansa kanavan tai välineen kautta. Esimerkiksi tänä päivänä on varsin yleistä, että ihmiset asettavat itsensä esille sosiaalisessa mediassa vain siksi, että he tulisivat “tykätyiksi”.

Kaikkein selkeimmät esimerkit tästä ilmiöstä ovat tietenkin Facebook ja Instagram, joissa ihmiset etsivät jatkuvasti osakseen huomiota ja “tykkäyksiä”, ja monet saattavat jopa omistaa valtavasti aikaansa suorittaakseen täysin merkityksettömiä askareita ja raottaakseen muille ovia yksityiselämäänsä vain saadakseen osakseen positiivista huomiota muilta.

Tarve vietellä tullakseen pidetyksi

Viettelemistä käytetään usein seksuaalisena ilmaisuna kun puhutaan viehätysvoiman osoittamisesta pitämäämme henkilöä kohtaan, mutta me käytämme termiä “viettely” keinona miellyttää toisia ihmisiä yleisellä tasolla ja kaikilla elämämme osa-alueilla.

Viettelemisen taito on asia, jota me kaikki kehitämme itsessämme läpi elämämme. Jo vauvaiässä yritämme hurmata ihmisiä saadaksemme haluamamme.

Vietteleminen on synnynnäinen taito, joka auttaa meitä selviytymään elämässämme. Vauva käyttää hymyään ja hellyyttävyyttään vietelläkseen ja sulattaakseen hoitajiensa sydämet; oli tarkoituksena sitten mikä hyvänsä, pienimmälläkin eleellä vauva pystyy saamaan osakseen haluamansa huomion ja vaikuttamaan siten lopputulokseen toivomallaan tavalla.

Some figure

“Suurin osa ihmisistä on itse asiassa muita ihmisiä. Heidän ajatuksensa ovat toisten ihmisten mielipiteitä, heidän elämänsä on matkimista, heidän intohimonsa ovat lainauksia muilta.”

-Oscar Wilde-

Viettelytaitojemme monipuolisuus käy ilmi jokapäiväisissä tilanteissa elämässämme, kuten työhaastatteluissa, lasten ja vanhempien välisissä suhteissa, perheen kesken, ystävien ja kumppanien välillä. Noudattamalla tiettyjä käyttäytymismalleja, kuten kertomalla muille asioita joita he haluavat kuulla, hymyilemällä ja näyttämällä itsestämme parhaan puolen juuri sillä hetkellä.

Me olemme täysin keskittyneitä siihen, että tulisimme pidetyiksi ja saavuttaaksemme asettamamme tavoitteet. Tämä saattaa mennä jopa niin pitkälle, ettemme toisinaan ole edes tietoisia siitä, mitä tapahtuu; kaikki tämä tapahtuu automaattisesti kun päädymme sosiaaliseen tilanteeseen, josta voimme saada itsellemme jotain henkilökohtaista etua.

Pääse yli pidetyksi tulemisen tarpeesta

Kun halumme tulla pidetyksi muuttuu tarpeeksi siten, että olisimme valmiita tekemään mitä tahansa tullaksemme kaikkien pitämäksi, alamme kadottaa itseämme ja irtaantumaan omasta syvimmästä olemuksestamme ja rehellisyydestä itseämme kohtaan.

Me unohdamme täysin sen, mitä todellisuudessa haluamme, koska pyrimme niin kovasti siihen, että meistä pidettäisiin. Yritämme sopeutua kaikkiin tilanteisiin mahdollisimman sujuvasti, jotta muut suhtautuisivat meihin myönteisellä tavalla. Toki myös ymmärrämme, että on kerrassaan mahdotonta, että aivan kaikki ihmiset pitäisivät meistä, mutta mikäli haluaisimme niin kuitenkin tapahtuvan, tulee siitä loputon turhautumisen lähde, josta kärsimme läpi elämämme.

Some figure

Kun yritämme saada kaikkia pitämään meistä, luovutamme itsemme suhteen sopiaksemme paremmin toisten ihmisten asettamiin ihanteisiin; me lakkaamme näyttämästä, keitä todella olemme. Siten kadotamme myös kaiken sen, mikä sisimmässämme on todella omaa persoonaamme ja ainutlaatuinen viehätysvoimamme haihtuu pois vähitellen.

Tämä viehätysvoima, joka sisimmästämme kumpuaa, on juurikin se asia, joka saa toiset ihmiset pitämään meistä ja hyväksymään meidät sellaisena kuin olemme ilman, että loisimme vääränlaisia odotuksia, jotka lopulta kuitenkin tulevat esille saaden ihmissuhteemme järkkymään ja jopa sortumaan, koska ne rakentuivat pelkästään valheiden varaan.

Meidän ainutlaatuinen viehätysvoimamme ja todellisen olemuksemme löytäminen on se, joka rikastaa elämäämme ja tuo meidät lähemmäksi muita ihmisiä luottamuksen ja rehellisyyden pohjalta, jotta voisimme muodostaa heidän kanssaan tasapainoiset ja kumpaakin osapuolta tyydyttävät siteet ilman tarvetta peitellä sitä, keitä ja millaisia todella olemme.

Some figure

Jotta löytäisimme syvimmän olemuksemme, tulee meidän hyväksyä tekemämme virheet ja se tosiasia, ettei kukaan ole täydellinen. Meidän tulee tunnistaa ja arvostaa vahvuuksiamme ja potentiaaliamme.

Meistä pidetään enemmän ja viettelemme toiset ihmiset tehokkaammin kun annamme todellisen persoonamme loistaa, kun arvostamme ja pidämme itsestämme juuri sellaisena kuin olemme ja kun tunnemme olomme itsevarmaksi ilman tarvetta tulla pidetyksi, jotta voisimme tuntea olomme mahtavaksi. Loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä on se, että sinusta pitää ja sinua rakastaa sinä itse.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.