Seitsemän vinkkiä, jotka auttavat muistamaan asioita

Unohtaminen on yleinen ilmiö, joka usein toimii meitä vastaan. Mitä voimme tehdä muistaaksemme odottavat tehtävät?
Seitsemän vinkkiä, jotka auttavat muistamaan asioita

Viimeisin päivitys: 10 tammikuuta, 2022

Aivot ovat monimutkainen hermoyhteyksien verkosto, jonka avulla voimme suorittaa menestyksekkäästi erittäin monimutkaisia tehtäviä. Itse asiassa juuri tämän ansiosta voimme ihmisinä hankkia ja kehittää uutta tietoa, oppia uusia taitoja tai jopa rakentaa raketteja, jotka vievät meidät kuuhun. Aivot eivät kuitenkaan toimi täydellisesti, ja ne tekevät joskus virheitä, jotka voivat lopulta tulla meille melko kalliiksi.

Tämä mielen paradoksaalinen toiminnallisuus johtaa kysymyksiin: Miksi joskus unohdamme asioita? Mitä voimme tehdä muistaaksemme tietyt asiat, jotka meidän on tehtävä? Tässä artikkelissa tarkastellaan lyhyesti unohtamisen syitä, ja lisäksi annamme seitsemän vinkkiä, jotka auttavat muistamaan asioita.

Unohtaminen

Useat tekijät saattavat saada sinut unohtamaan. Ne sisältävät usein muutoksia ympäristössäsi tai itsessäsi. Näiden muutosten myötä muistisi voi heikentyä ajan kulumisen, kontekstuaalisten muutosten ja häiriöiden vuoksi.

Aika

Ajan kuluminen on yksi niistä tekijöistä, joilla on suuri vaikutus muistiisi. Päivittäisten kokemustesi kannalta sinulla on taipumus unohtaa tiedot, jos et tarkista niitä. Tämä johtuu siitä, että useimpien muistojen tai muistettavien asioiden jäljet haalistuvat ajan myötä.

Baddeley, Eysenck ja Anderson (2010) vahvistavat, että unohtamisen syynä on se, että muistijäljet heikkenevät. Tämä ajatus ajan myötävaikutuksesta tunnetaan rappeutumisteoriana. Teoriaa ei kuitenkaan ole todistettu, ja sitä on myös kritisoitu. Tästä syystä sitä ei voida nähdä syynä yksinään, mutta se liittyy kahteen muuhun tekijään: kontekstuaalisiin muutoksiin ja häiriöihin.

Mitkä teot auttavat muistamaan?

Kontekstin muutokset

Kontekstin vaihtelut tai muutokset voivat tarkoittaa sitä, että unohdat todennäköisemmin ja enemmän, kun tiedonhakukontekstisi ei vastaa sitä kontekstia, johon tiedot koodasit.

Tämä unohtamiskäyrä perustuu siihen tosiasiaan, että skenaariot muuttuvat ajan myötä. Näin ollen haun ja koodauksen kontekstit ovat lopulta hyvin erilaiset. Tämä ei tietenkään helpota muistia.

Häiriöt

Häiriöt viittaavat siihen, että keräät kokemuksia ja määrität uusia muistoja. Tämän vuoksi sinun on vaikea päästä käsiksi tallentamiisi tietoihin. Lisäksi, mitä samankaltaisempi tieto on, sitä todennäköisemmin häiriöitä esiintyy.

Häiriöiden seurauksena pitkäaikaismuistissasi olevat tiedot voivat sekoittua tai yhdistyä muihin tietoihin koodauksen aikana. Tämä voi vääristää tai keskeyttää muistosi (McLeod, 2008). Häiriöt voivat olla kahdenlaisia. Se voi olla joko takautuvaa (uusi tieto häiritsee vanhan muistamista) tai ennakoivaa (vanha tieto häiritsee uuden muistamista).

Seitsemän vinkkiä, jotka auttavat muistamaan

Lyhyesti tarkasteltujen selitysten perusteella olemme laatineet seitsemän vinkkiä, jotka auttavat sinua muistamaan, mitä sinun on tehtävä.

1. Kotitehtävät

Olemme nähneet, että muisti heikkenee ajan myötä. Siksi sinun on autettava kognitiivista järjestelmääsi. Voit esimerkiksi kirjoittaa almanakkaan tai post-it -lapulle tehtävät, jotka sinun on suoritettava. Kirjoittaminen ei vain auta sinua muistamaan, vaan se helpottaa myös tietojen yhdistämistä. Tämä johtuu siitä, että tarkistat tiedon kirjoittaessasi sitä.

2. Rentoudu

Korkea stressitaso voi vaikuttaa negatiivisesti kognitiivisiin toimiin, jotka liittyvät eksplisiittisten muistojesi muodostumiseen (Sandi, 2012).

Joskus olet ylikuormittunut niistä monista asioista, jotka sinun on tehtävä, ja olet stressaantunut. Tämä tarkoittaa, että et anna aivollesi aikaa käsitellä ja koodata oikein tietoja, jotka haluat muistaa myöhemmin. Tästä syystä muutaman sekunnin tai minuutin rentoutuminen, hengittäminen ja tauon pitäminen voivat auttaa sinua muistamaan asioita, jotka sinun on tehtävä.

3. Hyödynnä tunteitasi

Sinulla on tapana muistaa paremmin ne tapahtumat, jotka ovat olleet voimakkaiden tunteiden kyllästämiä. Tämä on todistettu useissa tutkimuksissa. Ne vahvistavat sen tosiasian, että tunnepitoiset tapahtumat muistetaan paremmin kuin neutraalit. Siksi tunteiden myrsky vaikuttaa positiivisesti pitkän aikavälin muistin suorituskykyyn (Cahill ja McGaugh, 1995; Bradley et al., 1992).

Edellä olevan perusteella voit lisätä todennäköisyyttäsi muistaa, kun linkittät tehtävät jollakin tunteella, mieluiten miellyttävällä. Tällä tavalla helpotat niiden lujittamista muistiin. Voit esimerkiksi miettiä, mitä haluat saavuttaa, ja yhdistää sen tehtävään. Jos sinun on vaikkapa tehtävä matematiikan läksyjä, voit yhdistää sen haluusi valmistua ja siihen, kuinka iloinen tulet olemaan kun se tapahtuu.

4. Järjestä tehtävät

Olemme nähneet, että samankaltaisilla tiedoilla on taipumus aiheuttaa häiriöitä. Kun järjestät odottavien tehtävien aikataulua, sinun on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä olemaan ajoittamatta kahta samankaltaista tehtävää samalle päivälle, sillä ne voivat häiritä toisiaan, kun yrität muistaa ne.

5. Käytä useita hakuvihjeitä

Yksi tapa muistaa on luoda useita hakuvihjeitä. Näiden on oltava sinulle tärkeitä tai merkityksellisiä. “Hakeminen riippuu palautuksen aikana käytettävissä olevien vihjeiden määrästä ja laadusta. Kun käytetään merkityksettömiä vihjeitä, haku voi epäonnistua. Haku voi epäonnistua myös silloin, kun aiemmin relevantti vihje muuttuu ajan myötä.” (Baddeley, Eysenck ja Anderson, 2010, s. 229).

Tämän saavuttamiseksi voit asettaa hälytyksen muistuttamaan tehtävästä, kirjoittaa muistiinpanon ja laittaa sen näkyvään paikkaan tai pyytää jotakuta muistuttamaan sinua, kun sen aika tulee.

6. Nuku hyvin

Jotta et unohda asioita, tiedon on oltava hyvin koodattuna ja tallennettuna. Sinun on vahvistettava ohje, jotta voit myöhemmin muistaa sen. Yksi prosessi on tässä hyvin tehokas: uni.

Diekelmann et al (2013) suorittivat tutkimuksen, jonka mukaan uni voi hyödyttää muistia. Sillä on positiivinen vaikutus tekoihin muistaa tehdä jotain (potentiaalinen komponentti) ja muistaa mitä tehdä (retrospektiivinen komponentti). Siksi sinun tulee varmistaa, että nukut aina hyvin.

Uni on yksi niistä prosesseista, jotka auttavat sinua muistamaan.

7. Koodaa ja hae samasta paikasta

Tiedämme, että tiedot muistetaan helpommin, kun koodauksen aikana esiintyvät signaalit ovat läsnä myös informaatiota haettaessa (Tulving, 1974). Tältä pohjalta ne muistikuvat, mihin koodasit nämä tiedot, auttavat muistamaan mitä sinun piti tehdä.

Jos sinulla on esimerkiksi työ- tai koulutehtävä, joka pitää olla valmis kolmen päivän sisällä, parasta mitä voit tehdä, on tallentaa nämä tiedot (“minun on saatava tehtävä valmiiksi kolmessa päivässä”) siihen huoneeseen, jossa opiskelet tai teet töitä. Toisin sanoen koodaat tiedot samaan paikkaan, josta aiot hakea ne.

Siksi sinun ei pitäisi yrittää tallentaa tällaisia tietoja esimerkiksi bussissa matkustaessasi, koska tämä ei ole se paikka, josta haluat hakea ne. Tavoitteena on, että konteksti, johon koodaat tai tallennat, on sama kuin missä muistat sen. Tästä syystä, jos siihen on mahdollisuus, pyri tekemään koe aina samassa huoneessa, jossa sinulle opetettiin aiheesta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Aivot ja ruoka: terveellisesti syöminen ei olekaan niin helppoa kuin miltä se näyttää
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Aivot ja ruoka: terveellisesti syöminen ei olekaan niin helppoa kuin miltä se näyttää

Aivot ja ruoka liittyvät läheisesti toisiinsa. Tunteet vaikuttavat ruokaan, ja päinvastoin, ruoka vaikuttaa tunteisiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Baddeley, A., Eysenck, M. y Anderson, M. (2010). Alianza Editorial.
  • Bradley, M. M., Greenwald, M. K., Petry, M. C., & Lang, P. J. (1992). Remembering pictures: pleasure and arousal in memory. Journal of experimental psychology: Learning, Memory, and Cognition18(2), 379.
  • Cahill, L., y McGaugh, J. L. (1995). A novel demonstration of enhanced memory associated with emotional arousal. Consciousness and cognition4(4), 410-421. https://doi.org/10.1006/ccog.1995.1048
  • Diekelmann, S., Wilhelm, I., Wagner, U., y Born, J. (2013). Sleep improves prospective remembering by facilitating spontaneous-associative retrieval processes. PloS one8(10), e77621. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077621
  • McLeod, S. A. (2008, December 14).Forgetting. Simply Psychology. simplypsychology.org/forgetting.html
  • Sandi, C. (2012). Influencia del estrés sobre las capacidades cognitivas. Ministerio de Educación.
  • Tulving, E. (1974). Cue-dependent forgettingAmerican Scientist, 62, 74-82. https://www.rotman-baycrest.on.ca/files/publicationmodule/@random45f5724eba2f8/AmerSci74_62.pdf

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.