Logo image
Logo image

Psyykkiset tekijät suorituskyvyn parantamisessa

3 minuuttia
Huippu-urheilijat väittävät, että jopa 90 % heidän menestyksestään pohjautuu psyykkiseen harjoitteluun ja kykyihin. Ammattiurheilussa ei ole suuria eroja urheilijoiden potentiaalin, harjoittelun tai fyysisten kykyjen välillä. Ratkaiseva menestystekijä löytyykin näinollen psykologian osa-alueelta.
Psyykkiset tekijät suorituskyvyn parantamisessa
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Vuosien saatossa kiinnostus urheilun psykologiseen puoleen on kasvanut. Tämä lisääntynyt kiinnostus on saanut psykologian ja urheilun ammattilaiset kysymään: mitkä psyykkiset tekijät vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn?

On sanomattakin selvää, että psyykkiset tekijät vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn. Tämä koskee niin eliittiurheilijoita kuin tavallisia harrastajiakin. Nyt meillä on todisteita tämän väitteen tueksi. Urheilun harrastajat, olivatpa he sitten ammattilaisia tai amatöörejä, voivat hyötyä tiettyjen psykologisten työkalujen kehittämisestä. Nämä työkalut voivat auttaa parantamaan heidän kapasiteettiaan ja suorituskykyään.

“Kamppailuissa voittaja ei ole aina vahvin mies tai nainen, vaan ennen pitkää voittaja on se, joka uskoo pystyvänsä siihen.”

-Arnold Palmer-

Some figure

Mitkä psyykkiset tekijät vaikuttavat fyysiseen suorituskykyyn?

On yleisesti tiedossa, että säännöllisellä fyysisellä harjoittelulla on hyötyjä terveydelle. Tutkimukset osoittavat yhä uudelleen ja uudelleen, että liikunta tekee hyvää mielenterveydelle, parantaen reaktioaikaa, tiimityöskentelykykyä ja itsetuntoa.

Kaikkein eniten suorituskykyyn urheilussa ja harjoittelussa vaikuttavat itseluottamus, motivaatio, tunteiden hallinta ja keskittyminen.

  • Motivaatio: Tämä on tärkeää millä tahansa osa-alueella, jolla haluat parantaa suorituskykyäsi. Ajattele urheilijoita, jotka kokevat jatkuvasti ylä- ja alamäkiä, voittoja ja tappioita. Heidän tapauksessaan sisäinen motivaatio ja rakkaus tekemiseen on yleensä se, mikä auttaa pääsemään yli huonosta syötöstä, heitosta tai paljon odotettua huonommasta tuloksesta.
  • Keskittyminen: Urheilijalla täytyy myös olla kyky keskittyä intensiivisesti. Jokainen liike, jopa kaikkein yksinkertaisin tai vaistonvaraisin, vaatii keskittymistä. Huonosti koordinoitu liike voi johtaa tappioon tai loukkaantumiseen ja pilata kuukausien valmistautumisen. Tämän vuoksi edes keskinkertaisesti harjoitellut urheilija ei yleensä menetä keskittymistään.
  • Tunteiden hallinta: Tunteiden ja epäilysten hallintaa kehittävät psyykkiset harjoitteet voivat olla ratkaiseva erottava tekijä menestyksen ja tappion välillä. Kun heikko tunteiden hallinta vaikuttaa urheilijan suorituskykyyn, on yleensä syynä se, että hän sallii tunteiden vaikuttaa keskittymiseensä.
  • Itsevarmuus: Viimeiseksi, luotto omiin kykyihin selviytyä tehtävästä menestyksekkäästi on oleellinen edellytys voittamiselle.

“Voit motivoida pelon tai palkinnon avulla, mutta molemmat metodit toimivat ainoastaan tilapäisesti. Ainoa pysyvä asia on itsemotivaatio.”

-Homer Rice-

Psyykkiset tekniikat fyysisen suorituskyvyn parantamisessa

Tunteet ovat vahvasti läsnä ammattiurheilussa. Ensinnäkin, urheilijoiden täytyy tunnistaa ja analysoida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Siten he voivat hyödyntää räätälöityjä tekniikoita suorituskyvyn ja varmuuden kehittämiseksi. Jos ne jätetään yksilöimättä, voi vaikutus olla haitallinen.

Urheilijat käyttävät eniten seuraavia tekniikoita suorituskyvyn parantamiseksi:

  • Tarkkaavaisuuden hallinta: Sekä sisäisen että ulkoisen huomion. Sisäinen tarkkaavaisuus on havainnointia mitä urheilijan omassa kehossa tapahtuu (ajatukset, sisäinen vuoropuhelu, tunteet ja liikkeet). Ulkoinen tarkkaavaisuus on urheilijan keskittymistä kehonsa ulkopuolella tapahtuviin asioihin.
  • Tavoitteiden asettaminen: Tämä auttaa urheilijaa luomaan yleisnäkemyksen työstä, joka on tehtävä. Hän voi myös luoda mielikuvan siitä, mitä on saavutettava tavoitteisiin pääsemiseksi.
  • Sisäiset ohjeet: Nämä ovat motivaatiota tai keskittymistä helpottavia viestejä tai kehoitteita.
  • Rentoutuminen: Rentoutumistekniikka voi olla mikä tahansa metodi, käytäntö tai toiminta, joka auttaa vähentämään henkistä ja/tai fyysistä jännitystä. Tarkoituksena on vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta ja korvata ne rauhallisuudella.
  • Mielikuvaharjoittelu: Mielikuvaharjoittelu tarkoittaa symbolista tapaa simuloida todellisuus. Visualisointi on äärimmäisen tehokasta sekä urheilijoilla että tavallisilla liikunnan harrastajilla.
Some figure

Lopuksi on tärkeää muistaa, että urheiluun (etenkin huippu-urheiluun) liittyy kipua ja kärsimystä. Kyse ei ole ainoastaan itse urheilun tuottamasta fyysisestä kivusta vaan kaikesta, mitä siitä epäsuorasti aiheutuu.

Tämän vuoksi urheilu on omiaan opettamaan sitkeyttä. Monet urheilijoiden käyttämistä psykologisista tekniikoista ovat sellaisia, joita me voimme hyödyntää myös muissa kilpailuhenkisissä ja erittäin vaativissa olosuhteissa.

“Inhosin jokaikistä minuuttia harjoittelussani, mutta sanoin itselleni ‘Älä luovuta. Kärsi nyt ja elä loppuelämäsi voittajana.'”

-Muhammad Ali, nyrkkeilyn maailmanmestari-

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.