Logo image
Logo image

Psykologinen valmistautuminen tupakoinnin lopettamiseksi

3 minuuttia
Kun ihminen aikoo lopettaa tupakanpolton, sen lisäksi että hän soveltaa tähän prosessiin joitakin ​​tekniikoita fyysisen riippuvuuden torjumiseksi, hänen olisi hyödyllistä tutkia myös syvempiä syitä, jotka ovat johtaneet riippuvuuteen sekä sitä merkitystä, jonka tupakka on ottanut hänen elämässään.
Psykologinen valmistautuminen tupakoinnin lopettamiseksi
Viimeisin päivitys: 03 syyskuuta, 2020

Päätös tupakoinnin lopettamisesta ei usein onnistu käytännössä, koska ihmisen psykologinen valmistautuminen ei ole ollut riittävää. Toisin sanoen hänen tahtonsa on voinut olla vahva, mutta strategiat taas heikkoja. Ehkä hänellä ei ole ollut selkeyttä niistä syistä, jotka ovat johtaneet tupakanpolttoon, tai hän ei ole vakuuttunut siitä, mitä etuja tupakoinnin lopettamisella todellisuudessa on.

Riippuvuus tupakasta on fyysistä, mutta myös psykologista. Ihminen ei tupakoi vain tavan takia, sillä tämän toiminnan takana on syitä, joita hän voi sivuuttaa. Tupakka, huolimatta siitä kuinka haitallista se on, tarjoaa myös jonkinlaista hyvinvointia tai helpotusta, vaikka se olisi ohimenevää. Siksi tupakoinnin lopettaminen tarkoittaa myös hyvästien sanomista tuolle helpotukselle ja hyvälle ololle.

Nikotiini on erittäin addiktoiva aine, ja siitä luopuminen vaatii ponnisteluja, mutta myös monissa tapauksissa psykologista valmistautumista ja älykkyyden harjoittelua. Mutta kaiken tämän ei tarvitse liittyä orgaaniseen teemaan. Kun ihminen alkaa tupakoida, hän kehittää tupakan ympärille kokonaisen sarjan erilaisia tapoja ja käyttäytymistä. Tupakoinnin lopettaminen tarkoittaa myös kaiken tämän käyttäytymisen ympärille kietoutuneen viitekehyksen taakse jättämistä.

Tupakoinnin ympärille liittyvä käyttäytyminen voidaan yhdistää esimerkiksi sosiaalisiin olosuhteisiin, aterian jälkeisiin hetkien sekä yksinäisyyden tai ahdistuksen aiheuttamiin tunteisiin. Psykologinen valmistautuminen älykkäällä harjoittelulla voisi auttaa vähentämään näille konteksteille altistumista niin paljon kuin mahdollista – etenkin tupakoinnin lopettamisen alkuaikoina.

“Pidä huolta kehostasi. Se on ainoa paikka, joka sinulla on elääksesi.”

-Jim Rohn-

Some figure

Tupakoinnin syyt

Argentiinalainen psykoanalyytikko Gustavo Chiozza on luonut mielenkiintoisen analyysin sekä tupakoinnin syistä että tupakoivien ihmisten suvaitsemattomuuden syistä, joka on tänä päivänä niin laajalle levinnyt. Hänen mukaansa tupakka on tupakoitsijalle eräänlainen “henkinen ruoka”. Lisäksi Chiozza on myös huomauttanut, että kyse ei tupakoitsijalle ole niinkään tupakansavusta elimistössä, vaan siitä tulesta, joka tavan synnyttää.

Hän toteaa, että suuri joukko ihmisiä aloittaa tupakoinnin murrosiän ja nuoruuden aikana, ja että yleensä he tekevät niin varastamalla savukkeita vanhemmiltaan tai toiselta tupakoivalta aikuiselta. Tässä mielessä tupakoinnin juuret löytyvät rikkomuksen merkityksestä. Symbolisessa mielessä tuli varastetaan, kuten Prometheus teki, jotta hänestä tulisi tasavertainen jumalten kanssa. Teini-ikäisillä tämä teko vastaa pääsyä aikuisten maailmaan.

Alkuperäinen ryöstö, kyseinen sisäänpääsy aikuisten maailmaan, aiheuttaa myös tajuttoman syyllisyyden tunteen, jota lisää tänä päivänä suvaitsemattomuus tupakoivia ihmisiä kohtaan lähes kaikissa tiloissa. Kun tämä rikkomus ja syyllisyyden tunne yhdistetään suureen jännitteeseen aikuisten maailman kanssa, halu tupakoida kasvaa ja samoin kasvaa myös itsensä rankaiseminen. Tämän myötä ilmestyisi pakko, josta on erittäin vaikea päästä eroon.

Syyt tupakoinnin lopettamiselle

Palaamalla edelliseen kohtaan; tupakoitsijasta löytyy ahdistusta, syyllisyyttä ja itsensä rankaisemista. Kaiken tämän lähtökohtana on yleensä murrosikä, jolloin tupakka oli symbolisesti ilmoitus saapumisesta aikuisten maailmaan. Jos tuo aikuisten maailma kuitenkin torjuu tämän ilmoituksen tai se aiheuttaa erittäin voimakkaita jännitteitä, tupakointitapa saa entistä syvempiä juuria.

Viimeinkin, vaikka tämä voi kuulostaa järjettömältä, ihmiset polttavat sanoakseen “minä olen”. Ja kun sanomme näin, tunnemme syyllisyyttä. Pitkälti lähes kaikki tupakoivat ihmiset voivat käydä läpi ahdistuksen ja syyllisyyden tunteita, yhdistyneinä siihen vakuuttuneisuuden tunteeseen, jota ihminen tuntee tupakoidessaan. Se on miellyttävää ja palkitsevaa, mutta samalla itsetuhoista.

Tupakoinnin lopettamisen syyt ovat lähes yhtä tärkeitä kuin tupakoinnin syyt. Jos motivaatio on sensuuria, alitajuisesti sen oletetaan kokevan uudelleen lapsuuden aikaisia rajoituksia aikuisten edessä. Tästä syystä monet ihmiset epäonnistuvat yrittäessään lopettaa tupakointia: jossain hyvin syvällä heidän sisällään he kokevat sen kapinasta luopumisena ja ”olemisen lopettamisena”.

Some figure

Psykologinen valmistautuminen

On arvioitu, että noin 60 % tupakoivista ihmisistä yrittää lopettaa tupakoinnin jossain vaiheessa elämäänsä, mutta vain 10 % heistä onnistuu tässä tehtävässä. Useimmissa tapauksissa tämä johtuu siitä, että on olemassa tiedoton voima, joka lopulta voittaa tupakan lopettamista kannattavat tietoiset motiivit.

Kenties yksi hyvä idea tupakoinnin lopettamiseksi olisi pyrkiä näkemään tiettyjä tekniikoita kauemmas ja aloittaa pikemminkin ymmärtämällä, mitä savuke todella merkitsee jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Erityisesti tässä prosessissa voi auttaa se, että pyrit muistamaan ne ensimmäiset hetket, jolloin aloitit tupakoinnin. Millaiset olosuhteet ympäröivät kyseistä hetkeä? Mitä tunteita tupakointi tuolloin tuotti sinussa? Mitä tunteita se tuottaa sinussa juuri nyt? Missä tilanteissa sinusta tuntuu eniten, että sinun täytyy saada tupakkaa?

Tupakkariippuvuudella on tietysti erittäin vahva fysikaalinen komponentti ja orgaanisesta näkökulmasta tämän käsittelemiseksi on jo olemassa monia tehokkaita apuaineita aina nikotiinilaastareista sähkötupakkaan. Mikä toisinaan tässä prosessissa kuitenkin epäonnistuu, on motivaatio lopettaa. Psykologinen valmistautuminen tupakoinnin lopettamiseksi, eli tutkimalla sitä, mitä tupakointi elämässämme merkitsee, voi auttaa meitä ymmärtämään tämän haitallisen tavan tuottamia itsetuhoisia akseleita. Ja ehkä se, mitä tämän näkökulman kautta voi syntyä, on se, että sallimme viimein myös tupakointia vahvemman halun synnyn; halun lopettaa itsemme vahingoittaminen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


Marqueta, A., Jiménez-Muro, A., Beamonte, A., Gargallo, P., & Nerín, I. (2010). Evolución de la ansiedad en el proceso de dejar de fumar en fumadores que acuden a una Unidad de Tabaquismo. Adicciones, 22(4), 317-324.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.