Koulutus- ja kehityspsykologia

Opi, miten kypsymme kognitiivisella sekä psyykkisellä tasolla ja mitkä ovat tärkeimmät tekijät lasten ja nuorten oppimisessa. Tutustu myös parhaisiin tutkimuksiin sekä teorioihin, jotta voit vastata paremmin ongelmiin lapsesi käyttäytymisessä tai tunne-elämässä.

Integratiivinen psykoterapia skitsofrenian hoidossa

Nykyään skitsofrenian hoitoon löytyy useita erilaisia ​​psykologisia interventiomenetelmiä, joista integratiivinen psykoterapia on yksi. Tänään haluamme valottaa aihetta enemmän. Skitsofrenia on epävakaan suunnan läpikäynyt mielenterveyden häiriö, jota ovat hallinneet niin Kraepelinin edustama pessimistinen psykiatrinen näkemys kuin psykoanalyysin visio, joka näki tämän…

Human Connectome Project: neuronikartta ihmisaivoista

Human Connectome Project (HCP) -projekti käynnistettiin heinäkuussa 2009 osana Yhdysvaltain terveysviraston viisivuotista, 21,3 miljoonan dollarin hanketta. Projektin tavoitteena on: Antaa kooste hermostosta. Tarjota käyttöliittymä, jonka kautta tutkijat voivat graafisesti navigoida tietoja. Saada uutta tietoa ihmisen aivoista. Hagmann, yksi projektin tutkijoista,…

Kuinka toimia, jos luokassa on hankala oppilas?

Jos hankala oppilas tahallisesti haastaa auktoriteettiasi opettajana, et välttämättä osaa reagoida oikein. Saatat menettää itsehillintäsi ja tehdä sopimattomia eleitä, mikä voi saada muut oppilaat kiusaamaan ja pilkkaamaan sinua sekä vaikeuttaa jännitteiden hälventämistä. Lue nämä vinkit, jotta osaat toimia tässä tilanteessa.

Motiivit ja motivaatio: mitä eroa niillä on?

Miksi teet asioita? Mitkä ovat motiivisi? Mikä motivoi sinua toimimaan tietyllä tavalla? Tarkoittavatko motiivit ja motivaatio samaa asiaa? Motiivit ja motivaatio ovat kaksi toisiinsa liittyvää asiaa, mutta niiden merkitys on eri. Ne ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä. Näiden kahden käsitteen välisen…

Divergentti ajattelu lapsilla

Lapsilla divergentti ajattelu on poikkeuksellinen kyky. Heidän avoin mielensä on täynnä mahdollisuuksia ja epätavanomaista, omaperäistä ja jatkuvaa päättelyä. Joskus tämä luova potentiaali kuitenkin katoaa, kun lapset kasvavat ajattelutapoja ja näkökulmia yhtenäistävässä oppijärjestelmässä. Useimmat meistä tietävät, että rohkeus ajatella muista poikkeavalla…

Erilaisia oppimismenetelmiä

Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia oppimismenetelmiä. Merkityksellinen oppiminen riippuu aivan yhtä paljon opetusprosessista kuin myös tavasta, jolla oppilaat prosessoivat opetuksen. Kasvatuspsykologit ovat käyttäneet paljon aikaa molempien näkökulmien tutkimiseen ja ovat keksineet teorioita niiden parantamiseksi. Oppimismenetelmien päätavoitteena on tehdä oppilaista tehokkaampia…

Montessorimenetelmä ja sen vaikutus tänä päivänä

Maria Montessori loi opetusmenetelmän, joka mullisti varhaiskasvatuksen alaa. Menetelmässä korostetaan erityisesti pelejä, jotka tekevät siitä täydellisen menetelmän monien taitojen ja kykyjen kehittämiseen lapsilla. Montessorimenetelmä muutti lopulta koko alan. Monet lastentarhat tarjoavat erinomaisen esimerkin tästä menetelmästä. Tarkoitamme vapaaehtoista koulutusta, jossa keskitytään…

Koulutus John Deweyn silmissä

John Dewey (1859-1952) oli yksi historian tärkeimmistä koulutuspsykologeista. Hänen mallinsa tällä alalla olivat osa viime vuosisadan pedagogista vallankumousta. Jopa nykyään osa koulutusjärjestelmistämme raahaa Deweyn edistysten perässä. Tässä artikkelissa puhumme yhdestä hänen klassisimmasta työstään, teoksesta ”Experience and Education”. Tässä kirjassa Dewey esittää synteesin…

Pienten narsistien vanhemmat

Monien pienten narsistien vanhemmat uskovat, että heidän lapsensa on suloisin ja viisain. Heidän lapsi on se, joka saa parhaat arvosanat ja tekee kaiken hyvin… Se on luonnollista. Loppujen lopuksi olemme kaikki pohjimmiltamme erityisiä ja ainutlaatuisia. Jos kuitenkin kiinnität huomiosi jatkuvasti…

Kuinka teinit muodostavat identiteettinsä?

On tärkeää pitää mielessä, että teinit muodostavat identiteettinsä nuoruuden aikana ja käyvät läpi monia muutoksia. Nuoruus on aikaa, joka kestää murrosiän alusta (13-14 vuoden iästä) 18 vuoden ikään asti. Ihmiset pitävät sitä yleensä vaikeana vaiheena, mutta monet ihmiset käyvät nuoruuden…

Häirintämenetelmä juurruttaa lapsiin kurinalaisuutta

Häirintämenetelmä on yleensä hyvä käyttäytymisen hallintaväline, varsinkin nuorten lasten kohdalla. Nuoren lapsen kiinnostuksen ja huomiokyvyn kääntäminen voivat auttaa sinua välttymään tilanteilta, jotka voivat johtaa ei-toivottuun käyttäytymiseen. Häirintä on tehokas menetelmä, kun vanhemmat uskovat lastensa käyttäytymisen olevan ongelmallista. Se on hyödyllistä…

Itseohjattu oppiminen: mitä se on, ja miksi se on tärkeää?

Itseohjattu oppiminen on läheisessä suhteessa tapaan, jolla ihmiset säätelevät tunteita, kognitioita, käyttäytymistä ja ympäristöllisiä puolia oppimiskokemuksen aikana. Tämän lisäksi tiedämme, että on tärkeää kyetä hallitsemaan mieltä oppimisprosessien kannalta. Mitä aikaisemmin opimme tekemään tämän, sitä menestyksekkäämpää ja tyydyttävämpää koulutuskokemuksemme on. On olemassa…

Paradigman muutokset koulutuksessa

Nykyään teknologia etenee niin nopeasti, ettemme kykene pysymään perässä. Nuorimmat sukupolvet kasvavat tuttipullo yhdessä kädessä ja tabletti toisessa. Nykyinen koulutusjärjestelmä ei enää sovi heille, ja siksi koulutuksessa onkin paradigman muutoksen aika. Ei ole kyse siitä, että jotkut yhteiskuntamme sektorit olisivat…

Kauneus on sitä, että hyväksymme itsemme

Ei ole olemassa mitään kauniimpaa kuin se, että hyväksymme itsemme. Ei ole olemassa mitään suurempaa tyydytystä kuin arvomme, vahvuuksiemme ja tarpeidemme löytäminen. Vain sitten voimme tehdä parhaat päätökset. Ne päätökset, jotka auttavat meitä tuntemaan vapautta ja olemaan täynnä sitä erityistä kauneutta,…

Siegfried Bernfeld ja sosiaalinen koulutus

Siegfried Bernfeld oli ensimmäisen sukupolven psykoanalyytikko, jolla oli aikanaan tärkeä rooli, mutta joka myöhemmin epäoikeudenmukaisesti unohdettiin. Hänen työnsä oli todella mielenkiintoista ja hänen edistyksensä ovat edelleen merkityksellisiä tänäkin päivänä. Anna Freud sanoi, että Siegfried Bernfeld oli ainut laatuaan. Ja itse…