Liikkeeseen perustuva oppiminen

Olemme kehittyneet monilla alueilla viime vuosikymmenten aikana. Suosituin opetus- ja oppimismenetelmä luokkahuoneessa on kuitenkin edelleen se perinteinen, jossa opiskelija toimii vain tiedon vastaanottajana.
Liikkeeseen perustuva oppiminen
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 11 maaliskuuta, 2023

Perinteisesti opetus- ja oppimisprosessi oppilaitoksissa toteutetaan passiivisesti. Luokkahuoneet ovat täynnä lapsia, jotka toimivat passiivisina tiedon vastaanottajina. Tällä pedagogisella tyylillä on merkittäviä puutteita ja rajoituksia kaikkien opiskelijoiden kannalta, mutta erityisesti tiettyjen erityisryhmien kannalta. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, kuten tässä artikkelissa esittelemämme liikkeeseen perustuva oppiminen eli Movement Based Learning (MBL).

Jotkut koulut ovat kyllä tehneet muutoksia aktiivisempaan oppimismuotoon päin. Esimerkiksi aktiivisten taukojen toteuttaminen. Nämä tauot ovat pieniä liikejaksoja, jotka auttavat lapsia tyhjentämään päänsä ja aktivoimaan kehoaan ja mieltään. Vaihtoehto, josta tässä artikkelissa puhumme, menee kuitenkin pidemmälle ja se integroi liikkeen perustavanlaatuiseksi osaksi oppimisprosessia.

Liikkeeseen perustuva oppiminen vs. istumapainotteinen oppiminen.
Nykyisessä koulujen pedagogisessa tyylissä lapset ovat passiivisia. Tämä asettaa monia rajoituksia.

Liikkeeseen perustuva oppiminen

Tämä innovatiivinen menetelmä taistelee eräitä luokkahuoneessa havaittuja tärkeimpiä ongelmia vastaan. Monet opettajat joutuvat esimerkiksi olemaan tekemisissä lasten kanssa, jotka liikkuvat jatkuvasti tuoleillaan, ottavat sopimattomia asentoja, puhuvat opettajan päälle, ovat hajamielisiä tai lakkaavat kiinnittämästä huomiota. Itse asiassa lapsille ei ole luonnollista pysyä staattisina ja passiivisina. Liikkuminen on välttämätöntä heidän kognitiivisen kehityksensä ja akateemisen suorituskykynsä parantamiseksi.

Siksi liikkeeseen perustuva oppiminen ehdottaa luopumaan istumakulttuurista luokkahuoneessa, saamaan lapset nousemaan tuoleiltaan ja antamaan heille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti oppimiseensa. He oppivat tekemällä, toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta ympäristön ja ihmisten kanssa. Mikä tärkeintä, he oppivat kehonsa liikkeen kautta.

Liikkeeseen perustuvan oppimisen edut

Olemme niin tottuneet perinteisiin koulutusmenetelmiin, että liikkeeseen perustuva oppiminen saattaa tuntua oudolta tai hullulta ehdotukselta. Mutta se on varmasti tehokasta. Sen tärkeimpiä etuja ovat:

1. Se auttaa torjumaan istumapainotteista elämäntapaa ja lasten ylipainoa

Maailmassa on tällä hetkellä todellinen lasten ylipainon ja liikalihavuuden ongelma. 35-40 prosenttia alaikäisistä on jossain määrin ylipainoisia. Lapset istuvat paikallaan aina vain yhä enemmän.

Liikkeeseen perustuva oppiminen auttaa kääntämään tämän suuntauksen. Se ei edistä vain alaikäisten fyysistä, vaan myös psyykkistä terveyttä. Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että liikunta auttaa ylipainoisia lapsia parantamaan ajattelukykyään ja matemaattisia taitojaan.

2. Se parantaa huomion ja impulssien hallintaa

Yksi niistä väestöryhmistä, joilla on eniten vaikeuksia sopeutua luokkahuoneen ainaiseen istumiseen ja passiivisuuteen, ovat lapset, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Heille on erityisen vaikeaa säädellä huomiotaan ja hallita impulssejaan. Heille liikkumisesta voi olla hyötyä oppimisessa.

Tutkimukset viittaavat siihen, että fyysinen aktiivisuus helpottaa lasten kykyä keskittyä ja ajatella sekä siirtyä tehtävästä toiseen. Reaktiotarkkuuden ja ärsykkeiden käsittelyn havaittiin parantuneen liikkumisen jälkeen sekä terveillä lapsilla että ADHD-lapsilla. Lisäksi molemmissa ryhmissä suorituskyky parani lukemisen ja laskennan alueilla.

3. Se edistää kognitiivisia prosesseja

Liikunta ja liike parantavat myös muita henkisiä prosesseja, kuten luovuutta, havaintoa, muistia, sanallista kykyä ja kognitiivista kehitystä. Fyysinen aktiivisuus voi jopa edistää älykkyysosamäärän ja akateemisen suorituskyvyn paranemista.

4. Se edistää tehokkaampaa oppimista

Lopuksi (ja tämä on epäilemättä halutuin tavoite kouluissa) liikkeeseen perustuva oppiminen helpottaa oppilaiden tiedon lujittamista.

Yhtäältä tämä johtuu lapselle annetusta aktiivisesta roolista, jolloin lapsi voi olla vuorovaikutuksessa tiedon kanssa ja synnyttää siten merkittävää oppimista. Se johtuu kuitenkin myös siitä, että fyysinen aktiivisuus edistää synaptista plastisuutta ja hermosolujen määrän kasvua hippokampuksessa. Tämä on aivoalue, joka liittyy muistiin ja oppimiseen.

Lapset liikkuvat luokassa.
Liikkeeseen perustuva oppiminen edistää kognitiivisia prosesseja.

Kuinka soveltaa liikkeeseen perustuvaa oppimista luokkahuoneessa

Tämän koulutusmenetelmän edut ovat kiistattomat. Sen käyttäminen päivittäin luokkahuoneessa on kuitenkin haaste. Opettajan on kyettävä herättämään opiskelijoiden kiinnostus ja rohkaisemaan heitä osallistumaan mielekkääseen toimintaan, jonka avulla he voivat tutkia ja olla vuorovaikutuksessa.

Luovuus on avainasemassa tämän saavuttamisessa. Vaihtoehdot vaihtelevat niinkin yksinkertaisista kuin seisominen tai vapaa liike aina vain monimutkaisempiin. Esimerkiksi:

  • Kuntosalin luominen luokkahuoneeseen. Sille annetaan teema, opiskelijoiden parhaillaan opiskeleman aineen mukaisesti.
  • Jokaiselle oppilaalle annetaan paperi (jossa on termi tai määritelmä) ja heitä pyydetään etsimään huoneessa joku toinen, jolla on vastaava paperi.
  • Suunnitellaan kilpailu, jossa vastaus on jokin liike. Esimerkiksi hyppääminen tarkoittaa “kyllä” ja kyykistyminen tarkoittaa “ei”.

Nämä ovat vain muutamia ehdotuksia, mutta vaihtoehtoja on monia. Tärkeintä on, että opiskelijat eivät pysy paikallaan ja että he osallistuvat keholliseen oppimiseen. Lisäksi toiminnan tulee olla mielekästä ja kiinnostavaa.

Liikkeeseen perustuvalla oppimisella on epäilemättä myönteinen vaikutus oppimiseen sekä lasten fyysiseen, henkiseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Koulutus John Deweyn silmissä
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Koulutus John Deweyn silmissä

John Dewey oli yksi historian tärkeimmistä koulutuspsykologeista. Hänen mallinsa tällä alalla olivat osa viime vuosisadan pedagogista vallankumoust...  • Davis, C. L., Tomporowski, P. D., McDowell, J. E., Austin, B. P., Miller, P. H., Yanasak, N. E., … & Naglieri, J. A. (2011). Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial. Health psychology30(1), 91.
  • Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. (2013). Exercise improves behavioral, neurocognitive, and scholastic performance in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of pediatrics162(3), 543-551.
  • Sattelmair, J., & Ratey, J. J. (2009). Physically Active Play and Cognition: An Academic Matter?. American journal of play1(3), 365-374.
  • Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The relationship between physical activity and cognition in children: a meta-analysis. Pediatric exercise science15(3), 243-256.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.