Konservatiivisten vanhempien kanssa kasvamisen hyvät ja huonot puolet

Kasvaminen konservatiivisessa perheessä tuo mukanaan erilaisia käytäntöjä, jotka vaikuttavat lapsen persoonallisuuteen.
Konservatiivisten vanhempien kanssa kasvamisen hyvät ja huonot puolet
Elena Sanz

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Perheympäristö, jossa kasvoit, ja vanhempiesi kasvatustyyli ovat varmasti muovanneet sinua. Ne ovat vaikuttaneet asenteisiisi ja arvoihisi, itsestäsi luomaasi kuvaan ja tapaan, jolla suhtaudut muihin. Jokaisella kasvatustyylillä on hyvät ja huonot puolensa. Tänään haluamme pohtia sitä, kuinka konservatiivisten vanhempien kasvatustyyli vaikuttaa heidän lapsiinsa.

Nämä tiedot ovat luonnollisesti tärkeitä, jos sinulla on lapsia tai suunnittelet lasten hankkimista. On tärkeää olla tietoinen siitä, kuinka toimintasi vaikuttaa heidän elämäänsä. Se on erittäin hyödyllistä myös silloin, jos sinä itse kasvoit konservatiivisten vanhempien tai huoltajien kasvattamana, sillä se on saattanut jättää sinuun jälkensä.

Konservatiiviset vanhemmat

Ei ole mahdollista tehdä yhtä tarkkaa määritelmää konservatiivisista vanhemmista, koska kaikki ovat erilaisia. Heille on kuitenkin aina ominaista perinteiden, ikähierarkian ja moraalin arvostaminen ja kunnioittaminen. He, kuten kaikki muutkin vanhemmat, yleensä välittävät oman ideologiansa lapsilleen.

Yhdistämme konservatiiviset ihmiset monta kertaa tiettyihin poliittisiin ja uskonnollisiin ideologioihin, mutta aina ei ole kyse niistä. Pohjimmiltaan konservatiivisuus merkitsee tiettyä haluttomuutta muuttaa (henkilökohtaista ja sosiaalista)  lujaa vakaumusta siitä, että tavanomainen moraali on sopivin.

Nämä ajatukset voivat ilmetä hyvin eri tavoin. Kaikki konservatiiviset perheet eivät ole yhtä autoritaarisia, vaativia tai tinkimättömiä. Siitä huolimatta on tiettyjä yhteisiä piirteitä, jotka vaikuttavat heidän lastensa kasvatukseen.

Konservatiivisten vanhempien lapset.
Konservatiiviset vanhemmat uskovat lujasti perinteiseen moraaliin ja välittävät sen lapsilleen.

Konservatiivisten vanhempien kasvatuksen hyvät ja huonot puolet

Nykyään konservatiiviset perheet eivät ehkä vaikuta hyvältä kasvuympäristöltä. Niillä on kuitenkin tiettyjä etuja ja myönteisiä ominaisuuksia lapsille. Niistä erottuvat seuraavat:

Kiintymys ja sen ilmaiseminen

Vaikka yleensä yhdistämme konservatiiviset vanhemmat tiukkaan vanhemmuuteen, jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että he ovat yleensä helliä. Tiukkuus ei näytä olevan näissä tapauksissa ristiriidassa affektiivisuuden kanssa. Affektiivisuus on keskeinen osa vanhempien ja lasten välistä suhdetta. Se ilmaistaan rohkaisevilla sanoilla, fyysisellä kontaktilla ja toistuvilla kiintymyksenilmaisuilla.

Kunnioitus

Perinteisissä arvoissa kunnioitus on yksi peruspilareista. Näin ollen lapset, jotka kasvavat tällaisessa ympäristössä , oppivat yleensä olemaan kohteliaita ja ystävällisiä sekä suhtautumaan asianmukaisesti auktoriteettiin. Lisäksi heillä on arvostava asenne vanhempia sukulaisia kohtaan. Tämä mahdollistaa todella rikkaan kanssakäymisen sukupolvien välillä.

Vastuullisuus

Kyky olla vastuuntuntoinen, ahkera ja sitkeä voi myös olla edistyneempi konservatiivisten vanhempien kanssa kasvaneilla ihmisillä. Lapset yleensä oppivat ottamaan vastuun velvollisuuksistaan, täyttämään koulu- ja kotivelvoitteensa ja hyväksymään tekojensa seuraukset.

Rajat

Tämäntyyppiset vanhemmat ovat yleensä hyviä valvomaan lastensa rajoja. He todennäköisemmin viivyttelevät, rajoittavat tai valvovat teknisten laitteiden käyttöä ja aikaa, jonka lapset saavat viettää ulkona. Lisäksi he puoltavat jokaisen kasvuvaiheen elämistä biologisesti ja emotionaalisesti oikeaan aikaan.

Kuulumisen tunne

Yksi suuri hyöty on se, että lasten on mahdollista kehittää suurempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä johtuu siitä, että perinteet, rituaalit ja yhteinen aika luovat yhteenkuuluvuutta perheeseen.

Konservatiivisten vanhempien kanssa kasvamisen haitat

Valitettavasti kaikki ei ole hyvää. Tämäntyyppisissä perheissä on erilaisia käytäntöjä ja asenteita, jotka voivat olla erittäin haitallisia lasten emotionaalisen kehityksen kannalta. Seuraavat ovat mainitsemisen arvoisia:

Emotionaalinen tukahduttaminen

Huolimatta olemassa olevasta kiintymyksestä on todennäköistä, että nämä vanhemmat käsittelevät väärin lastensa tunneilmaisua. Vanhemmat haluavat jatkuvasti tottelevaisuutta ja kunnioitusta. Siksi he saattavat pitävät lastensa raivokohtauksia, vihanilmauksia, erimielisyyttä tai inhoa sietämättöminä. Konservatiiviset vanhemmat moittivat, rankaisevat ja tukahduttavat lapsiaan sen sijaan, että he ymmärtäisivät ja tukisivat heitä.

Vapauden puute yksilöllisyyden muodostumisessa

Konservatiiviset vanhemmat odottavat lastensa noudattavan tiettyjä arvoja ja odotuksia. Tämä tarkoittaa, että he eivät yleensä salli lasten yksilöllisyyden vapaata muodostumista. He uskovat, että lasten asenteiden tulee olla samanlaisia kuin heidän omansa. Tämä sisältää heidän lastensa näkemyksen elämästä ja mahdolliset tulevaisuudensuunnitelmat.

Lisäksi, konservatiivisuuden asteesta riippuen perheessä voidaan paheksua, jos poika haluaa tanssijaksi, tytär haluaa käydä töissä kodin ulkopuolella ja olla sinkku tai jollakin lapsella on perheestä poikkeava ideologia tai uskonto.

Teini-ikäinen poika valehtelI isälleen.
Yksi tämän vanhemmuuden suurimmista haitoista on pakotus ja vapauden puute henkilökohtaisen kehityksen kannalta.

Suvaitsemattomuus

Yllä olevaan liittyen konservatiiviset perheet voivat olla tietyiltä osin suvaitsemattomia. Tämä asenne voi aiheuttaa suurta vahinkoa lapselle, esimerkiksi jos tämän seksuaalinen suuntautuminen on “normaalista” poikkeava.

Konservatiiviset vanhemmat voivat välittää näitä ajatuksia lapsilleen, ja nämä kehittävät rasistisia, seksistisiä ja homofobisia ajatuksia. Kuten sanottu, tämä ei kuitenkaan päde kaikkien kohdalla, koska jokainen perhe on erilainen.

Fyysinen rangaistus

Jotkut tutkimukset ovat havainneet, että konservatiiviset (erityisesti uskonnolliset) perheet käyttävät useammin fyysistä rangaistusta oikaisukeinona kun muut perheet. Tämä menee samassa linjassa tottelevaisuuden sekä hierarkkisten ja vertikaalisten suhteiden luomisen kanssa.

Fyysisen rangaistuksen kielteiset vaikutukset lapsiin ovat hyvin tiedossa ja dokumentoituja. Sillä voi olla suuria emotionaalisia seurauksia.

Lapset omaksuvat saman asenteen kuin konservatiiviset vanhempansa

Lopuksi on syytä mainita, että konservatiivisten vanhempien kanssa kasvaminen lisää sitä todennäköisyyttä, että lapsetkin omaksuvat samanlaisia asenteita. Tämä on todistettu tutkimuksissa, joissa havaittiin, kuinka lapsilla on tapana samaistua samaa sukupuolta olevien vanhempien asenteisiin ja toistaa niitä.

Lyhyesti sanottuna jokainen perhe voi itse valita kasvatustyylinsä, jota he haluavat soveltaa. On kuitenkin tärkeää olla tietoinen siitä, kuinka tämä valinta voi vaikuttaa heidän lapsiinsa ja niihin aikuisiin, joita heistä tulee.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Boshier, R., & Thom, E. (1973). Do conservative parents nurture conservative children?. Social Behavior and Personality: an international journal1(2), 108-110.
  • Ellison, C. G., Bartkowski, J. P., & Segal, M. L. (1996). Do conservative Protestant parents spank more often? Further evidence from the National Survey of Families and Households. Social Science Quarterly, 663-673.
  • Wilcox, W. B. (1998). Conservative Protestant childrearing: Authoritarian or authoritative?. American Sociological Review, 796-809.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.