Seksuaalisen suuntautumisen monta tyyppiä

26.9.2019

Seksuaalinen suuntautuminen ja ihmissuhteissa tuntemasi vetovoima kehittyy nuoruudessa 12-16 vuoden iässä. Useimmat ihmiset tuntevat vetoa vastakkaiseen sukupuoleen ja pienempi osa viehättyy samasta sukupuolesta tai molemmista sukupuolista.

Joka tapauksessa ihmissuhteissa tuntemaasi vetovoimaa ohjaavat biopsykososiaaliset tekijät. Tämä on selvää silloin, kun tunne on niin vahva että se saa meidät valitsemaan jonkun henkilön toisen henkilön sijaan, vaikka valintaa ei ymmärretäkään tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Seksuaalinen käyttäytyminen on monimutkaista. Käytös ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa seksuaaliseen suuntautumiseen. Siihen vaikuttavat myös ikä, tilanteet, fantasiat ja kiintymys. Amerikkalainen psykologinen järjestö (APA) kertoo, että kaikkea seksuaalista toimintaa, joka ei vahingoita yksilöä, hänen kumppaniaan tai kolmansia osapuolia fyysisesti tai henkisesti, tulisi pitää seksuaalisena muutoksena ja siten sitä pitää kunnioittaa.

erilaset seksuaaliset suuntautumiset

”Mitä tulee parisuhdekysymyksiin, minun yleinen näkökulmani on se, että vapaus tarkoittaa vapautta kaikille. Ihmisten pitäisi olla vapaita valitsemaan sellaisen suhteen kuin he itse haluavat.”

-Dick Cheney-

Seksuaalisen suuntautumisen tyypit

Seksuaalinen suuntautuminen viittaa seksuaalisen, henkisen tai romanttisen kiintymyksen tuntemiseen tiettyä sukupuolen määrittämää ihmisryhmää kohtaan. Seksuaalinen suuntautuminen koostuu neljästä pääryhmästä.

Vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostuneet ihmiset ovat heteroseksuaaleja. Homoseksuaalit ovat kiinnostuneet samasta sukupuolesta. Biseksuaalit ovat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita molemmista sukupuolista. Aseksuaaleilla ei ole lainkaan seksuaalista suuntautumista.

tykkääkö pojista, tytöistä, kummistakin vai ei kenestäkään

Vaikka seksuaalisuuden pääasiallinen kahtiajako on yhä heteroseksuaalit-homoseksuaalit, on epäyhtenäisyys kasvussa seksuaalisen suuntautumisen kannalta ja uusia termejä luodaan päivittäin. Uusien trendien joukossa on sellaisia, jotka perustuvat subjektiiviselle ilmiölle, kuten:

  • Panseksuaalisuus. Tällä viitataan usein myös omniseksuaalisuuteen, polyseksuaalisuuteen tai triseksuaalisuuteen. Tätä seksuaalista suuntautumista kuvaa seksuaalinen tai romanttinen kiintymys muihin omasta sukupuolesta riippumatta. Panseksuaalit voivat siis olla kiinnostuneita miehistä, naisista ja ihmisistä, jotka eivät tunnista itseään kummaksikaan sukupuoleksi mukaan lukien esimerkiksi interseksuaalit sekä transseksuaalit.
  • Demiseksuaalisuus. Demiseksuaalisuuden ominaisuutena on seksuaalisen kiiintymyksen ilmestyminen vain joissakin tapauksissa ja vain silloin kun vahva tunneside tai intiimi side on luotu.
  • Akoiseksuaalisuus. Tällaisen seksuaalisen suuntautumisen omaavat ihmiset tuntevat kiintymystä muihin, mutta eivät koe tarvetta vastavuoroisuuteen.
  • Autoseksuaalisuus. Itseään kohtaan tuntema kiintymys. Se on kuin eräänlaista itserakkautta.
erilaisia pareja

Monet näistä leimoista eivät ole peräisin psykologian tai biologian alalta kuten termit heteroseksuaali ja homoseksuaali. Sen sijaan ne esiintyivät osana sosiaalista liikettä tasa-arvoisuuden puolesta. Tämän liikkeen tavoitteena oli osoittaa oikeaksi ja antaa enemmän näkyvyyttä eri tavoille ilmaista seksuaalisuutta.

Emme sisällyttäneet transseksuaaleja tähän osioon, sillä transseksuaalisten ihmisten seksuaalinen suuntautuminen on heidän sukupuolisuuntautumisestaan riippumaton. Esimerkiksi mies voidaan luokitella naiseksi ja hän voi olla lesbo tai heteroseksuaali.

”Ole kuka olet ja sano mitä tunnet, koska heillä jotka välittävät siitä ei ole merkitystä, ja he joilla on merkitystä eivät välitä siitä.”

-Dr. Seuss-

tytöt ja pojat

Seksuaalisen monimuotoisuuden historialliset vaiheet

Seksuaalisuus on sosiaalinen muodostelma, joten seksuaalisuuden ilmaisun tulkinnat ovat vaihdelleet asiayhteyden ja historian aikakauden mukaan. Esimerkiksi uskonnon ja moraalisten arvojen roolilla on ollut suuri vaikutus yleisen mielipiteen muodostumiseen erilaisen seksuaalisen suuntautumisen suhteen läpi historian. Tämä johtaa usein leimautumiseen ja jopa eri seksuaalisuustyyppien olemassaolon kieltämiseen.

Seksuaalisen monimuotoisuuden kunnioittamisen puolesta taisteleminen on edelleen tämän päivän haaste, joka vaihtelee kulttuureittain. Seksuaalisen monimuotoisuuden peruskäsite on kiivasta väittelyä luotujen identiteettien ja kategorioiden näkyvyyteen liittyen.

Homoseksuaalisten suhteiden arvostelijat perustelevat argumenttinsa kyseenalaisille hypoteeseille, joiden mukaan homoseksuaalisuus on epäluonnollista. Viime vuosina yhä useammat biologit ovat tutkineet puolueettomasti homoseksuaalista käyttäytymistä eläimissä. Seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuutta on löydetty yli 450 eläinlajin keskuudessa, mutta homofobiaa vain yhdessä. Joten kumpi on epäluonnollisempaa?

”Olen homo. Miten ja miksi ovat epäolennaisia kysymyksiä. Aivan kuin joku haluaisi tietää miksi silmäni ovat vihreät.”

-Jean Genet-

APA, A. A. D. P. (1983). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ([DSM-IV]).

Ardila, R., & Ardila, R. (1998). Homosexualidad y psicología.

Castañeda, M., & Castañeda, M. (1999). La experiencia homosexual: Para comprender la homosexualidad desde dentro y desde fuera.

Cortés Alfaro, A., Pérez Sosa, D., Aguilar Valdés, J., Valdés Hernández, M. M., & Taboada Fernández, B. (1998). Orientación sexual en estudiantes adolescentes. Revista Cubana de Medicina General Integral, 14(5), 450-454.

Jávega, C. C. (2001). Discriminación y orientación sexual del trabajador. Editorial Lex Nova.

Nouselles, A. M. (2004). De Sodoma a Chueca: Una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX. Egales.

Ortiz-Hernández, L. (2005). Influencia de la opresión internalizada sobre la salud mental de bisexuales, lesbianas y homosexuales. Salud mental, 28(4), 49.