Kaksin verroin poikkeuksellinen: ADHD ja lahjakkuus

Hyperaktiivisen tai keskittymisvaikeuksista kärsivän lapsen taakse piiloutuu usein korkeita älyllisiä kykyjä. Meillä on kuitenkin taipumus kiinnittää enemmän huomiota lapsen ongelmakäyttäytymiseen kuin hänen todellisiin tarpeisiinsa.
Kaksin verroin poikkeuksellinen: ADHD ja lahjakkuus
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

ADHD ja lahjakkuus voivat kulkea käsi kädessä ja jäädä huomaamatta. Itse asiassa tämä on niin yleistä, että ihmiset saavuttavat usein aikuisuuden tunnistamatta sitä. Pahinta on, että he eivät ole kyenneet kehittymään ja hyödyntämään potentiaaliaan. Se on todellisuus, joka toistuu päivittäin ja joka kutsuu meitä pohdiskelemaan enemmän.

Miksi näin tapahtuu? Miksi älyllisestä lahjakkuudesta tai korkeasta älyllisestä kapasiteetista ei ole olemassa aikaisempia diagnooseja? Ensinnäkin se johtuu siitä, että meillä on tapana uskoa virheellisiä myyttejä. Emme ole hyväksyneet sitä, että jokainen lahjakas oppilas ei halua saada erinomaisia arvosanoja tai olla poikkeuksellisen hyväkäytöksinen luokassa. Itse asiassa älykkäimmät lapset ovat joskus normaalia levottomampia ja he epäonnistuvat monesti koulussa.

Tohtori Thomas E. Brown on kliininen psykologi Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on yksi ADHD:n johtavista asiantuntijoista. Hän väittää, että monet ihmiset, joilla on tämä sairaus ja joilla on korkea älykkyysosamäärä, on merkittäviä vaikeuksia osoittaa älykkyyttään ADHD:n vuoksi.

Keskitymme yleensä ennemminkin näiden lasten käyttäytymiseen ottamatta huomioon heidän todellisia tarpeitaan. Kaivaudutaanpa hieman syvemmälle aiheeseen.

ADHD ja lahjakkuus kulkevat usein käsi kädessä.

ADHD ja lahjakkuus: miten ne liittyvät toisiinsa?

Viime aikoina termiä “kaksin verroin poikkeuksellinen” on käytetty kuvaamaan lahjakasta lasta, jolla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD). Näiden kahden tilan yhdistäminen on ongelmallista, koska hyperaktiivisuus tai tarkkaavaisuusongelmat vaikuttavat lapsen potentiaalin optimaaliseen kehitykseen.

ADHD:lla on paljon erilaisia oireita. Näitä ovat mm. impulsiivisuus ja kyvyttömyys säädellä käyttäytymistä tai hallita tunteita. Tohtori Brown toteaa, että älykkäillä lapsilla on usein viivettä johtavien toimintojensa kehityksessä.

Tämä tarkoittaa, että heiltä puuttuu kognitiivisia kykyjä, jotka säätelevät mielen eri toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, pohdintaa, analysointia jne. Siksi suurin haaste ADHD:sta kärsiville lahjakkaille lapsille ja nuorille ei ole se, että he eivät ymmärrä mitä heille opetetaan, vaan se on heidän kykynsä osoittaa että he ymmärtävät sen.

Millaisia ovat lahjakkaat ADHD-lapset?

Nottingham Trentin yliopiston (Iso-Britannia) psykologian laitos teki tutkimuksen, joka väitti, että ei ole helppoa tunnistaa lasta tai nuorta, jolla on ADHD ja jokin lahjakkuus. Etenkin, koska heillä on yleensä viivästystä kehityksestä ja ongelmia koulussa. Tämä viittaa siihen, että meidän tulee olla hienovaraisempia ja tarkkaavaisempia lasten arvioinnissa.

Katsotaanpa, kuinka tämä ominaisuus ilmenee:

 • Näillä lapsilla on suuri ero potentiaalinsa ja toimeenpanokykynsä välillä. Jotkut voivat olla erittäin taitavia sanallisessa ymmärtämisessä ja toiset visuaalisessa tilapäättelyssä. Heidän voi kuitenkin olla vaikeaa pitää huomiotaan yllä tai pystyä ilmaisemaan tietojaan tavallisessa kokeessa.
 • Heillä on suuri pätevyys abstraktissa päättelyssä (loogisten ongelmien ratkaisemisessa).
 • Heillä on erilaisia, monipuolisia kiinnostuksenkohteita.
 • He puhuvat suullisesti sujuvasti ikäisekseen.
 • He ovat erittäin luovia.
 • Heillä on taipumus hylätä monet aloittamansa asiat. He eivät ole johdonmukaisia.
 • He eivät toimi hyvin luokkahuoneessa. He kyllästyvät, eivät kiinnitä huomiota eivätkä vastaa jäsenneltyihin tehtäviin.
 • He toimivat ennen kuin ajattelevat. He ovat impulsiivisia.
 • He eivät pärjää hyvin ryhmätehtävissä.
 • He osoittavat suurta emotionaalisuutta. Toisin sanoen he elävät intensiivisesti ja liioittelevat tunteitaan.
 • He ovat erittäin empaattisia.
 • He torjuvat auktoriteetit.
 • Heillä on yleensä vaikeuksia muiden luokkatovereiden kanssa ja heillä on ongelmia integroitumisessa.

Kuinka vastata kaksin verroin poikkeuksellisten lasten tarpeisiin

ADHD:n rinnalla esiintyvä lahjakkuus voi olla melkoinen haaste sekä lapsille että aikuisille. Kaksin verroin poikkeukselliset yksilöt kokevat oppimisen ja elämän eri tavalla kuin muut. Esimerkiksi lapsi tai nuori, joka ei sopeudu tavalliseen oppimiseen ja epäonnistuu, hukkaa motivaationsa ja suhde hänen ympäristöönsä vaikeutuu.

Toisaalta ominaisuus, joka yleisimmin määrittelee aikuisen, joka on sekä lahjakas että kärsii ADHD:sta, on huono emotionaalinen hallinta. Hän on tunteidensa hukuttama, ja hän on hajamielinen ja turhautunut elämänsä eri alueilla, sekä sosiaalisesti että työelämässä. Tällä kaikella on merkittävä vaikutus ihmiseen.

Mitä näissä tapauksissa pitäisi tehdä? Tärkeintä on toimia ajoissa. Katsotaanpa.

Strategiat kouluympäristössä

 • Varhainen havaitseminen erityisopetusta tarvitsevilla lapsilla.
 • Stimuloiva ja yksilöllinen kouluympäristö lahjakkaille ADHD-oppilaille.
 • Pienemmät koululaismäärät luokkahuoneissa.
 • Opetussuunnitelman mukautukset heidän korkea kapasiteettinsa huomioon ottaen.
 • Opettajat on koulutettu huolehtimaan näistä oppilaista, jotta he oppivat luottamaan omiin kykyihinsä.
 • Hyödynnetään erilaisia opetusvälineitä, kuten uutta teknologiaa.
 • Opiskelutaitojen, ajankäytön, ongelmanratkaisun ja turhautumisen sietokyvyn opetusta.
 • Tunnehallinnan tekniikat.
 • Psykologinen apu oppilaalle henkilökohtaisen todellisuutensa ymmärtämisessä.

Perhestrategiat

Perheen tuki, herkkyys ja ymmärrys on välttämätöntä lahjakkaan ADHD-lapsen asianmukaiselle kehitykselle. Näissä tapauksissa on tärkeää, että perhe ymmärtää seuraavat asiat:

 • Pidä yllä korkeita odotuksia ja varmista, että lapsi havaitsee tämän.
 • Edistä hyvin jäsenneltyjä elämäntapoja, jotka auttavat lasta integroimaan rutiinejaan ja tapojaan.
 • Vahvista lapsen kiinnostuksenkohteet, stimuloi hänen motivaatiotaan ja auta häntä hallitsemaan tunteitaan.
 • Ole jatkuvassa yhteydessä kouluun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ihmiset, joilla on ADHD ja ovat lahjakkaita, voivat saavuttaa suuren potentiaalin, kunhan heidän tarpeensa ymmärretään. Meidän on kyettävä näkemään heidän käyttäytymistään pidemmälle. Sen takana on mieli ja sydän, joilla on suuria tarpeita ja korkea kapasiteetti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Baum, S. M., Olenchack, F. R. & Owen, S. V. (1998). Gifted students with Attention Deficits: Fact and/or Fiction? Or,Can We See the Forest for the Trees?. En Gifted Child Quarterly 42 (2), 96-104.
 • Bouchet, N. & Falk, R. F. (2001). The relationship among giftedness, gender and overexcitability. En Gifted Child Quarterly 45 (4), 260-267.
 • Brown, R. T. et Al (2001). Prevalence and Assessment of Attention-Deficit/Hiperactivity Disorder in Primary Care Settings. Journal of Pediatrics 107 (3), 43-53.
 • Cadenas, M., Hartman, C., Faraone, S. et al. Cognitive correlates of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents with high intellectual ability. J Neurodevelop Disord 12, 6 (2020). https://doi.org/10.1186/s11689-020-9307-8
 • Gomez, R., Stavropoulos, V., Vance, A. et al. Gifted Children with ADHD: How Are They Different from Non-gifted Children with ADHD?. Int J Ment Health Addiction (2019). https://doi.org/10.1007/s11469-019-00125-x

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.