Opetussuunnitelman muokkaus erityisoppilaille

Opetussuunnitelman muokkaus on koulutusmenetelmä, joka tarjoaa erityisoppilaille paremman pääsyn tietoon ja resursseihin.
Opetussuunnitelman muokkaus erityisoppilaille
Sergio De Dios González

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Sergio De Dios González.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Opetussuunnitelman muokkaus koostuu muutoksista, jotka opettajat tekevät opetussuunnitelmaan tehdäkseen siitä sopivamman erityisoppilaille. Opettajat luokittelevat opetussuunnitelman muokkauksen yhdeksi koulutusmenetelmäksi. Lyhyesti sanottuna kyseessä on erityisoppilaille suunniteltu resurssi, joka auttaa heitä saamaan tietoa paremmin.

Tämän suhteen opettajien tulee olla tietoisia oppilaiden yksilöllisistä piirteistä luokan metodologiaa, sisältöä ja kokeita suunnitellessa. He tekevät kaikki välttämättömät muutokset, jotta opetussuunnitelma sopisi juuri kyseisen oppilaan erityisiin piirteisiin. Tavoitteena on tehdä sisällöstä sopivampi niille oppilaille, joilla on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Opettajat voivat myös poistaa täysin tiettyjä elementtejä oppilaan opetussuunnitelmasta, mikäli oppilas ei vain pysty käsittämään niitä.

Milloin opettajat turvautuvat opetussuunnitelman muokkaukseen?

Kaikkien opetussuunnitelmien peruselementtejä ovat tavoitteet, sisältö ja arviointikriteerit. Opettajat käyttävät näitä kolmea tekijää opetussuunnitelman suunnitteluun, toteuttamiseen ja muokkaamiseen. Ensimmäiseksi sinun tulee tietää kuinka voit erottaa nämä muokkaustavat.

Ero piilee siinä, tekevätkö opettajat muutoksia juuri mainitsemiimme peruselementteihin vai eivät. Jos he tekevät, tekevät he merkittäviä muutoksia. Jos eivät, tekevät he pienempimuotoisia muutoksia.

Opetussuunnitelman muokkaus voi olla tarpeellinen joillekin oppilaille

Pienempimuotoiset opetussuunnitelman muutokset

Tässä tapauksessa opettajat eivät tee muutoksia opetussuunnitelman peruselementteihin. He kuitenkin muuttavat:

  • Järjestystä tai metodologiaa.
  • Oppilaiden yleistä ympäristöä.
  • Vähäpätöisempää sisältöä.

Näiden sääntöviivojen mukaisesti muokkaus vaikuttaa vain aktiviteettityyppien tai arviointimenetelmien kaltaisiin asioihin. Ne eivät koskaan vaikuta koulutuksellisiin tavoitteisiin. Ne tulevat olemaan täysin samat kuin mitä ne ovat kaikille muille oppilaille.

Sillä ei myöskään ole seurauksia lapsen kehityksen tai seuraavalle luokalle siirtymisen suhteen.

Merkittävät opetussuunnitelman muutokset

Merkittävät opetussuunnitelman muutokset puolestaan liittyvät opetussuunnitelman peruselementtien muuttamiseen.

Opettajat saattavat turvautua niihin silloin, kun oppilaan piirteet yhdessä kouluympäristön kanssa tekevät mahdottomaksi sen, että he saavuttavat oletetut luokan tavoitteet. Näitä tarpeita kutsutaan koulutuksellisen tuen yksityiskohdiksi.

Tällaisessa tilanteessa lapsi voi siirtyä seuraavalle luokalle vain, jos hän saavuttaa tietyt konkreettiset tavoitteet. Nämä tavoitteet määritellään tarkemmin lukuvuoden alussa henkilökohtaisessa opetussuunnitelman muutoksessa.

Jos oppilas ei saavuta tavoitteitaan, saattaa koulu laittaa hänet käymään saman vuosiluokan uudestaan, jotta hän saa toisen tilaisuuden täyttää luokan läpäisemiseen vaaditut tavoitteet. Sen lisäksi myös vuosiluokan uudelleen käyminen voi olla hyödyllistä lapsen sosiaalisten taitojen kannalta.

Tyttö tekee läksyjä

Opetussuunnitelman muokkaus: sosiaaliset näkökulmat ja muut ominaispiirteet

Opetussuunnitelman muokkauksen toteutusprosessi on erittäin tärkeä. Koulutusprosessiin kuuluvan asiantuntijatiimin tulisi tehdä päätös siitä. On myös tärkeää, että kaikki päätökset kirjoitetaan ylös.

Tämän periaatteen perusta painottuu ajatukseen sosiaalisesta mukaanottamisesta. Ajatukseen, josta ketään ei pitäisi syrjiä hänen eroistaan tai kyvyistään riippuen. Kaikilla pitäisi olla samanlainen mahdollisuus saada koulutusta ja kehittää itseään ammatillisesti.

Mukaanottamisessa oletetaan, että kaikilla on ainutlaatuisia taitoja ja että kaikki voivat oppia. Se on jatkuva prosessi, jota voidaan tarkkailla vapauteen perustuvien osallistuvien harjoitusten ja tekojen avulla.

Opetussuunnitelman muokkauksesta puhuminen on helppoa, mutta sen toteuttaminen voi olla melko vaikeaa. Yläasteen suorittamisesta muokatulla opetussuunnitelmalla on joitakin seurauksia. Tällaisessa tilanteessa oleva oppilas ei esimerkiksi ole kelvollinen tiettyihin hallitusohjelmiin.

Siitä syystä on hyvin tärkeää hakea ammattiapua, jos yrität navigoida tällaisessa tilanteessa. Kaikkien pitäisi miettiä opetussuunnitelman muokkausta huolellisesti ennen päätöksentekoa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.