Arvioivatko kokeet oppilaita oikealla tavalla?

Arvioivatko kokeet oppilaita oikealla tavalla?
Alejandro Sanfeliciano

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Alejandro Sanfeliciano.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Paljon pelätyt kokeet ovat nykyään yleisin tapa, jolla oppilaita arvioidaan. Tarkoitamme kokeita, joissa oppilaiden tulee vastata aineeseen liittyviin kysymyksiin. Mutta ovatko nämä kokeet paras tapa arvioida oppilaiden tietoa? Onko olemassa muita vaihtoehtoja?

Ennen kuin menemme kokeiden ja muiden vaihtoehtojen hyötyihin ja haittoihin, on hyvä selvittää mitä arviointi on ja mihin sitä käytetään. Jos kysyt joltakin ihmiseltä kadulla mitä oppilaiden arviointi on, hän antaa sinulle luultavasti epäsuoran vastauksen. Hän saattaa sanoa, että arviointi näyttää onko oppilaalla se tieto mikä hänellä oletetaan olevan.

Joten jos hänellä on, hän pääsee läpi. Jos hänellä ei ole, hän epäonnistuu. Mutta totuus on se, että juuri mainitsemamme kaava on kaukana siitä mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu. Ja se tarkoittaa sitä, että koulujärjestelmällä oleva tavoite kokeiden suhteen on myös kaukainen.

monivalintakoe

Kun on kyse koulutuksesta, keskittyy hyvä arviointi oppilaan tämänhetkisten tietojen ja taitojen tunnistamiseen. Miksi? Jotta saisimme selville missä vaiheessa opintoja hän on. Ja mikä sen tarkoitus on? Se on erittäin yksinkertaista ja monien opettajien on taipumus unohtaa se. Tarkoituksena on siis arvioida toimiiko heidän käyttämänsä opetusjärjestelmä kyseisen oppilaan kohdalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden arvosanat eivät ole vain “määrällisiä” heidän kurssimateriaalinsa tiedon suhteen. Sen pitäisi myös antaa kuvan siitä, toimiiko opettajan käyttämä yleissuunnitelma, jossa autetaan oppilaita säilyttämään heille annettu tieto.

Arviointi voi siis olla tehokas apuväline oppilaiden oppimisprosessissa, jos sitä käytetään oikein. Mutta on erittäin surullinen ajattelutapa nähdä arvioinnit vain tapana erotella tai luokitella oppilaita, ja se menettää merkityksensä.

Jos tavoitteenasi koulutuksen suhteen on saada oppilaat kasvamaan, et voi jatkaa arviointien käyttämistä johonkin sellaiseen, johon ne eivät ole hyväksi.

Mitä ongelmia perinteiset kokeet aiheuttavat?

Jos ajattelemme arviointeja apuvälineinä, jotka ohjaavat oppilaita ja säätävät opetusmenetelmiä, voimme huomata perinteisten kokeiden aiheuttamat ongelmat. Tässä niiden heikkouksia:

  • Ne arvioivat vain oppilasta. Oppilas on ainoa henkilö, jota testataan. Ei ole mitään arviointia siitä tekeekö opettaja tai kouluympäristö asiat oikein. On jopa monia opettajia, jotka käyttävät kokeita saadakseen kaikki epäonnistumaan tai joka tekee kokeiden läpäisemistä mahdotonta.
  • Vain opettaja arvioi. Oppilas on opettajan standardien armoilla. Ei ole mitään muita kuin vain opettajan standardeja.
  • Vain tuloksella on väliä. Perinteiset kokeet saattavat kertoa sinulle jotakin oppilaan tämänhetkisestä tiedon tasosta, mutta ei itse prosessista. Sillä ei ole väliä onko hän todella ymmärtänyt konseptin kokonaan vai onko hän vain opetellut sen ulkoa edellisenä iltana. Tulokset saattavat olla samat.
  • Ne arvioivat vain tietoa. Oppilaiden tilannetta tai heidän henkilökohtaisia vahvuuksia ja heikkouksia ei ajatella lainkaan. Et voi ohjata oppilaan oppimista, jos et tiedä mitä kykyjä hänellä on.
  • Se on vain määrällinen arviointi. Loppujen lopuksi perinteiset kokeet supistavat kaiken yhteen arvosanaan. Ja tuon arvosanan pitäisi olla samassa linjassa oppilaan säilyttämän kurssimateriaalimäärän ja taitojen kanssa.
  • Ne edistävät kilpailuhenkeä yhteistyön sijaan. Oppilaiden erittely parhaiden tai huonoimpien arvosanojen mukaan luo kilpailuhenkisen ilmapiirin. Se on kilpailu, jonka järjestelmä itse on epäsuorasti luonut. Ja useimmiten tapahtuu niin, että oppilas keskittyy enemmän hyvien arvosanojen saantiin kuin oppimiseen.
opettaja arvioi oppilaan koetta

Vaihtoehdot perinteisille kokeille

Pitäen mielessä kaikki ongelmat, joita perinteisen arvioinnin kanssa ilmenee, on aika etsiä vaihtoehtoja. Käytännössä katsoen on olemassa kolme pilaria, joita voimme käyttää perustana ihanteelliselle arvioinnille. Pätevyyden arviointi, opinnäytetyöt sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö.

Pätevyyden arviointi

Jokaisen aineen tavoitteena on, että oppilaat oppivat tiettyjä tietoja, sekä myös tiettyjä taitoja. Esimerkiksi yksi matematiikan tavoitteista saattaa olla se, että oppilaat tunnistavat ja muistavat tiettyjä kaavoja sekä prosesseja, mutta vielä tärkeämpää on se, että he ymmärtävät nuo asiat ja oppivat käyttämään niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvioinnin tulisi tunnistaa mitkä tiedot oppilas hallitsee ja mitä hän ei hallitse. Kun olet selvittänyt sen, voit ohjata hänen oppimistaan terävöittääksesi hänellä jo olevaa tietoa ja auttaaksesi häntä poimimaan sen tiedon, mitä hänellä ei vielä ole. Ainoa tapa tämän toimimiseksi on se, että kurssi on suunniteltu hyvin ja opetusmenetelmä on joustava sekä mahdollisimman yksilöllinen.

Opinnäytetyöt

Pätevyyden arviointi kertoo sinulle mitä sinun tulee arvioida, mutta sinun täytyy vielä tietää kuinka teet sen. Opinnäytetyö on tapa arvioida oppilasta yksilöllisesti ja keskittyä hänen kehitykseensä. Mutta mikä opinnäytetyö on?

Psykologi Bertie Kingore määrittää opinnäytetyöt tällä tavalla: “järjestelmällinen kokoelma valikoituja oppilaan töitä, jotka antavat ajan myötä tietoa oppilaiden asenteesta, motivaatiosta, kehitystasosta ja kasvusta. 

Opinnäytetyöt ovat siis vain “kansioita”, joihin oppilas laittaa kaikki aineeseen liittyvät työnsä ja opettaja tarkistaa ne jatkuvasti nähdäkseen kuinka oppilas on kehittynyt. Tämä auttaa opettajaa saamaan paremman käsityksen jokaisen oppilaan oppimisesta ja perustamaan tunnit sen ympärille. Se on tietenkin myös hyödyllistä silloin, kun halutaan nähdä onko oppilas kehittänyt ne tiedot ja taidot, jotka hänellä oletetaan olevan.

Näiden opinnäytetöiden ongelmana on se, että niiden läpikäyminen on monimutkaista, sillä ne sisältävät niin paljon tietoa. Seuraavassa osiossa käymme läpi yhden mahdollisen ratkaisun tähän.

teknologia

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö

Tietokoneet, netti sekä muut viestintäjärjestelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä arviointien parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologia voi auttaa sinua silloin kun on kyse opinnäytetyön läpikäymisen aiheuttaman ongelman ratkaisemisesta. Netissä on itse asiassa ohjelma, joka käy läpi oppilaiden ja opettajan eri sähköisiin opinnäytetöihin laittamaa tietoa. Arviointi on siis helpompaa.

Ennen kuin päätämme tämän artikkelin, haluamme antaa sinulle jotakin pohdittavaa. Ottaen huomioon kaikki perinteisten kokeiden heikkoudet sekä hyvien vaihtoehtojen olemassaolon, miksi kokeet ovat yhä käytetyin arviointimenetelmä?


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.