Auta lapsia kehittämään heidän sosiaalisia taitojaan

13.2.2019

Lasten oikeanlaiset sosiaaliset taidot auttavat heitä heidän ihmissuhteissaan ja vuorovaikutuksesta tulee paljon positiivisempi. Tässä artikkelissa kerromme sosiaalisen ja henkisen oppimisen ytimestä, siitä missä empatia ja itsevarmuus kohtaavat.

Esitetään helppo kysymys: ”kuinka lapset oikeasti oppivat”? Kuten monet sosiaalisen psykologian tutkimukset kertovat meille ja jopa itse Albert Bandura osoitti kokeiluissaan, lapset oppivat tarkkailemalla, imitoimalla ja jatkuvan vuorovaikutuksen avulla.

Sosiaaliset taidot voivat olla jollakin tapaa monimutkaisia. Ne ovat yhdistelmä tunteita, uskomuksia, arvoja ja monia strategioita, joita lapsi käyttää selviytyäkseen ja suorittaakseen sosiaalisen ja henkisen matkansa terveellä tavalla.

Kutsumme näitä prosesseja ”sosiaalisuudeksi”, ja se on lapsen elämän perusta. Oppimisen laadusta ja elämänkokemuksista riippuen lapsen havaintojen ja ominaisuuksien – sosioemotionaalisen oppimisen lisäksi – pitäisi muuttua terveiksi ja tehokkaiksi sosiaalisiksi taidoiksi. Muutoin heille saattaa kehittyä puutteita, joiden on taipumus olla erittäin ongelmallisia lasten tullessa varhaiseen teini-ikään.

Nykyajan lasten sosiaaliset taidot

Jotkut lasten psykologian asiantuntijat kertovat, että nykyajan maailma on paljon monimutkaisempi lapsille kuin mitä se oli heidän vanhemmilleen. Media, uusi teknologia ja yhteiskunnan jatkuvasti muuttuvat säännöt hämmentävät lapsia.

pehmolelut rivissä

Tapa samaistua ja jopa tavata ihmisiä on muuttunut. Sosiaalinen verkosto ja viestintäpalvelut ovat paljon dynaamisempia. Ne tarjoavat uusia tilaisuuksia, ne ovat nopeampia ja niistä puuttuvat niiden hallitsemistavat. Toisinaan ne ovat melko vaarallisia.

On hyvä lapsen sosiaalisen kehittymisen kannalta käydä läpi monipuolisia aloja, tilanteita ja tapahtumia. Meidän täytyy antaa lapsille tarpeeksi apuvälineitä, joiden avulla he voivat toimia tehokkaasti lisääntyvässä määrin monimutkaisemmassa sosiaalisessa ympäristössä. Se on laajempi sosiaalinen ympäristö, mutta myös arvokkaampi. Siitä syystä lasten sosiaaliset taidot ovat niin tärkeitä.

Kuinka lasten sosiaaliset taidot kehittyvät

Yksi tehokkaimmista tavoista opettaa lapsille sosiaalisia taitoja on luoda ”sosiaalinen kieli” varhaisesta iästä lähtien. Tarkoitamme sellaista helposti ymmärrettävää, normaalia, mutta tehokasta kieltä, jota jopa pienet noin kahden vuoden ikäiset lapset pystyvät ymmärtämään.

Muista, että tämä ikä on määräävä hetki lapsen kehityksen kannalta. Tämä on hetki, jolloin autonomia alkaa. Lapset määrittävät oman persoonallisuutensa ja ovat paljon vastaanottavaisempia ympärillään tapahtuville asioille.

Sosiaalinen kieli, joka edistää lasten sosiaalisten taitojen varhaista kehitystä perustuu seuraavaan:

 • Aktiivisen kuuntelun oppiminen. Emme voi puhua silloin kun toinen ihminen sanoo jotakin; meidän täytyy kunnioittaa toisten puheenvuoroa. Tämä on vaikeaa heille, koska heidän itsehillintänsä on erittäin rajoittunutta. Esimerkin näyttäminen on paras tapa opettaa heitä. Jos emme siis keskeytä heitä, he oppivat olemaan keskeyttämättä meitä.
 • Lasten täytyy oppia osoittamaan kiitollisuutta, oppia tietämään milloin ja miten pyydetään anteeksi ja sanotaan ”kiitos”. Opetetaan heitä siis erottamaan pyyntö ja vaatimus joko suoraan tai epäsuoraan.
 • Hyvään sosiaaliseen kieleen sisältyy myös erilaista ”viisautta”. Se on positiivista vahvistamista, ”kiitoksen” sanomisen oppimista ja suvaitsevaisuutta. Siinä on kyse myös jakamisen oppimisesta, sen tunnistamisesta kun muut tekevät jotakin hyvää ja kun he ovat väärässä.
lapset leikkivät

Auta heitä muodostamaan positiivinen mielikuva itsestään

Opeta lapsia arvostamaan itseään, rakastamaan toisiaan ja puolustamaan oikeuksiaan sekä tunnistamaan itsensä panostaakseen elämänlaatuunsa ja taataksesi heille paremman tulevaisuuden. Mutta kuinka se tehdään? Toisinaan olemme niin huolestuneita lasten arvosanoista ja varmistamme että he osaavat laskea ja ovat hyviä äidinkielessä, että laiminlyömme täysin kaikista tärkeimmän asian: sen varmistamisen, että heillä on positiivinen kuva itsestään.

Keinot edistää lasten hyvää itsetuntoa

 • Näytä esimerkkiä: työstä omaa itsetuntoasi.
 • Vietä laatuaikaa lastesi kanssa. Ei ole vain kyse ”läsnäolemisesta”, vaan siitä että olet rohkaiseva ja inspiroiva.
 • Tarjoa heille mahdollisuuksia. Lapsi, joka tuntee olevansa pätevä, kehittää hyvän itsetunnon päivittäin.
 • Välttele leimaamista kaikin tavoin. Älä vertaa heitä muihin lapsiin, heidän sisaruksiinsa tai muihin ihmisiin. Lapsesi ovat ainutlaatuisia ja pystyvät tekemään uskomattomia asioita.
 • Arvosta aina heidän vaivannäköään. Ennen kuin turvaudut rankaisemiseen tai negatiiviseen kritiikkiin, opeta heille oikea tapa tehdä asioita.

”Lapsuudella on oma tapansa nähdä asiat, ajatella ja tuntea, ja mikään ei ole typerämpää kuin yrittää korvata meidän lapsuutemme heidän lapsuudellaan.”

-Jean-Jacques Rousseau-

Itsevarmuus: avaintekijä lasten sosiaalisiin taitoihin

Itsevarmuuden opettaminen lapsille pitäisi olla yksi suurimmista prioriteeteista vanhempina tai kasvattajina. Itsevarmuus liittyy itsetuntoon, mutta paneutuu hieman syvemmälle. Se on kykyä puolustautua ja vaatia oikeuksiamme.

On ymmärrettävää, että edessäni oleva henkilö ansaitsee samanlaista kunnioitusta kuin minäkin. Se on loppujen lopuksi sosiaalisten taitojen perusta ja kengät, jotka sallivat meidän kävellä itsevarmasti missä vain paikassa, oli se sitten koulu, koti tai työpaikka.

tyttö miettii

Vinkit lasten itsevarmuuden kehittämiseen

Meidän täytyy antaa lapsille heidän tarvitsemansa apukeinot, jotta he oppivat hallitsemaan tunteensa. Vain siten he tajuavat, että heidän täytyy hallita vihaansa esimerkiksi ilmaistakseen turhautumista, pettymystä tai konflikteja hyvin.

 • Tue heidän aloitteitaan. Jos he tuntevat olonsa turvalliseksi, he tuntevat olonsa myös mukavaksi kun on kyse uusiin aktiviteetteihin osallistumisesta ja uusien unelmien tavoittelemisesta. Lapsille ja nuorille on erittäin tervettä kokea itsensä arvokkaaksi ja kyetä pitämään omat tavoitteensa. Sillä ei ole myöskään merkitystä, jos he epäonnistuvat myöhemmin tai tekevät virheitä. He oppivat niistä ja se oikeastaan auttaa heitä olemaan itsevarmoja.
 • Kannusta itsevarmuuteen nuoresta iästä lähtien eri tilanteissa. Anna heidän ostaa metrolippu tai auttaa sinua ostamaan jotakin kaupasta. Rohkaise heitä menemään leikkimään tuntemattomien lasten kanssa puistossa, pyytämään opettajaa auttamaan heitä, jos he eivät ymmärrä jotakin…
 • Voi myös olla hyödyllistä antaa heille ”käsikirjoituksia” seurattavaksi, jos he haluavat protestoida tai puolustaa itseään jotakin epäreilulta vaikuttavaa kohtaan. Tämän tehdäkseen meidän pitäisi edistää jatkuvaa demokraattista vuoropuhelua kotona. Anna kaikille oikeus puhua, tulla kuulluiksi ja tulla kunnioitetuksi.

Yhdessä eläminen ja sosiaalisista suhteista nauttiminen

On harvoja yhtä arvokkaita lahjoja kuin lapsuudesta nauttiminen ensimmäisten kavereiden ja ”rikoskumppaneiden” kanssa. Meidän vastuullamme on myös rohkaista ystävyyteen ja varmistaa, että ne ovat hyviä ystävyyssuhteita.

 • Meidän täytyy olla arvostavien suhteiden malleja, joissa yhteistyö, kunnioitus, empatia ja yhteinen ymmärrys auttavat heitä rakentamaan hyviä ystävyyssuhteita.
 • Niin ikään oppiakseen elämään harmoniassa ikätovereiden ja muiden ihmisten kanssa, heidän täytyy oppia tunnistamaan ongelmat ja reagoimaan niihin. Esimerkiksi mitä he tekevät kohdatessaan aggressiivista kielenkäyttöä, pilkkaa ja kritiikkiä.
 • Toisaalta vanhempina ja opettajina meidän täytyy myös tukea lasten rakentamia ystävyyssuhteita. Meidän täytyy olla ihmisiä, jotka ovat aina lähellä silloin kun heidän tarvitsee puhua ongelmasta tai kun heillä on kysymys ystävyyssuhteeseen liittyen.

Konfliktien ratkaiseminen

Elämä ei ole selvää, se ei ole helppoa. Toisinaan se satuttaa ja on valtavan sekavaa. Jos voisimme, pitäisimme aisoissa jokaisen lasten elämässä mahdollisesti esiintyvän vaikeuden, ongelman ja mahdollisen konfliktin. Sillä tavalla emme kuitenkaan opeta lasta elämään yhteiskunnassa, vaan muodostaisimme mallin steriilistä ja epätodellisesta ympäristöstä.

Koska he tulevat kohtaamaan ihmisten välisiä konflikteja jossakin vaiheessa elämäänsä, on välttämätöntä antaa heille strategioita, jotta pahoista tilanteista syntyy aina jotakin hyvää. Seuraavaksi joitakin päämenetelmiä:

epätoivoinen poika

 • Auta heitä kehittämään hyvä itsevarmuus. Heidän täytyy tuntea olonsa turvalliseksi ilmaistessaan, toimiessaan ja ollessaan vuorovaikutuksessa jonkun sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole heidän kanssaan samaa mieltä.
 • Rohkaise väkivallatonta asennetta. Aggressio, huutaminen tai mikä vain ilmaisu, johon liittyy väkivaltaa, ei ratkaise mitään. Päinvastoin, se vain lisää sitä.
 • Anna heille helposti noudatettavia ohjeita auttaaksesi heitä hallitsemaan tunteitaan.
 • Lapsen täytyy myös oppia taitoja kuten vakuuttavuutta, suvaitsevaisuutta ja hyvää päätöksentekokykyä tunteakseen olonsa ajan myötä tehokkaammaksi ratkaistessaan konflikteja.
 • Toisaalta taidot kuten huumorintaju tai luovuus ovat erittäin tehokkaita apuvälineitä konfliktien ratkaisemiseksi ja rikkaampien tunnemarkkinoiden löytämiseksi.

Meidän pitäisi myös huomata se, että emme yleensä anna tarpeeksi painoarvoa lasten sosiaalisille taidoille varhaisessa lapsuudessa. Niinpä sitten peruskoulun viimeisinä vuosina – ja varsinkin teini-ikäisinä – alkaa yhtäkkiä syntyä konflikteja, kärsimystä ja ongelmia sosiaalisuuden kanssa.

Kaikki lapset eivät ole samanlaisia, toisilla on paremmat itsehillintätaidot, toisilla enemmän ongelmia itsevarman kommunikoinnin kanssa ja toiset taas näkevät väkivallan ainoana tapana ilmaista tunteitaan.

Lasten sosiaalisten taitojen kehittäminen ei ole sama asia kuin vitamiinien tai oppikirjan antaminen. Siinä on kyse intuitiivisten tarpeiden oppimisesta ja sitä varten sinun tulee työstää kaikkia sosiaalisia alueita. Sen takia on tärkeää, että perheet ovat yhteydessä opettajien kanssa ja että he edistävät lasten sosiaalisten taitojen kehittämistä. Meidän täytyy olla herkempiä heidän sisäiselle maailmalleen, jossa vaikka heiltä puuttuisikin jotain, ainakin he voivat ilmaista sitä asianmukaisella tavalla.

Lasten sosiaaliset taidot ovat elintärkeitä. Annetaan heille mahdollisuus kehittää niitä.

Moraleda, M (2009). Comportamientos sociales hábiles en la infancia y la adolescencia. Promolibro.

Monjas, I. M (2010). Cómo promover la convivencia en los niños: claves para la asertividad y las habilidades sociales. Madrid: CEPE.

Beudoin, N. M (2009). Cada niño puede ser millonario en habilidades sociales. Barcelona: EOS.