Stressaantuneet opettajat: opetellaan huolehtimaan lastemme kasvattajista

Stressaantuneet opettajat: opetellaan huolehtimaan lastemme kasvattajista
Laura Reguera

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Laura Reguera.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Jotkut ihmiset ajattelevat, että stressaantuneet opettajat ovat ainoita, jotka tuntevat tuon stressin seuraukset. Hän on kuitenkin se, joka suurelta osin vastaa lasten kasvatuksesta, joten lapsetkin saavat siitä osansa.

Sen takia on tärkeää pohtia mitä me kaikki voimme tehdä, jotta opettajat olisivat vähemmän stressaantuneita. On monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan stressitasoon. Meillä kaikilla on valta vaikuttaa näihin tekijöihin ja tehdä niistä helpompia opettajille, jotta he voisivat tehdä parhaansa.

“Opettajan vaikutus kestää ikuisuuden; hän ei voi koskaan kertoa mihin hänen vaikutuksensa päättyy.”

-Henry Adams-

Stressaantuneiden opettajien ongelma

Monet tutkimukset ovat tutkineet työhön liittyvää stressiä monissa eri ammateissa. Espanjassa vuonna 2007 kuudetta kertaa tehdyssä kansallisessa työolosuhteiden tutkimuksessa todettiin, että 54,2 % opettajista kokee työhön liittyvää stressiä. Ottaen huomioon sen, että tämä on puolet kaikista Espanjan opettajista, ovat luvut vähintäänkin epäkannustavia.

opettaja on stressaantunut

Sama tutkimus osoitti, että 19,6 % opettajista uskoi heidän työnsä vaikuttavan negatiivisesti heidän terveyteensä. Eikä siinä vielä kaikki. Samanlaiset luvut kertovat myös, että heillä oli nukkumisvaikeuksia ja he tunsivat olonsa usein väsyneiksi. Monet ilmoittivat kärsineensä päänsärystä sekä jännityksen ja ärtyneisyyden tunteesta.

Vuonna 2011 tutkijat tekivät toisen kansallisen työolosuhteiden tutkimuksen Espanjassa ja totesivat, että 33,9 % tutkimukseen osallistuneista opettajista sanoi heidän työtaakkansa olevan suuri. Saadakseen kaikki työnsä tehtyä, heidän täytyi työskennellä useampia tunteja palkatta. Valitettavasti nämä luvut vastaavat toisten samankaltaisten tutkimusten tuloksia.

“Jos sinun täytyy laittaa joku jalustalle, laita opettajat. He ovat yhteiskunnan sankareita.”

– Guy Kawasaki –

Gil-Monten vuonna 2012 tekemä tutkimus osoitti, että noin 50 %:lla opettajista oli korkea tai erittäin korkea stressitaso. Sen lisäksi todettiin, että tämä opettajien korkea stressitaso ennustaa henkisiä ja fyysisiä terveysongelmia myöhemmin. Tyytymättömyys ja paine töissä korreloivat masennus- ja ahdistusoireiden kanssa.

Mikä opettajia stressaa eniten?

Mutta mikä tarkalleen ottaen stressaa opettajia niin paljon? Ovatko ne sisäiset vai ulkoiset tekijät? Aiomme vastata näihin kysymyksiin.

Eri tutkimuksissa on osoitettu, että opettajien stressin pääaiheuttajat ovat oppilaat ja näiden perheet. Yksi sen pääsyistä on kiinnostuksen tai motivaation puute opintoja kohtaan. Luokkahuoneessa vallitsevaan kuriin liittyvät ongelmat aiheuttavat myös huomattavaa stressiä.

stressaantunut mies

Opiskelijoiden tai lasten perheet ovat myös merkittäviä stressitekijöitä opettajille. Se johtuu siitä, että perheet eivät yleensä tunnusta opettajan tekemää työtä. Opettajista voi myös olla stressaavaa, kun vanhemmat eivät tee yhteistyötä tai tarjoa tukea lastensa kasvatustyölle.

Tässä kohtaa me kaikki voisimme tehdä pienen osamme vähentääksemme opettajien stressiä. Yhteiskuntana ja opiskelijoiden vanhempina meidän tulisi tunnistaa ja myöntää kuinka vaikeaa tämä työ voi toisinaan olla. Meidän tulee muistaa, että he ovat kasvatuksen ammattilaisia, joten on kaikkien parhaaksi noudattaa heidän vanhempainilloissa antamiaan ohjeita.

“Mielestäni opettajan työ antaa enemmän yhteiskuntamme tulevaisuudelle kuin mitkään muut ammatit.”

-John Wooden-

Näitä suuntaviivoja voi olla joskus vaikea seurata, mutta jos me kaikki pidämme ne mielessä, tulevat asiat paranemaan huomattavasti. Eikä ainoastaan luokkahuoneympäristössä, vaan myös kotona ja lasten elämässä yleisesti ottaen. Motivoituneet opettajat, jotka tuntevat että heidän työnsä on tunnustettua ja tuettua, stressaavat vähemmän ja tekevät parempaa työtä.

Kuvat Tra Nguyenin ja Lonely Planetin käyttöön luovuttamia.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.