Logo image
Logo image

B-persoonallisuustyypin luonteenpiirteiden määrittely

3 minuuttia
Tiesitkö, että on olemassa useita erilaisia persoonallisuustyyppejä? Lue tästä artikkelista lisää B-tyypin persoonallisuudesta ja siitä, millaisia nämä ihmiset ovat.
B-persoonallisuustyypin luonteenpiirteiden määrittely
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Persoonallisuus tarkoittaa luonteenpiirteitä, jotka määrittelevät meidät ja erottavat meidät muista ihmisistä. Nämä ominaisuudet voivat myös enteillä käyttäytymistämme ja asenteitamme. Tässä artikkelissa keskitymme Rosenmanin ja Friedmanin kehittämään luokitteluun siitä, mikä on B-tyypin persoonallisuus.

On olemassa useita persoonallisuutta selittäviä teorioita, mutta yhteistä niille kaikille on se, että ne keskittyvät määrittelemään eri persoonallisuustyyppejä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuuluisit konkreettisesti johonkin kategoriaan. Ihmisillä kun on tapana omata useiden eri persoonallisuustyyppien piirteitä.

“Yksilöllisten persoonallisuuksien kirjo on suurin rikkaus koko maailmassa.”

-Julian Huxley-

B-tyypin persoonallisuus

B-tyypin persoonallisuutta pidetään kaikkein yleisimpänä ja terveimpänä. Tämän tyypin ihmiset ovat joustavia ja nöyriä. He ovat rauhallisia, rentoja, empaattisia, määrätietoisia ja avoimia sosiaalisille suhteille. Heillä on myös taipumus emotionaaliseen hyvinvointiin. Yleisesti ottaen he ovat tietoisia rajoitteistaan, eivätkä ole vihamielisiä.

Rento

B-tyypin ihmiset ovat rentoja ja rauhallisia. Hyvän itsehillintänsä ansiosta he eivät hermostu tai ärsyynny helposti. Heidän kommunikointityylinsä on määrätietoista. He ilmaisevat itseään kunnioittavasti ja lempeästi.

Some figure

Rauhallinen

Näet harvoin B-tyypin ihmisiä kiireessä. He ottavat tekemiselle aikansa ja nauttivat siitä. Heidän elämänsä on rauhallista. Kun he aloittavat jotakin, he eivät ota siitä stressiä. He tuntevat olonsa kaikkein parhaaksi voidessaan keskittyä vain yhteen ideaan tai aktiviteettiin. B-tyypin ihmiset varaavat usein aikaa pysähtyäkseen ja arvioidakseen saavutuksiaan.

Heillä on tapana mennä nukkumaan myöhään ja he pitävät liikkumisesta ja urheilemisesta. Koska heillä on hyvät ajanhallintataidot, heidän vuorokautensa näyttää paljon pidemmältä kuin muiden.

Empaattinen

B-tyypin ihmiset osaavat kuunnella ja asettua muiden asemaan, ts. he kuuntelevat aktiivisesti ja ovat empaattisia. Lisäksi he nauttivat muiden auttamisesta ja tekevät töitä sosiaalisen muutoksen eteen.

“Olen sitä, mikä on omaani. Persoonallisuus on alkuperäinen henkilökohtainen omaisuus.”

-Norman O. Brown-

Tyytyväinen

B-tyypin ihmiset ovat tyytyväisiä itseensä. Heillä ei ole tarvetta kilpailla muiden kanssa tai tuntea itseään muita paremmaksi. Tämän persoonallisuustyypin ihmiset hyväksyvät elämän sellaisena kuin se on ja antavat asioiden mennä eteenpäin omalla painollaan. He eivät pyri muuttamaan toisia vaan sen sijaan keskittyvät omaan hyvinvointiinsa.

Työssään he yhdistävät luovuuden ja ahkeruuden. Vaikka he ovatkin tyypillisesti muita hitaampia, he saavat tunnustusta työnsä laadusta. Heidän tunnuslauseensa on: “Määrä ei korvaa laatua”.

Lämminhenkinen

Tyypin B ihmiset ovat lämminhenkisiä ja ystävällisiä. He ovat temperamentiltaan tasaisia. Heistä pidetään, koska he inspiroivat ilmapiirin rauhallisuutta ja rentoutta. He ovat yleensä myös hyvin pidettyjä, karismaattisia ja ystävällisiä.

Itsevarma

Tähän persoonallisuustyyppiin kuuluvilla on usein erittäin terve itsetunto. He luottavat itseensä ja arvostavat itseään, ja pyrkivät pelaamaan reilua peliä muiden kanssa.

 

Some figure

B-tyypin persoonallisuus ja stressi

Tämän persoonallisuustyypin ihmisillä on tyypillisesti matalat stressitasot ja vain vähän ahdistuneisuutta. He näkevät stressitekijät mahdollisuuksina kasvuun ja muutokseen. Heillä on tapana päästä hyvin jaloilleen kriisin jälkeen, mutta he ovat myös parhaita sopeutumaan mihin tahansa olosuhteisiin.

“Persoonallisuus on ja tekee jotain. Se on se, mikä löytyy tiettyjen tekojen takaa ja yksilön sisimmästä.”

-Gordon Allport-

Persoonallisuustyypit ja niille ominaiset sairaudet

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää muista persoonallisuustyypeistä (kuten A, C ja D), ja kuhunkin niistä liittyvistä sairauksista ja riskitekijöistä, muistathan seuraavan:

  • Voit ehkä tunnistaa kuuluvasi yhteen persoonallisuustyypeistä, mutta se ei merkitse sitä, että siihen liitetyt sairaudet tulisivat sinulle automaattisesti. Se tarkoittaa ennemminkin sitä, että olet vain alttiimpi niille.
  • Jos tunnet jonkun, jolla on kanssasi sama sairaus, se ei tarkoita sitä, että kuulutte samaan persoonallisuustyyppiin.
  • Tämä persoonallisuusluokittelu ei ole yleispätevä. Toisin sanoen, ei ole lainkaan epänormaalia, jos et tunne kuuluvasi yhteenkään niistä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gutiérrez, J. L. G., Hernández, E. G., & Jiménez, B. M. (2000). Personalidad resistente, burnout y salud. Escritos de psicología, (4), 64-77.
  • Montemayor, V. M. P., Moreno, J. A. P., & González, A. E. A. (2014). Patrones de personalidad tipo A o B, estrés laboral y correlatos psicofisiológicos. Psicología y salud16(1), 79-85.
  • Moreno-Jiménez, B., Garrosa-Hernández, E., & Gálvez-Herrer, M. (2005). Personalidad positiva y salud. Psicología de la salud. Temas actuales de investigación en Latinoamérica, 59-76.

 


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.