Bruce Lee sopeutumisesta: 7 perusperiaatetta

3.12.2017

Kun Bruce Lee alkoi saamaan päärooleja suosituissa elokuvissa, hänestä tuli kuuluisa kaikkialla maailmassa. Tämä lahjakas kamppailulajien taitaja oli paljon enemmän kuin pelkkä Hollywood-komistus. Hän kasvoi Hong Kongissa ja oli hyvin nuoresta iästä lähtien ympäröity idän koulumaailman ajatuksilla. Siitä syystä hän tuli tunnetuksi myös filosofina ja kirjailijana, ja hän sai jopa filosofian tohtorinarvon Washingtonin yliopistosta. Tässä artikkelissa jaamme Bruce Leen 7 oppia sopeutumisesta.

Hän oli myös tärkeä hahmo, joka sai länsimaalaiset ihmiset kiinnostumaan kamppailulajeista. Bruce Lee oli hyvin karismaattinen ja hänestä tuli nopeasti monien roolimalli. Kaikki hänen antamansa haastattelunsa olivat taikuuden ja viisauden hetkiä.

”Vahvimmat tai älykkäimmät lajit eivät ole niitä jotka selviävät, vaan ne, jotka ovat kaikista vastaanottavaisimpia muutoksille.”

-Charles Darwin-

Yksi hänen mahtavimmista haastatteluistaan oli hänen viimeinen haastattelunsa. Se julkaistiin vasta vuonna 2007. Tässä haastattelussa Lee puhui sopeutumisen syvästä tärkeydestä. Hän tiivisti ajatuksensa kuuluisaksi tulleeseen lauseeseen: ”Ole kuin vesi, ystäväni”. Tässä hajotamme nyt hänen kiehtovan näkökulmansa 7 perusperiaatteeseen.

1. Bruce Lee sanoi, että muutos on luonnollista

Meitä opetetaan länsimaissa valitsemaan päämäärämme, saavuttamaan ne ja pitämään yllä menestystäOlemme hyvin harvoin valmiita elämän tuomiin suuriin menetyksiin. Sen takia me valitamme, kun se mitä meillä aikaisemmin oli onkin nyt mennyttä tai kun jokin aikaisemmin ollut ei olekaan enää meidän kanssamme.

bruce lee taistelee

Bruce Lee painotti sen ymmärtämisen tärkeyttä, että mikään ei pysy samana. Kaikki on jatkuvaa liikettä ja muutosta. Tämän tosiasian vastustaminen aiheuttaa vain kärsimystä. Ymmärrys siitä, että kaikki muuttuu, on sopeutumisen perusta.

2. Todellisuus on tärkeämpää kuin uskomukset

Loppujen lopuksi todellisuus on se, joka hallitsee, eivät uskomukset joita meillä on todellisuudesta. Olemme usein yllättyneitä jostakin tapahtuneesta ja ajattelemme, ettei sen olisi pitänyt tapahtua sillä tavalla. Tämä osoittaa, että me uskomme että todellisuuden pitäisi vastata meidän uskomuksiamme eikä toisinpäin: meidän maailmaa koskevien periaatteidemme pitäisi pohjautua todellisuuteen.

On mahdotonta nähdä todellisuus täysin objektiivisella ja totuudenmukaisella tavalla. Tavassa, jolla ”tulkkaamme” aistinvaraista tietoa, on aina jonkinlaisia virhemarginaaleja. Kun jotain sellaista tapahtuu, jonka uskoimme olevan mahdotonta, todellisuus näyttää kuinka väärässä olimmekaan.

3. Bruce Lee sopeutumisesta: tuhon myötä syntyy luominen

Todellisuus soljuu oman viisautensa mukana. Kun jokin päättyy tai tuhotaan, ilmestyy myös jonkin uuden alku. Jos jokin tuhotaan, tarkoittaa se sitä, että sen aika on tullut ja sen kiertokulku on päättynyt. Mutta tätä tapahtumasarjaa ei pitäisi nähdä negatiivisena asiana.

lootuskukka vedessä

Siirtyäkseen eteenpäin, ihmisten ja esineiden täytyy kadota, jotta uusia voi ilmestyä. He, jotka ymmärtävät tämän, ovat kykeneväisiä katsomaan menneisyyden raunioihin ja näkemään uusia tilaisuuksia ja kutsuja.

4. Emme ole yksin tässä muutosprosessissa

Me kaikki vaikutamme ympäristöömme sekä olemme ympäristön vaikutuksen alaisia. Siitä syystä Bruce Lee sanoi, että kaikista yksilöllisistä muutoksista seuraa kollektiivinen muutos ja päinvastoin. Kun ympäristö kehittyy, kehittyy myös yksilö.

Yksilön kehitys on panostusta maailmalleSamaan aikaan auttaminen muita muuttumaan ja kehittymään helpottaa henkilökohtaista kasvua. Et voi erottaa jotakuta siitä sosiaalisesta ryhmästä, jossa hän elää.

Kaikista yksilöllisistä muutoksista seuraa kollektiivinen muutos ja päinvastoin. Kun ympäristö kehittyy, kehittyy myös yksilö. 

5. Bruce Lee sopeutumisesta: se mikä on olemassa, on liikkeessä olevaa nykyisyyttä

Nykyisyys on menneisyyden ja tulevaisuuden siementen välinen synteesi. Menneisyys, muistomme ja se mitä jo tapahtui paljastavat itsensä tänään eri muodossa kuin silloin kun se tapahtui. Sen takia menneisyyttä ei enää ole olemassa juuri sellaisena kuin se ennen oli. Se on ennemminkin olemassa sellaisena kuin sen koemme tänään.

Jos nykyisyys ei ole täysin turvattu ja jos sen ei annetta virrata vapaasti, ei mahdollista tulevaisuutta ole. Meillä on tässä ja nyt tilaisuus kylvää siemen, ei määrittää tulevaisuutta. Kysenalaista on se, miksi tämä nykyhetki on ainoa todellinen ja kannattava asia.

6. Perusolemusta tai määriteltyä todellisuutta ei ole

Länsimaissa puhumme paljon asioiden perusolemuksesta. Se on osa ajatusta siitä, että on olemassa pysyviä perusosia, jotka eivät muutu ajan kuluessa. Konsepti, joka tekee olostamme turvallisen. Sen takia puhutaan ihmisolemuksesta ja sosiaalisesta olemuksesta sekä muista käsitteistä, jotka olettavat todellisuuden olevan staattista.

tuoli ja peili kuivuneella heinikolla

Bruce Leen filosofiassa sellaista ei ole olemassa. Ihmisen identiteetti voi muuttua täysin. Jos joku on esimerkiksi ujo, ei se tarkoita että hän on sellainen, vaan se tarkoittaa ainoastaan sitä, että hän käy läpi vaihetta. Tulevaisuudessa voi tapahtua jotakin täysin erilaista.

7. Anna asioiden soljua, älä yritä hallita niitä

Yritys hallita oman tai jonkun toisen todellisuutta johtaa vain turhautumiseen. Tavalla tai toisella kaikki asiat ovat juuri niin kuin pitääkin olla. Kaikki ihmiset ovat niin kuin heidän pitääkin olla, ainakin tietyllä hetkellä. Kenelläkään ei ole täydellistä hallintaa siitä, mitä elämässä tapahtuu. Kuten Bruce Lee sanoi, meidän pitäisi olla kuin vesi, joka sopeutuu ja ottaa minkä tahansa muodon se löytääkään matkan varrella.

Bruce Leen opeilla oli suuri vaikutus lännessä. Ne edustavat tapaa nähdä todellisuus hyvin erilaisella tavalla verrattuna yhteiskuntamme hallitsevaan tapaan. Tässä maailmankatsomuksessa ei ole tarvetta hallita itseään tai muita. Sen sijaan meidän pitäisi kunnioittaa todellisuuden epäsuoraa logiikkaa, mikä poikkeaa hieman haluistamme.