Käyttäytymisgenetiikka

Käyttäytymisgenetiikka on kiehtova tiedonala, joka selvittää ihmisen käyttäytymistä psykologian ja biologian avulla. Tässä osiossa voit lukea tutkimuksista sekä saat tietoa hermojärjestelmästä, aivoista, aivojen välittäjäaineista…

Alkoholismin neurobiologia

Aivan kuten neuroanatomiset ja neurofunktionaaliset kehykset selittävät ihmisen käyttäytymistä, on meillä myös alkoholismin neurobiologia. Tässä artikkelissa kerromme, mitä alkoholiriippuvaisen ihmisen aivoissa tapahtuu. Alkoholi on laajimmin käytetty laillinen huume. Sillä on valtava sosiaalinen ja taloudellinen taakka yhteiskunnassa ja se pystyy luomaan…

Riippuvuuden neurobiologia

Riippuvuutta esiintyy ihmiselämän monessa eri vaiheessa. Yleisin ja tunnetuin riippuvuus on huumeriippuvuus. Saatat määritellä huumeriippuvuuden pakonomaisena käyttäytymisenä riippuvuudesta kärsivien etsiessä ja käyttäessä huumeita, menettäessä hallinnan sen rajoittamisessa ja omaten negatiivisen mielentilan, mikäli he eivät saa huumeita. Useimmat ihmiset tuntevat melko…

Miksi väkivaltaa ei voi hävittää

Ihmisoikeuksien ensisijainen tarkoitus on suojella luovuttamattomia ja perusteellisia oikeuksia, joihin olemme oikeutettuja luonnostamme, sillä olemme ihmisiä. Ne takaavat kunnioituksen elämään, vapauteen ja onnellisuuteen. Sodan tai muunlaisen väkivallan aikana nämä oikeudet kuitenkin muuttuvat häilyviksi. Kun väkivaltaa esiintyy, on vaikeaa pysyä turvassa…

Inhimillisen kiintymyksen neurobiologia

Kiintymyksen on todettu olevan nisäkkäiden määrittävä ominaisuus. Inhimillisen kiintymyksen neurobiologiset tutkimukset perustuvat siis myös eläinten tutkimiseen. Viimeaikaiset tutkimukset ehdottavatkin, että kiintymys perustuu aivojuoviossa tapahtuvan oksitosiinin ja dopamiinin väliseen vuorovaikutukseen. Vaikuttaa melko varmalta, että eri inhimilliset kiintymykset jakavat saman neurobiologian kiintymyksissä,…

Duchenne-hymy ja sen voima

Jotkut sanovat, että Duchenne-hymy on aidoin hymy. Sen taika häikäisee meitä ja välittää positiivisia tunteita. Näin ollen kaikista ilmaisuista, joita ihmisen kasvot voivat heijastaa, tämä on epäilemättä yksi houkuttelevimmista ja silmiinpistävimmistä. Duchenne-hymyn voima on merkittävä ja hymyihin keskittyvä tiede on…