Logo image
Logo image

Ovatko miesten ja naisten väliset erot totta vai tarua?

3 minuuttia
Sanotaan, että miehet ovat Marsista ja naiset Venuksesta. Onko siinä mitään perää? Tiedämme, että miehet ja naiset pystyvät samoihin asioihin, mutta mikä tieteen mukaan todella erottaa meidät?
Ovatko miesten ja naisten väliset erot totta vai tarua?
Kirjoittanut Valeria Sabater
Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Anatomisesti katsottuna miesten ja naisten väliset erot ova tietenkin ilmeisiä. Mutta mitä on fyysisen tuolla puolen? Mitä neurotiede tai käyttäytymispsykologia ajattelee asiasta? Yksi asia on varma, nimittäin se että sukupuolten välillä on vuosisatojen ajan nähty selvä ero. Tähän eroon liittyy perinteinen näkemys siitä, että miehet ovat “parempia” kuin naiset.

Sellaiset näkökohdat kuin fyysinen voima, kekseliäisyys ja äly ovat aina olleet maskuliinisuuteen liitettyjä hyveitä. Toisaalta sellaiset ulottuvuudet kuin kiintymys, tunteet, intuitio ja välittäminen on yhdistetty feminiinisyyteen. Sukupuolten välinen tasa-arvo kehittyy edelleen. Nykyään jo näemme naisia julkisissa valta-asemissa ja miehiä hoitamassa lapsia kotona.

Tästä syystä voisimme nyt sanoa, että väitettä, jonka mukaan miehet ovat Marsista ja naiset Venuksesta, on uusia vivahteita. On totta, että eroamme monilta osin (enemmän kuin saatamme edes ajatella), mutta on myös monia asioita, joissa olemme melko samanlaisia. Katsotaanpa, mitä tiede sanoo miesten ja naisten välisistä eroista.

“Voisiko olla, että ei ole yhtä tärkeää olla samankaltaisia kuin että olemme uteliaita? Koska olemme erilaisia, voimme pitää hauskuutella vaihtamalla maailmojamme, antamalla rakkauttamme ja jännitystä toisillemme.”

-Richard Bach-

Some figure

Miesten ja naisten väliset erot

Neurotieteen, genetiikan ja evoluutiobiologian alat sekä hiljattain tehdyt transseksuaalisuutta koskevat tutkimukset kertovat meille, että miesten ja naisten välillä on selviä psykologisia eroja. Selvien sukupuoleen ja biologiaan liittyvien erojen lisäksi on muitakin, usein kiistanalaisia, mutta mielenkiintoisia eroja.

Miesten ja naisten välisiä eroja on käsitelty vuosisatojen ajan. Charles Darwin käsitteli asiaa kirjassaan Ihmisen polveutuminen ja sukupuolivalinta (1871) ensimmäistä kertaa tieteellisestä näkökulmasta.

Katsotaanpa selvimpiä eroja sukupuolten välillä.

Aivot

Tutkiessaan naisten ja miesten aivojen eroja tutkijat keskittyvät neljään erityiseen alueeseen. Näitä ovat prosessointi, kemia, rakenne ja aktiivisuus. Tohtori Dardo Tomasi Firenzen yliopistosta (Italia) suoritti tutkimuksen, joka ehdotti seuraavaa:

Harmaa aine ja valkoinen aine

Miesten aivot käyttävät lähes seitsemän kertaa enemmän harmaata ainetta kuin naisten aivot. Toisaalta naisten aivot käyttävät lähes kymmenen kertaa enemmän valkeaa ainetta kuin miesten aivot. Harmaa aine auttaa keskittymään tiettyyn tehtävään kohdistetusti. Valkea aine taas antaa meille mahdollisuuden keskittyä moniin ärsykkeisiin samaan aikaan. Tämä osoittaa, miksi naiset ovat keskimäärin taitavampia multitaskingissa.

Hippokampus ja tiedonkäsittely

Naisilla on yleensä suurempi hippokampus kuin miehillä. Näin heidän on helpompi käsitellä ja muistaa tunteisiin liittyvää dataa paremmin. Lisäksi naisen aivoissa on yleensä sanakeskuksia molemmilla aivopuoliskoilla, kun taas miehillä on enemmän vain vasemmalla pallonpuoliskolla. Tämä tarkoittaa, että miehillä on joskus suurempia rajoituksia tunneviestinnässä.

Suuremmat aivot, joilla on parempi kivunsietokyky

Miehillä on suuremmat aivot kuin naisilla. Tämä tieto liittyy siihen, että miessukupuolen ruumiinkoko on suurempi kuin naissukupuolen. Miehet myös sietävät kipua paremmin kuin naiset. Tämä johtuu siitä, että heidän tähän ulottuvuuteen liittyvät hermokeskuksensa osoittavat suurempaa vastusta.

Some figure

Käyttäytymiserot

Miesten ja naisten väliset erot näkyvät myös käyttäytymisessä. Me kaikki olemme varmastikin havainneet, että joskus me naiset ja miehet toimimme, päätämme ja reagoimme melko eri tavalla. Katsotaanpa tarkemmin.

Naiset ja miehet kommunikoivat eri tavalla

Kuten aiemmin mainitsimme, naisen aivoilla on suurempi kyky käsitellä tunneuniversumia. Tämä tekee heistä keskimäärin taitavampia kommunikoimaan tunteistaan. Aiheen asiantuntijat, kuten kielitieteilijä Deborah Tannen, huomauttavat, että naiset ovat tehokkaita luomaan läheisyyttä ja liittoutumia.

Toisaalta miehet ovat määrätietoisempia kommunikoinnissa säilyttääkseen itsenäisyytensä ja vahvistaakseen sosiaalista asemaansa.

Miehet ovat taitavampia tekemään riskipäätöksiä

Judith E. Larkinin ja Harvey A. Pinesin (2003) tekemässä tutkimuksessa, joka koski sukupuolen mukaan eriytettyä päätöksentekoa, osoitettiin, että miehet tekevät todennäköisemmin riskialttiita päätöksiä kuin naiset. He ovat keskimäärin naisia impulsiivisempia.

Naiset ovat herkempiä stressille

Toisessa, Molecular Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että naiset kokevat stressiä kaksi kertaa todennäköisemmin kuin miehet.

Lääkäri ja neurotieteilijä Rita Valentino selitti tässä tutkimuksessa, että naisen aivot ovat herkemmät kortikotropiinihormonille (CRF). Miehet sen sijaan vastustavat (keskimäärin) painetta menestyksekkäämmin.

Some figure

Kuten huomaat, miesten ja naisten väliset erot ovat moninaiset. Tämä ei kuitenkaan tee meistä parempia tai huonompia kuin toinen sukupuoli. Me kaikki olemme mahtavia ja kykeneviä siihen, mitä haluamme tehdä. Biologia ei määritä potentiaaliamme, se antaa meille vain mahdollisuuden kehittää itseämme ja saavuttaa sen, mitä olemme päättäneet tehdä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Feingold, A. (1994). “Gender differences in personality: a meta-analysis”. Psychological Bulletin. 116 (3): 429–456. doi:10.1037/0033-2909.116.3.429
  • Schmitt, David P.; Realo, Anu; Voracek, Martin; Allik, Jüri (2008). “Why can’t a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultures”. Journal of Personality and Social Psychology. 94 (1): 168–82. doi:10.1037/0022-
  • Tomasi, D., y Volkow, ND (2012). Diferencias de género en la densidad de conectividad funcional del cerebro. Mapeo del cerebro humano , 33 (4), 849-860. https://doi.org/10.1002/hbm.21252

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.