Psykobiologia: aivojen ja käyttäytymisen tutkiminen

Tiesitkö, että psykobiologia on psykologian ala? Se analysoi sitä, kuinka aivot ja välittäjäaineet vaikuttavat meihin, sekä sitä, kuinka muut biologiamme näkökohdat vaikuttavat käyttäytymiseen, ajatuksiin ja tunteisiin.
Psykobiologia: aivojen ja käyttäytymisen tutkiminen
Francisco Roballo

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Francisco Roballo.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Psykobiologia on psykologian ala, jonka päätavoitteena on käyttäytymisen tutkiminen. Sen lähestymistavalla on kuitenkin erityinen ominaisuus, joka antaa sille myös nimen biologia. Sen perustamisesta lähtien, eli 1800-luvulta lähtien, se on erikoistunut psyykkisten prosessien tutkimukseen eri elementtien ja orgaanisten tasojen kautta.

Ihmisluonto on edelleen monin tavoin meille mysteeri. Psykologia yrittää kuitenkin valaista näitä alueita. Itse asiassa suuri osa psykobiologian nykyisestä voimasta tulee siitä, että se on puolustanut menetelmää, jota pidämme nykyään tieteellisenä.

Tieteellinen psykologia

Teknologinen kehitys mahdollisti Santiago Ramón y Cajalin julkaiseman hermosoluteorian vuonna 1988. Samaan aikaan William James selitti psykologian periaatteita ja käyttäytymisen mukautuvaa toimintaa.

Myöhemmin muut tiedemiehet, kuten Pavlov, Thorndike ja Watson, perustivat kokeellisia menetelmiä, jotka ylittivät pelkän havainnoinnin tai logiikan käytön, jotta organismien käyttäytymistä voitaisiin tutkia.

Sinisenä hohtavat aivot.

Miten käyttäytyminen selitetään?

Käyttäytyminen on biologisesti ehdollista. Tapamme toimia ja ajatella ovat myös evoluution tuotteita. Lisäksi lajeissa ja yksilöryhmissä on merkittäviä eroja, joita leimaavat useat tekijät:

 • Fylogeneettiset tekijät. Nämä ovat lajille ominaisia piirteitä. Esimerkiksi evoluution virstanpylväät, kuten tiettyjen lajien nousu kahdelle jalalle. Nämä geneettiset saavutukset mahdollistavat sen, että ympäristö stimuloi organismia.
 • Ontogeneettiset tekijät. Tämä viittaa yksilöllisiin ominaisuuksiin, jotka kehittyvät geneettisen potentiaalin ansiosta. Tässä tekijässä kyky kehittää morfologinen tai käyttäytymisominaisuus tulee esiin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
 • Epigenetiikka. Nämä ovat ympäristön vaikutuksia, jotka moduloivat geenien ilmentymistä. Esimerkiksi ylensyöminen voi aktivoida liikalihavuutta edistäviä geenejä. Tämä korrelaatio ei välttämättä ole lineaarinen. Esimerkiksi ruoka, elämäntapa tai stressille altistuminen voivat aktivoida tai deaktivoida perittyjen geenien ilmenemisen.

On tärkeää selventää, että organismin, ärsykkeen ja vasteen välinen suhde, joka määrää käyttäytymisen, olisi mahdoton ilman neuroplastisuutta. Tämä ominaisuus perustuu hermoston kykyyn käydä läpi fysiologisia muutoksia vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Esimerkiksi johonkin uuteen asiaan tottuminen tai sopeutuminen, joka syntyy, kun reaktiokynnys muuttuu henkilössä, joka on usein alttiina tietylle ärsykkeelle.

Psykobiologian tieteenalat

Psykobiologian näkökulmasta katsottuna käyttäytyminen on hermoston säätelemä, näkyvien ilmenemismuotojen kokonaisuus. Nämä ilmenemismuodot antavat organismille mahdollisuuden olla aktiivisesti yhteydessä ympäristöön. Ne määrittävät sen fylogeneettisen ja ontogeneettisen evoluution.

Ihmisen käyttäytyminen on äärimmäisen herkkä erilaisille olosuhteiden muutoksille. Psykobiologia on pyrkinyt integroimaan muita psykologian ulkopuolisia tieteenaloja ymmärtääkseen näitä ehdollistavia tekijöitä. Näin ollen psykobiologiaan on perustettu erilaisia haaroja.

Fylogeneettisistä tekijöistä vastaavat haarat

Nämä tieteenalat tutkivat kaukaisimpia käyttäytymisen syitä. Psykobiologia ei todellakaan rajoitu ihmisiin, vaan siihen sisältyy myös muiden lajien käyttäytymisen tutkiminen, koska meidät muovattiin samanlaisten “sääntöjen” mukaan. Fylogeneettisistä tekijöistä vastaavat haarat ovat:

 • Evoluutiopsykologia. Ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseksi on välttämätöntä tutkia evoluutioprosessia, joka on johtanut meidät siihen, mitä tällä hetkellä olemme.
 • Etologia, eli käyttäytymisen tutkiminen luonnollisissa olosuhteissa. Se yrittää vahvistaa korrelaatioita biologisten tekijöiden ja käyttäytymisominaisuuksien välillä.
 • Käyttäytymisekologia. Tutkii käyttäytymisstrategioita, jotka syntyivät ekologisista syistä ja muutoksista.
 • Sosiobiologia. Tieteenala, joka tutkii elävien olentojen sosiaalisen käyttäytymisen biologisia perusteita.

Psykobiologian ontogeneettiset haarat

Käyttäytymisen kausaalisuus ajallisesti lähempänä olevien tekijöiden mukaan on käyttäytymisgenetiikan attribuutti. Tämä haara on erikoistunut geenien vaikutuksen tutkimiseen.

Ensinnäkin se kattaa geneettisen vaikutuksen välittäjänä toimivien fysiologisten elinten kehityksen. Se tutkii myös näiden tekijöiden suoraa vaikutusta käyttäytymiseen.

Aivojen ja käyttäytymisen tutkiminen.

Epigeneettiset haarat

Kehityspsykobiologia keskittyy tutkimaan ympäristön välitöntä vaikutusta käyttäytymiseen. Tämä haara tutkii esimerkiksi hermovaurioita huonon ruokavalion seurauksena ihmisen ensimmäisinä elinvuosina. Tätä leimaavat välittömät käyttäytymistä määräävät tekijät. Tästä tutkimuksesta vastaavat useat haarat:

 • Fysiologinen psykologia. Tutkii fysiologisia muutoksia käyttäytymisen kehittyessä hermoston interventiosta johtuen.
 • Psykofarmakologia. Tutkii lääkkeiden vaikutusta.
 • Psykofysiologia. Tutkii hermoston fysiologisia muutoksia ilman keinotekoista manipulointia tai stimulaatiota.
 • Psykoneuroendokrinologia. Tutkii mekanismeja, joiden kautta hormonit vaikuttavat hermostoon.
 • Neuropsykologia. Haara, joka on vastuussa sen kliinisen kontekstin määrittämisestä, mitkä hermostorakenteet osallistuvat erilaisiin psyykkisiin prosesseihin.

Tutkimukset etenevät jatkuvasti ja teoreettiset sekä kokeelliset paradigmat kehittyvät jatkuvasti. Psykobiologia on hyvä esimerkki tieteenalasta, joka on onnistunut yhdistämään tietoa niin monilta muilta aloilta. Tällä hetkellä on monia teorioita, jotka liittyvät epigenetiikkaan. Nämä vahvistavat, että monet käyttäytymisen osa-alueet ovat edelleen meille arvoitus.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Suhdekehysteoria ja ihmiskäyttäytyminen
Mielen Ihmeet
Lue se täällä Mielen Ihmeet
Suhdekehysteoria ja ihmiskäyttäytyminen

Suhdekehysteoria (RFT) on kieltä ja kognitiota käsittelevä teoria, joka toimii kokeelisena perustana hyväksymis- ja omistautumisterapialle (ACT).


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • García Robles, R., Ayala Ramírez, P. A., & Perdomo Velásquez, S. P. (2012). Epigenética: definición, bases moleculares e implicaciones en la salud y en la evolución humana. Revista ciencias de la salud10(1), 59-71.
 • Bares, C. T., & Arrieta, M. D. E. (2005). Psicofarmacología: Una aproximación histórica. Anales de Psicología/Annals of Psychology21(2), 199-212.

Mielen Ihmeet -sivuston sisältö on laadittu ainoastaan informatiivisiin ja opetustarkoituksiin. Se ei korvaa ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa on parasta kääntyä luotetun ammattilaisen puoleen.