Logo image
Logo image

Alkoholismin neurobiologia

3 minuuttia
Millainen on alkoholismin vaikutus aivoihin? Se on kysymys, johon neurobiologia yrittää vastata. Tästä artikkelista voit selvittää, mitä asiantuntijat jo tietävät tästä.
Alkoholismin neurobiologia
Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Aivan kuten neuroanatomiset ja neurofunktionaaliset kehykset selittävät ihmisen käyttäytymistä, on meillä myös alkoholismin neurobiologia. Tässä artikkelissa kerromme, mitä alkoholiriippuvaisen ihmisen aivoissa tapahtuu.

Alkoholi on laajimmin käytetty laillinen huume. Sillä on valtava sosiaalinen ja taloudellinen taakka yhteiskunnassa ja se pystyy luomaan fyysisen ja psykologisen riippuvuuden. Maailman terveysjärjestön mukaan alkoholismi vaikuttaa 140 miljoonaan ihmiseen maailmassa ja se on viidenneksi yleisin ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja.

Alkoholin kulutukseen liittyy monia sairauksia aina tuberkuloosista HIV:iin ja infektioihin. Mitä aivoissa siis tapahtuu alkoholin kulutuksen jälkeen ja varsinkin silloin, kun kyseessä on riippuvuusongelma? Tässä kohtaa voimme hyödyntää alkoholismin neurobiologiaa.

Alkoholismin neurobiologia selitettynä

Alkoholismin aiheuttajaan ja kehitykseen liittyy monimutkaisia vuorovaikutuksia biologisten, psykologisten, sosiaalisten ja ympäristöön vaikuttavien tekijöiden välillä.

Kaikista luotettavimmat riippuvaiseksi tekevät ennusteet ovat genetiikka ja perinnölliset tekijät. Yksilön synnynnäinen taipumus kärsiä alkoholismista kattaa jopa 60 % alkoholismitapauksista.

Some figure

Biokemiallisesta näkökulmasta katsottuna alkoholiriippuvuuden riski liittyy geenien vaihteluun, jotka koodittavat proteiinin, joka koostuu erityisesti kahdesta entsyymistä: alkoholi-dehydrogenaasista ja aldehydi-dehydrogenaasista.

Mahdollisen perinnöllisen alkuperän lisäksi tutkijat ehdottavat muita potentiaalisia neurobiologisia aiheuttajia, kuten MAO-A-entsyymitason (mono-amino-oksidaasityyppi-A) laskua, jota jotkut ihmiset kokevat traumaattisten tapahtumien kokemisen jälkeen.

MAO-A-entsyymin alhainen taso on yhdistetty epäsosiaalisen käyttäytymisen lisääntymiseen, mikä puolestaan toimii riskitekijänä alkoholismille.

On tietenkin myös muita mahdollisia selityksiä tavallisemmalle alkoholismikäyttäytymiselle. Niissä on kyse oppimiskokemuksista ja persoonallisuuspiirteistä. Vaikutukset ovat samanlaiset, mutta eri tasolla kuin neurobiologiset. Niiden välillä on kuitenkin suora yhteys.

Hormonit ja aivojen välittäjäaineet alkoholismin neurobiologiassa

Tutkijat ovat osoittaneet, että alkoholi voi, joko suoraan tai epäsuoraan, olla vuorovaikutuksessa monien hermostossa olevien aivojen välittäjäaineiden kanssa. Tämä vuorovaikutus tapahtuu etanolin rasvaliukoisen luonteen takia, sillä se saa alkoholin ylittämään veri-aivoesteen (BBB) ja siten saavuttamaan aivot.

Seuraavat aivojen välittäjäaineet ja hormonit ovat alttiita etyylialkoholin vuorovaikutukselle:

 • GABA
 • Glutamaatti
 • Endogeeniset opioidit
 • Dopamiini
 • Adrenaliini ja noradrenaliini
 • Asetyylikoliini
 • Serotoniini
 • Kannabinoidit
 • Kortikotropiinia vapauttava tekijä
 • Y-neuropeptidi
Some figure

Alkoholiriippuvuus on endogeenisen motivaation ja palkitsemisjärjestelmän fysiologisen säätelykyvyn puutetta. Useat aivorakenteet ovat vastuussa näistä järjestelmistä, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Niitä ovat esimerkiksi limbinen järjestelmä, hippokampus ja otsalohko.

Edellä mainittujen järjestelmien toimimattomuus voidaan yhdistää alkoholiriippuvuutteen, alkoholimyrkytykseen tai vieroitusoireisiin.

Alkoholismin vaikutukset

Alkoholin kulutus aiheuttaa estottoman vaikutuksen ja keskushermosto masentavan vaikutuksen. Aikaisemmalle on tyypillistä muun muassa aivojen rakenteen estäminen ja muuntelu sekä ajatteluun, pohdintaan tai eettisiin arvoihin liittyvät prosessit. Se edistää myös impulsiivisuutta ja tiettyjen tunteiden hallitsematonta esiintymistä.

Sillä on enemmän tai vähemmän pysyvä vaikutus joihinkin erittäin merkittäviin kognitiiivisiin toimintoihin. Niihin kuuluvat otsalohkon johtavat toiminnot (käyttäytymiseen liittyvät kognitiiviset prosessit), muistiongelmat, visuospatiaalisen kyvyn puute sekä motoriset ja silmän liikehermon hallitsemisongelmat.

Alkoholin kulutuksen aiheuttama johtavien toimintojen osallistuminen ilmenee yleensä impulsiivisuuden, tylsien tunteiden, huonon arvostelukyvyn, keskittymiskyvyn puutteen, estottomuuden ja motivaation puutteen muodossa.

Estottomuuden vaikutus

Alkoholin estottomuusvaikutus saa ihmisen käyttäytymään tavalla, jolla hän ei käyttäytyisi selvin päin. Alkoholi voi tarjota väliaikaisen vapauden, empatian ja lisääntyneiden tunteiden tunteen.

Jotta aivot voisivat kehittää riippuvuuden, vaaditaan siihen yleensä huomattavaa ja pitkäaikaista alkoholin kulutusta.

Yleisesti ottaen alkoholismin kehitys voidaan selittää positiivisen vahvistuksen vaikutuksen avulla, jonka alkoholin kulutus luo aivoissa. Tämän aineen käyttö aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän ja luo miellyttäviä tuntemuksia, jotka johtavat siihen, että aivot haluavat kuluttaa sitä lisää.

Alkoholismista kärsiville on tarjolla monia apu- ja tukiresursseja. Lääkärin kanssa keskusteleminen on hyvä ensimmäinen askel alkoholivieroitusprosessin aloittamisessa.

Kuten huomaat, alkoholismin neurobiologia selittää sen, kuinka ja milloin alkoholin väärinkäyttöä tapahtuu. Kysymystä miksi on paljon vaikeampi selittää. Meidän täytyy kuitenkin toivoa, että monet olemassa olevat lähestymistavat voivat tarjota suuren avun tästä kauheasta riippuvuudesta kärsiville ihmisille.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Herrero Carcedo, C. (2018). Alcoholismo y epigenética. Publicación independiente.
 • Rey-Buitrago, M. (2915). Genética molecular del alcoholismo. Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 63, 483-94.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.