Logo image
Logo image

Naisten aivojen 6 emotionaalista lahjaa

4 minuuttia
Naisten aivojen 6 emotionaalista lahjaa
Viimeisin päivitys: 28 elokuuta, 2016

Johtuupa tämä sitten kulttuurillisista vaikutteista tai kylmistä biologisista faktoista, niin miehillä ja naisilla on tapana suhtautua tunteisiinsa varsin erilaisin tavoin. Tämä johtuu suuresti niistä tavoista, joilla miesten ja naisten aivot eroavat toiminnassaan.

Ei ole kovinkaan tavatonta, että nainen tuntee tiettyä turhautumista kun koittaa hetki olla tunnepitoisessa vuorovaikutuksessa häntä ympäröivien miesten kanssa. Toisaalta taas on varsin tyypillistä, että miehet toisinaan esimerkiksi ajattelevat naisilla olevan jonkilainen selvännäkijän kyky.

Ja jollain tapaa tämä on totta. Naisten aivot ovat varsinaisia asiantuntijoita kasvojen lukemisessa, äänen eri sävyjen tulkinnassa ja emotionaalisten vivahteiden analysoinnissa.

Mutta vaikka he olisivatkin asiantuntijoita ei tämä tarkoita, että he olisivat erehtymättömiä; toisinaan myös naisten aivot tekevät virheitä, erityisesti johtuen siitä että “emotionaaliset vihjeet” eivät ole objektiivisia, ja tämä onkin jotain mikä meidän tulisi pitää aina mielessä.

Some figure

Voisimme kuitenkin ajatella miesten ja naisten elävän erilaisissa todellisuuksissa. Analysoidaanpa hieman niitä emotionaalisia kykyjä, joita erityisesti naisten aivot jakavat keskenään:

1. Vahvojen tunteiden lahja

Vahvat tunteet eivät ole spontaaneja tunnetiloja; ne ovat vahvoja fyysisiä tuntemuksia, jotka ovat vastuussa voimakkaiden viestien lähettämisestä aivoille.

Näiden voimakkaiden tunteiden kautta naiset voivat luoda vahvan siteen esimerkiksi murrosikäisen tuskaan, oman kumppaninsa epävarmuuteen uransa suhteen tai omat tavoitteensa saavuttaneen ystävän onnellisuuteen.

Neuropsykiatri Louann Brizendinen mukaan tämä saattaa liittyä naisten aivoissa kehon tuntemuksien ymmärtämiseen käytettävissä olevien aivosolujen määrään. Tarkoittaen lähinnä, että estrogeenin lisääntymisen alkaminen murrosiässä terävöittää aivojen kykyä seurata ja kokea tunteita.

Some figure

Itse asiassa joidenkin tutkimustenmukaan tunteista vastuussa olevat aivojen alueet ovat suuremmat ja herkemmät naisten aivoissa. Tästä johtuen silloin kun nainen niin sanotusti alkaa tuntea jotain nahoissaan, aktivoituvat tietyt alueet aivoissa, kuten insula ja etupihtipoimu.

Nämä aivojen rakenteet ja alueet ovat vastuussa negatiivisten tunteiden ennakoinnista, arvioinnista, hallinnasta ja yhtenäistämisestä. Tästä johtuu, että monet naiset tulkitsevat sydämensykkeen kiihtymisen tai vatsanpohjan jännittymisen erittäin voimakkaana tunteena.

2. Kyky lukea tunteita

Naisten aivoilla on taipumus kykyyn selvittää nopeasti muiden ajatukset, uskomukset ja aikeet pienten indikaattoreiden avulla. Tämän mahtavan kyvyn uskotaan olevan seurausta peilisolujen toiminnasta, jotka auttavat muiden ihmisten eleiden, asentojen, hengityksen rytmin, katseiden ja ilmeiden tarkkailussa, matkimisessa ja heijastamisessa.

Naisten aivot ovat erityisen taitavat tässä “tunteiden peilaamisen” muodossa, josta johtuu että voisimme sanoa heidän hermosolujen olevat yliaktiivisia ja täten yllyttävän ja henkevöittävän vahvasti naisten tunnepohjaista sidettä muiden kanssa.

Some figure

3. Kyky havaita pieniä merkkejä

Tämä tekijä voi äärimmäisyyksiin vietynä olla ennemminkin vaaraksi kuin lahja. Naiset ovat erittäin taitavia hallitsemaan omaa suruaan tai masennustaan, sillä heidän täytyy todella usein elää intensiivisen tunnepohjaisen viestinnän keskellä johtuen biologisesta taipumuksestaan.

Tällä tarkoitamme, että kuten lukuisat tutkimukset 3 ovat osoittaneet, ymmärtävät naiset tunteita 90 % ajasta sanattoman viestinnän kautta. Heidän siis täytyy mitä ilmeisimmin elää tämän kanssa useammin kuin miesten, jotka ymmärtävät tilanteissa tunteita eleiden kautta vain noin 40 % ajasta.

Tämä johtaa usein siihen, että naiset pohtivat pienten yksityiskohtien, huomion sekä kuuntelukyvyn tärkeyttä kun jokin menee huonosti, sillä tunnetason muutokset tulevat havaituiksi, jopa kaikessa niiden hienovaraisuudessa.

Some figure

4. Emotionaalisen muistin lahja

Naisten aivot muistavat ihmissuhteita kuin kokonaisina täysimittaisina elokuvina, ei ainoastaan kohtauksina. Itse asiassa tunteet tallennetaankin ihmisaivoihin muistoina. Mantelitumake tutkii ja lajittelee kunkin tapahtuman sen tunnepohjaisen intensiteetin mukaan.

Tässä mielessä näin on helpompaa luokitella ja säilöä tätä tietoa, jota sen lukuisten tunneperäisten vivahteiden kanssa käytetään hippokampuksessa antamaan muoto meidän muistoillemme, aivan kuin kyseessä olisi yksityiskohtaiset ja aistittavat valokuvat.

5. Naisten aivot eivät toimi hyvin vihan kanssa

Siitä huolimatta, että miehet ja naiset väittävät kokevansa keskenään vastaavaa kykyä hallita vihaansa, on sen ilmaisu- ja purkamistavoissa havaittavissa selkeitä eroja. Tähän liittyen on havaittu rakenteellinen ero mantelitumakkeesta (pelon, vihan ja aggressiivisuuden keskus), joka on miehillä suurempi kuin naisilla.

Silti alueilla, jotka ovat vastuussa näiden tilanteiden hallinnasta (etuotsalohkon kuori), on taipumus olla kohtalaisesti suurempi naisilla. Lisäksi testosteronihormonien reseptorien määrä on erilainen eri yksilöillä.

Some figure

Toisin sanoen tapa, jolla naiset käsittelevät vihaa ei perustu ainoastaan sosiaalisiin ja opetettuihin normeihin, vaan se saattaa johtua myös naisten aivojen taipumuksesta harkita tilanteita pidemmälle ja ehkäistä konfliktiin johtavia seuraamuksia.

Tässä mielessä voisimme sanoa, että naisilla on taipumus lisätä ylimääräinen vaihe tunteiden kehittymiseen, joka myötävaikuttaa tilanteen intensiteetin, syiden ja seurausten pohdiskeluun tai “pyörittelyyn,” ennen kuin he esimerkiksi lähtevät mukaan latautuneisiin sananvaihtoihin.

6. Kiihkeän herkkyyden lahja

Ei ole yllättävää, että suurin osa erityisherkistä ihmisistä (HSP) koostuu naisista. Pelko, stressi, geenit, estrogeeni, keltarauhashormoni ja aivojen biologia yhdistyvät usein sellaisin tavoin, että riski kärsiä tunnepohjaisista sairauksista, kuten masennus ja ahdistuneisuus, on erittäin korkea.

Jotkut tutkijat esittävät, että herkkyys tietyille estrogeenin aiheuttamille muutoksille (kuten CREB-1 -geeni joka tietyn serotoniinikuljettajan kanssa voi laukaista masennuksen) lisäävät naisten aivojen alttiutta biokemialliselle epätasapainolle, joka estää terveen emotionaalisen tilan.

Some figure

On kiistämätön tosiasia, että naisten aivoilla on mahtavia kykyjä tunteiden läpi käymiseen ja käsittelyyn. Joten me toivomme, että luettuasi yllä olevan kuudesta lahjasta ja erityispiirteestä, on sinulla nyt parempi ymmärrys siitä miten joka ikisellä ihmisellä on heidän oma fyysinen, yhtä lailla kuin psykologinen ja yhteiskunnallinen todellisuutensa. Tämä epäilemättä tarjoaa meille mahdollisuuden olla ainutlaatuisia, aitoja ja ehtoja ihmisiä.

Butler, (2005). Fear-related activity in subgenual anterior cingulate differs between men and women. Neuroreport 16 (11): 1233-36

Levenson (2003). Blood, sweat and fears: The automatic architecture of emotion. Ann NY Acad Sci 1000: 348-66

Pujol (2002). Anatomical variability of the anterior cingulate gyrus and basic dimensions of human personality. Neuroimage, 15 (4): 847-55.

Mannning, J. T. et al (2004) Sex and ethnic differences in 2nd to 4th digit ratio of children. Early Hum Dev, 80(2) 39-46.

Huomautus lukijalle

Jos haluat oppia lisää tästä aiheesta, suosittelemme sinulle luettavaksi Louann Brizendinen kirjan  “The female brain” (“Naisen aivot”, ei suomennettu).

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.