Tutkijoiden mielestä tämä on kaikkein tehokkain tapa hoitaa masennusta

Tutkijoiden mielestä tämä on kaikkein tehokkain tapa hoitaa masennusta

Viimeisin päivitys: 05 toukokuuta, 2016

Tiedätkö, mikä on kaikkein tehokkain terapeuttinen tekniikka masennuksen hoitoon? Jotkut ihmiset saattavat saada masennukseen apua terapeutilta tai reseptilääkkeistä. Mutta eräs tutkimus ehdottaa, että kysymykset saattavat olla vastaus.

Kyseinen Ohion yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimus on ensimmäinen laatuaan, joka esittää, että masentuneen potilaan oireet kohenevat merkittävästi, mikäli tämän terapeutti käyttää tekniikkaa, joka tunnetaan nimellä Sokraattinen menetelmä. Tämä tutkimus julkaistiin lehdessä Behaviour Research and Therapy (“Käyttäytymisen tutkimus ja terapia”).

Sokraattinen menetelmä ja kognitiivinen terapia

Sokraattisella menetelmällä tarkoitetaan kysymysten sarjaa, jonka avulla terapeutti pyytää potilasta näkemään itsensä ja paikkaansa maailmassa uudesta näkökulmasta.

“Masentuneet ihmiset saattavat jäädä jumiin negatiiviseen ajattelutapaan,” totesi Justin Braun, psykologian tohtoritason opiskelija Ohion yliopistossa ja yksi tutkimuksen johtajista.

“Sokraattinen menetelmä auttaa potilaita tutkiskelemaan heidän negatiivisten ajatustensa totuudenmukaisuutta sekä saavuttamaan laajemman, arvostavamman perspektiivin.”

Kognitiivisen terapian lähestymistapa masentuneita henkilöitä hoidettaessa näkee asian siltä kannalta, että henkilön tapa tulkita eri tapahtumia aiheuttaa masennusta, eikä nämä tapahtumat itsessään. Kyseisen terapian aikana potilaan odotetaan suhtautuvan joustavasti eri ajatuksiin ja löytävän toimivampia ja sopeutuvaisempia tulkintoja näille tulkinnoille.

Terapia ei ainoastaan vähennä masennusta, vaan myös suojelee tulevaisuuden masennukselta.

“Monet muut tutkimukset ovat keskittyneet siihen, miten potilaan ja terapeutin välinen suhde voi edistää positiivisia terapeuttisia reaktioita,” sanoi Daniel Strunk, Ohion yliopiston psykologian laitoksen professori ja toinen tutkimuksen johtajista.

“Saimme selville, että sokraattinen menetelmä paransi edellä mainittuja oireita ennakoidusti ja yli terapeuttisen suhteen rajan, jota on tutkittu aiemmissa tutkimuksissa.”

Sokrates

Tästä syystä sokraattinen menetelmä on tehokas

Tutkimuksessa 55 potilasta osallistuivat 16 viikkoa kestävälle kognitiivisen masennusterapian jaksolle Ohion yliopistossa. Potilaat täyttivät kyselylomakkeen jokaisen istunnon alussa. Kyseisen kyselyn tarkoituksena oli mitata masennuksen oireita.

Tutkijat analysoivat jokaisen potilaan kolmen ensimmäisen istunnon videotallenteita ja arvioivat sitä, kuinka usein terapeutti käytti sokraattista menetelmää.

Tutkijat saivat selville, että niissä istunnoissa, joissa terapeutit käyttivät useammin sokraattista menetelmää, potilaan masennuksen oireet paranivat enemmän.

“Potilaat oppivat tämän kyselemisen prosessin ja he oppivat suhtautumaan skeptisemmin omiin negatiivisiin ajatuksiinsa,” Braun totesi. “Kun näin tapahtuu, he huomaavat masennuksen oireiden selkeän vähenemisen.

”Potilas voi esimerkiksi kertoa terapeutilleen, että hän on pelkkä häviäjä ja ettei hänen elämänsä ole elämisen arvoinen, koska hänen avioliittonsa päättyi eroon. Terapeutti voi sitten esittää sokraattisia kysymyksiä, jotka haastavat potilaan uskomukset kyseisestä tilanteesta.

Tutkijat ehdottavat esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Ajatteletko, että jokainen, joka on kokenut avioeron, on häviäjä?
  • Pystytkö ajattelemaan jotakin henkilöä, johon tämä ei päde?
  • Miten avioero tarkoittaa sinun kohdallasi häviötä?
  • Mitä todisteita on olemassa siitä, että olet onnistunut jollakin parisuhteesi osa-alueella, jotka voisivat estää sen, että tilannetta ei voida kuvailla totaaliseksi epäonnistumiseksi?
Sokraattinen menetelmä ja kysymykset

“Tarkoituksena on opettaa potilaita kysymään saman kaltaisia kysymyksiä itse itseltään,” Strunk totesi.

“Uskomme, että yksi niistä syistä, minkä takia kognitiivisella terapialla on niin positiivisia vaikutuksia, on se, että potilaat oppivat haastamaan omat negatiiviset ajatuksensa ja jatkamaan tätä hoidon päätyttyäkin.

”Strunk sanoi myös, että potilaat “oppivat, että heiltä saattaa puuttua tietoa, joka sotii vastaan heidän negatiivisia ajatuksiaan.

”Tutkijat jatkavat tutkimuksiaan kliinisen masennuksen hoidosta uusien potilaiden kanssa. Yksi uusien tutkimusten päämääristä on saada tarkempi kuva potilaista, jolloin sokraattisen menetelmän käyttämisestä saattaa tulla vielä tehokkaampaa.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.