Miten tunnistaa kylmät ja laskelmoivat ihmiset

Kylmät, laskelmoivat miehet ja naiset ovat älykkäitä, järjestelmällisiä ja taitavia petoksessa. Heidän tavoitteensa on välineistää ihmisiä. Kuinka he tekevät sen?
Miten tunnistaa kylmät ja laskelmoivat ihmiset
Valeria Sabater

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Valeria Sabater.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Kylmät ja laskelmoivat ihmiset ovat läsnä mihin ikinä menemmekin. Heillä on aina hyvin selkeä tarkoitus. Tämä on omien etujen, tavoitteiden, saavutusten ja valta-asemien saaminen. He näkevät muut ihmiset yksinkertaisina muuttujina tässä yhtälössä. He eivät epäröi käyttää petosta ja manipulointia hyväkseen, jättäen usein monia uhreja valtaansa.

Tämäntyyppinen persoonallisuus on yleinen työympäristöissä. Monet ovat päätyneet heidän kanssaan myös parisuhteeseen. He ovat kylmiä ihmisiä, jotka eivät tunne emotionaalista kiintymystä. He osoittavat usein machiavellilaista käyttäytymismallia. Meidän on osattava tunnistaa nämä ihmiset ympärillämme. He ovat kuin nälkäisiä haita, jotka odottavat jonkun tekevän virheen, jotta he voivat siirtyä tappamaan.

Laskelmoivilla ja emotionaalisesti kylmillä ihmisillä on ainutlaatuinen ja vaarallinen hyve: he ovat erittäin älykkäitä, mutta heidän älykkyytensä on suuntautunut manipulointiin, itsekkyyteen ja muiden hyväksikäyttöön.

Kylmät ja laskelmoivat ihmiset ovat kaikkialla ympärillämme.

Kylmät ja laskelmoivat ihmiset

Ovatko kylmät ja laskelmoivat ihmiset syntyneet sellaiseksi vai myöhemmin elämässä muuttuneet sellaiseksi? Tämä on ensimmäinen kysymys, jonka saatat kysyä itseltäsi, kun tapaat tämäntyyppisen henkilön. Eri tutkimukset, kuten Illinoisin yliopiston tekemä tutkimus, viittaavat siihen, että jo lapsuudessa joillakin ihmisillä havaitaan kognitiivista itsekeskeisyyttä. Toisin sanoen he näkevät asiat vain omasta näkökulmastaan. Jos tähän tekijään ei puututa tai heitä ei kasvateta uuteen suuntaan, se johtaa emotionaaliseen kylmyyteen.

Ympäristö- ja kasvatustekijöillä on suuri vaikutus. Emotionaalinen kylmyys voi todellakin johtua siitä, että lapsuudessa henkilö ei saanut osakseen kiintymystä, empatiaa, kunnioitusta ja asianmukaiseen tunteiden hallintaan perustuvaa kasvatusta. Myöhemmin, murrosiässä, machiavellimainen eli laskelmoiva, ylimiellyttävä ja kyyninen käyttäytyminen näkyy.

Tutustutaan hieman lisää tämäntyyppiseen persoonallisuuteen.

1. Älykkyys, joka on suuntautunut itsekkyyteen ja omaan hyötyyn

Kylmillä, laskelmoivilla ihmisillä on yleensä korkea älykkyysosamäärä. Tämä loistava mieli ei kuitenkaan kulje käsi kädessä ystävällisyyden tai empatian kanssa, sillä heidän käyttäytymisensä on puhtaasti välineellistä. Kaikki mitä he tekevät, joko suoraan tai välillisesti, pyrkii henkilökohtaiseen hyötyyn.

Lisäksi he ovat erittäin taitavia pitkän aikavälin tavoitteiden suunnittelussa. Länsi-Ohion yliopisto teki tutkimuksen, joka osoitti, että laskemoivilla ihmisillä on korkea älykkyys seuraavilla osa-alueilla:

  • Heillä on hyvä looginen päättelykyky, mutta he eivät ole abstraktien ajatusten ilmaisemisessa.
  • He osaavat tehdä nopeita johtopäätöksiä ja he ovat tarkkaavaisia ja erittäin analyyttisiä.

2. Synkkä kolmikko sekä kylmät ja laskelmoivat ihmiset

Emotionaalinen kylmyys, joka on yhdistetty machiavellismiin, osoittaa että tämänlainen persoonallisuus on osa synkkää kolmikkoa. Psykologit Delroy Paulhus ja Kevin Williams Brittiläisen Kolumbian yliopistosta määrittivät tämän termin vuonna 2002.

Heidän tavoitteenaan oli ymmärtää hieman paremmin persoonallisuuksia, joissa on psykopaattisia piirteitä. He havaitsivat, että kylmät ja laskelmoivat ihmiset erottuvat selvästi sillä, miten he käyttävät muita hyväkseen.

Tämän he perustelivat seuraavalla tavalla:

  • He ovat opportunistisia ja laskelmoivia ihmisiä. He osaavat hyödyntää käytännössä mitä tahansa tilannetta saadakseen siitä irti oman edun.
  • Vaikka psykopaatit ovat yleensä impulsiivisempia ja ottavat riskejä kun he haluavat saavuttaa jotain, machiavellilainen on kylmempi ja varovaisempi. He voivat odottaa kuukausia tai vuosia saavuttaakseen haluamansa.
  • He ovat varovaisia ja he erottuvat itsekontrollin kyvyllään, sekä kyvyllään suunnitella ja sopeutua muutoksiin.

3. He ovat kaukaisia, mutta kun he haluavat jotain, he osaavat teeskennellä

Yleensä heidän ihmissuhteensa ovat kylmiä. He pitävät etäisyytensä eivätkä ole erityisen kiintyviä tai sosiaalisia. Mutta kun heillä on suunnitelma mielessä, machiavellimaisen persoonallisuutensa avulla he voivat esittää upeita sosiaalisia taitoja. Päämäärä oikeuttaa keinot.

4. Epäluottamus ja epäilys

Kylmät ja laskelmoivat ihmiset eivät luota kehenkään. Lisäksi he epäilevät kaikkia ympärillään ja ovat aina varuillaan. He pitävät itsestäänselvyytenä sitä, että muut ihmiset ovat heidän kaltaisiaan, ja että kaikki huiputtavat muita oman edun saavuttamiseksi.

Poika ajattelee kylmiä ihmisiä ja laskimia

5. Emotionaalinen irrallisuus ja instrumentaalinen empatia

On tavallista, että tällaiset ihmiset eivät ole saaneet hyvää emotionaalista tukea lapsuudessaan. Tämä on kasvattanut heidät siihen tunteeseen, etteivät he tarvitse keneltäkään mitään. He eivät tiedä tai eivät halua vahvistaa siteitä muihin ihmisiin, ja jos he tekevät niin, se on yksinomaan heidän omien etujensa mukaista. Affektiivinen irtautuminen on vakio heidän elämässään, ja he ylläpitävät harvoin ystävyys- tai parisuhteita.

Toinen heitä määrittävä tekijä on niin sanottu instrumentaalinen empatia. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat emotionaalisesti yhteydessä toisiin manipuloidakseen heitä.

6. Kylmät ja laskelmoivat ihmiset ovat järjestelmällisiä ja tarvitsevat kiinteitä rutiineja

Nämä ihmiset tarvitsevat kiinteän rutiinin. He ovat hyvin järjestelmällisiä ja tekevät yleensä samoja asioita joka päivä. He huolehtivat aikatauluistaan ja tavoistaan. He eivät pidä odottamattomista tapahtumista ja he harvoin irtautuvat rutiinistaan kenenkään vuoksi.

7. He ovat ylimielisiä ja pitävät itseään parempina kuin muut

Mainitsimme jo aiemmin, että kylmät ja laskelmoivat ihmiset sopivat synkän kolmikon profiiliin. Vaikka on totta, että he suuntautuvat enemmän machiavellisuuden puolelle, he esittävät myös joitain psykopatian ja narsismin piirteitä.

Mitä tulee narsistiseen komponenttiin, on huomattava, että se ilmenee hyvin konkreettisella tavalla: nämä ihmiset ovat erittäin ylimielisiä. He kokevat että heillä on parempia taitoja kuin useimmilla. Tätä he eivät kuitenkaan ilmaise avoimesti. Tämä asenne voidaan usein havaita siitä tavasta, jolla he puhuvat muille, ja hienovaraisesta halveksunnasta, jota he usein osoittavat joillekin kollegoilleen tai jopa omille kumppaneilleen.

Pohjimmiltaan kyseessä on haitallinen ja vaarallinen persoonallisuuden ja käyttäytymisen malli. Heidän töykeytensä, kärsivällisyytensä ja kykynsä manipuloida ihmisiä ovat ansoja, joihin me kaikki epäilemättä joudumme jossain vaiheessa elämäämme.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Al Aïn S, Carré A, Fantini-Hauwel C, Baudouin JY, Besche-Richard C. What is the emotional core of the multidimensional Machiavellian personality trait? Front Psychol. 2013 Jul 22;4:454. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00454. PMID: 23885245; PMCID: PMC3717508.
  • Boyd, R. L., Bresin, K., Ode, S., & Robinson, M. D. (2013). Cognitive Egocentrism Differentiates Warm and Cold People. Journal of research in personality41(7), 90–96. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.09.005,
  • Jones, Daniel & Paulhus, Delroy. (2009). Machiavellianism.. Handbook of individual differences in social behavior.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.