Machiavellimäiset ihmiset: kun tarkoitus pyhittää keinot

29.9.2019

Machiavellimäisille ihmisille paras tapa käsitellä ihmisiä on imarrella heitä ja kertoa heille juuri se mitä he haluavat kuulla. Tällainen persoonallisuus osoittaa syvää emotionaalista kylmyyttä, johon on yhdistettynä kyyninen asenne ja karisma. Tämä tekee heistä manipulaation ja petoksen mestareita.

Kuka tahansa, joka on lukenut Niccolo Machiavellin Ruhtinaan, tunnistaa tästä kirjasta nämä ja monet muut kyseiset luonteenpiireet. Tämä 1500-luvun filosofi ja poliitikko toi nämä luonteenpiirteet henkiin. Itse Machiavelli toteaa, että vallan asemassa on hyväksyttävää olla piittaamatta hyveistä kuten rehellisyydestä, jos huijaaminen ja petokset johdattavat henkilön tavoitteeseensa.

Mutta ihmisten ei kuitenkaan tarvitse lukea Ruhtinasta tunteakseen (heidän mukaansa), että tarkoitus pyhittää keinot. Heidän ei tarvitse olla edes politiikassa mukana käyttääkseen tätä strategiaa.

Machiavellimäisyys on melko yleinen persoonallisuusominaisuus ja se muodostaa osan, jota kliininen psykologia kutsuu synkäksi kolmioksi. Tässä psykopatia, narsismi ja machiavellimäisyys muodostavat vaarallisen ja huolestuttavan persoonallisuuden tyypin.

On kuitenkin helpompaa nähdä nämä ominaisuudet erikseen meidän jokapäiväisessä elämässämme, ja machiavellimäisyys on niistä yleisin. Seuraavaksi käsittelemme asiaa paremmin.

nainen ja kuviot

Machiavellimäiset ihmiset: ovatko he syntyneet, vai onko heidät tehty?

Jokainen meistä on jossain vaiheessa elämäänsä petkuttanut ja manipuloinut jotain toista saavuttaakseen tavoitteensaTämä tapahtuu tavallisesti kuitenkin vain kerran ja usein jopa hyvistä syistä. Tai sitten se on osa puolustus- tai selviytymismekanismia. Esimerkiksi näin, ”aion saada tuon henkilön ajattelemaan näin, jotta hän jättää minut rauhaan ja ymmärtää, etten ole kiinnostunut hänestä.”

Machiavellimäiset ihmiset kuitenkin ajattelevat, että ihmisten käyttäminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi on luonnollista. Usein he ajattelevat, että ihmiset jotka eivät tee näin, eivät ole älykkäitä. Kuten psykologit Richard Christie ja Florence Geis, machiavellimäisyyden testin MACH-IV:n luojat selittävät, tällaiset ihmiset ajattelevat ”typeryksen syntyvän joka minuutti, ja että heitä on käytettävä hyödyksi.”

Politiikassa ei ole puutetta ihmisistä, jotka kouluttavat itsensä käyttämään nokkelia ja laskelmoituja stretegioita hankkiakseen ja ylläpitääkseen valtaa, mutta meidän päivittäisessä elämässämme emme kohtaa niin monia ihmisiä, jotka käyttävät näitä strategioita ja jotka näkevät luonnollisesti muut ihmiset omien tavoitteidensa välineinä. Tarkoittaako tämä sitä, että machivellimäisyys on geneettinen ominaisuus? Ovatko machiavellimäiset ihmiset syntyneet tällaisiksi?

machivellimäiset ihmiset kasvattavat samanlaisia lapsia

Asiantuntija sanovat, että harvoissa pienissä ja eristäytyneissä tapauksissa on olemassa geneettinen taipumus psykopatiaanMachiavellimisyys on kuitenkin huonon kasvatuksen tulos, jossa lapsi imitoi vanhempiaan.

Mitkä ovat machiavellimäisten ihmisten luonteenpiirteet?

Kenellä meistä ei ole ollut pomoa, joka saa aina tahtonsa läpi ja joka käyttää muita hyväkseen hänen henkilökohtaisten etujensa eteen? Olemme saattaneet nähdä tätä romanttisissa parisuhteissa tai jopa lapsissa, jotka kiristävät, uhkailevat ja kohtelevat luokkatovereitaan kaltoin.

Machivellimäinen mentaliteetti jättää arpia. Siksi on tärkeää tunnistaa sen tärkeimmät ominaisuudet:

  • He ovat todella taitavia löytämään muiden heikkoudet.
  • He ovat hyviä suunnittelijoita, ja he haaveilevat hienovaraisista stretegioista ihmisten manipuloimiseksi. Lisäksi he ovat taitavia sanomaan oikeita asioita oikeaan aikaan ja saamaan muiden luottamuksen.
  • He ovat kunnianhimoisia ja impulssiensa hallitsemisen mestareita saavuttaakseen maksimaalisen hyödyn. Jos tavoite on sen arvoinen, he suosivat isompaa ja pitkäaikaisempaa saavutusta, ja he ovat myöskin todella kärsivällisiä.
  • He ovat karismaattisia, ja usein he vaikuttavat olevan ihastuttavia ja nöyriä.
  • He ovat hyödyllisiä kilpailuhenkisessä työympäristössä keskustelemisen ja neuvottelemisen suhteen. Mutta henkilökohtaisella tasolla heillä ei ole kuitenkaan vakaita ja kestäviä ihmissuhteita.

Kuinka machiavellimäisyyttä voidaan hoitaa?

Vaikein osuus on siinä, että machiavellimäiset ihmiset eivät näe heidän olemuksessaan mitään ongelmaa. He näkevät itsensä hyvin toimivina yksilöinä, joilla on korkea saavutusten kapasiteetti. Tämä on ainoa asia joka heitä kiinnostaa. Heidän lähestymistapansa elämää kohtaan on utilitarismi ja materialismi. Koska he eivät arvosta tunteita, he ovat harvoin tietoisia siitä, kuinka he vaikuttavat muihin.

Eli niissä harvoissa tapauksissa kun tällainen henkilö joutuu psykologin puheille, se johtuu tavallisesti perheen painostuksesta tai vieläkin tavallisemmin, tuomioistuimen päätöksestä. Tällainen persoonallisuus on yleinen rikollisilla, johtuen heidän taipumuksestaan huijata ihmisiä.

mies ottaa naamarin pois

Yleisesti kaikkein suositelluin strategia on kognitiivinen käyttäytymisterapiaSen avulla potilas voi tulla (ei aina) tietoiseksi omasta käyttäytymisestään. Hän voi tunnistaa häiriintyneet ajatukset ja tunteet, ja muuttaa niitä. Viimeiseksi hän kykenee kehittämään sovinnollisen ja kohteliaan käyttäytymisen.

Mutta kuitenkin vain todella kokeneiden ammattilaisten tulisi hoitaa machivellimäisiä ihmisiä. Vain he kykenevät ymmärtämään heitä intuitiivisesti ja sammuttamaan heidän taitavat temppunsa, vihjailunsa ja manipulaationsa.